Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0528/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dervaderics-Kurucz Brigitta
Telefon: +36 77523118
E-mail: Kurucz.b@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csetényi park komplex turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000657862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.részben: 1. A Fogadóépület kivitelezése mindösszesen 322,23 m2 -en. Az épület funkcionális egységei az alábbiak: Aula, Előadóterem, Közönség és dolgozói mellékhelyiségek, Biomassza fűtési rendszer és Tároló a műszaki leírásban foglaltak szerint.
2. Kilátó épület (kilátó, napozóterasz és étterem) kivitelezése Kiskunhalas, hrsz: 2312/4 ingatlanon 841, 41 nm-en a műszaki leírásban foglaltak szerint.
3. Közművek bekötése, a közművek kiépítése a parkon belül a műszaki leírás szerint.
4. Elektromosság kiépítése a műszaki leírás szerint.
5. Zöld terület rendezése több, mint 10 hektáron a műszaki leírás szerint.
6. Vizi ösvény (sétány) kiépítése 85 méteren a műszaki leírás szerint.
7. Játszótér a műszaki leírás szerint.
8. Labirintuskapu építése a műszaki leírás szerint.
9. Íjászat és Kalandpálya több mint 800 négyzetméter területen, 3 korosztály számára 4 oszlopsoron a műszaki leírás szerint.
10. Park kapu építése a műszaki leírás szerint.
11. Kisvonat fedett-zárt beálló építése a műszaki leírás szerint.
12. Kisvonat fedett-nyitott beálló építése a műszaki leírás szerint.
13. Kisvonat -mozdony és vagonok a műszaki leírás szerint.
14.Sporthírességek fala a műszaki leírás szerint.
15. Kültéri fittneszpark kiépítése.
16. Kerítés kiépítése park területén.
2. részben: Kiskunhalason, a Dr. Monszpart László utcában a meglévő útszakasz folytatásaként 110 m hosszú helyi közút és buszforduló építése.;
A Dr. Monszpart László utca Kórház előtti szakasza mellett 4 férőhelyes párhuzamos felállású parkolósáv kialakítása, valamint a közút bal oldalán az úttengelyre merőleges 2 db a mozgásukban korlátozottak részére kijelölt parkolóhely és 16 db személygépkocsi várakozóhely építése;
A Dr. Monszpart László utca Kórház felőli oldalán, a meglévő kerékpárút folytatásaként a Csetényi Park bejáratáig 148,5 m hosszú elválasztott gyalog-és kerékpárút építése.;
A Kiskunhalas 2526 helyrajzi számú közterületen, a már meglévő parkolótér bővítése 32 db férőhelyes parkolóval és belső kiszolgáló úttal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20343 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 52. § (4) bekezdésére történő hivatkozással meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben