Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5183/2020
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Kehidakustány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kehidakustány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52923997
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 7.
Város: Kehidakustány
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8784
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lazar István
Telefon: +36 306540893
E-mail: jegyzo@kehidakustany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kehidakustany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kehidakustany.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Marketing 2 szolgáltatások - újra
Hivatkozási szám: EKR000118802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Médiavásárlás: Az alábbi médiavásárlások lebonyolítása a szerződés aláírását követően 6 hónapig tartó kampányidőszakban
1.1 TV-szpot elhelyezése
TV-szpot elhelyezése belföldi sugárzású televíziókban, különböző idősávokban.
Országos lefedettség: összesen legalább Magyarország területének 80%-a.
TV-szpot időtartama minimum 5 másodperc, maximum: 10 másodperc.
Kampány időtartama alatti megjelenések száma, összesen legalább 80 alkalom. Ez azt jelenti, hogy az 5 másodperc, maximum: 10 másodperc spotoknak minimum 80 alkalommal kell megjelenni. A megjelenések minimum 25%-a főműsoridőben és minimum az 5 másodperc spottal kell megjelennie.
1.2 Megjelenés print magazinokban Hirdetési anyagok elhelyezése az első - és másodlagos desztinációt elérő, célcsoport-specifikus, belföldi és tematikus print magazinokban. Kampány időtartama alatti megjelenések száma, összesen legalább 10 alkalom. Az egyes megjelenések (felületek) minimális mérete: 1/8 vagy ¼ oldal terjedelem
1.3 Megjelenés online magazinokban és portálokon Hirdetési anyagok elhelyezése az első - és másodlagos desztinációt elérő, célcsoport-specifikus, belföldi és tematikus online magazinokban és portálokon. A kampány időszaka alatti hirdetések minimális száma: 10 alkalom. Egy-egy hirdetés átlagos megjelenési ideje: 1 hét Megjelenések lehetséges típusa: kép+szöveg és/vagy video.
1.4 Megjelenés vezető social médiumok felületein Hirdetési anyagok elhelyezése az első - és másodlagos desztinációt elérő, célcsoport-specifikus, vezető social médiumok felületein. A kampány időszaka alatti targetált, fizetett megjelenések minimális száma: hetente 1. Megjelenések lehetséges típusa: kép+szöveg, video.
2. Szakmai rendezvények szervezése 2.1 Legalább 2 alkalommal - az elsődleges célcsoporthoz tartozó - külföldi és 1 alkalommal - szintén az elsődleges célcsoporthoz tartozó - belföldi területről érkező újságírók és/vagy jelentős követői számmal rendelkező influencerek - mindösszesen legalább 5 fő - részére.
2.2 Megjelenés - 1 belföldi és 1 külföldi - turisztikai jellegű, szakmai kiállításon (rendezvényen) vállalkozó legalább 1 szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával, aki az érdeklődőknek információkat szolgáltat és átadja a Kehidakustányt népszerűsítő kiadványokat.
3. Turisztikai attrakciókat bemutató tematikus image filmek készítése A filmek használhatóak kell, hogy legyenek webes, TV-s, egyéb média kampányokban. A forgatás során törekedni kell a többszöri felhasználásra (újravágással több használható anyag készülhessen).
További részletek a KD-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő visszalép a tárgyi közbeszerzési eljárástól, figyelemmel a Kbt. 53.§-ában foglaltakra. Előzmény hirdetmény száma: 4043.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben