Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5305/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Paszab Község Önkormányzata Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Paszab 247., 212., 216., 416., 427., 421., 39., 38., 154., 151., 153., 157., 515., 105., 129., 225/2., 263., 262., 287., 284., 538., 561/1., 534., 522., 535., 539., 526., 540., 563/1., 560/2., 568/9., 63., 42., 61., 44/5., 48., 231., 57., 317/1., 126., 556., 537., 138., 545., 524., 233/1., 242/1., 280., 322., 235/2., 207., 320., 317/3., 412/5., 214., 557., 562.;Gávavencsellő 141., 138., 1861., 1965., 1647., 1911., 1414., 1388., 2004., 1860., 1948., 810., 234., 181., 640., 681/2., 573/3., 881., 539., 507., 692., 712., 570., 1035., 542., 642., 1539., 1250., 0250/44., 0250/6., 0250/46., 745., 382., 1913., 1516., 20., 1188., 1469., 743/1., 528., 1470., 1081., 1349., 1645., 1885., 1026., 715., 8., 2013., 666., 873/2., 1191.,1020.,864.,1303.,1519., 1049.hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG;GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22140823
Postai cím: Fő Út 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter
Telefon: +36 42204700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: +36 42204700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszab.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paszab.hu
 
Hivatalos név: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63591325
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4471
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz János
Telefon: +36 42206001
E-mail: hivatal@gavavencsello.hu
Fax: +36 42572025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gavavencsello.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gavavencsello.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Paszab Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Folyóvíz program keretében történő építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000127882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Paszabon és Gávavencsellőn 57 db - 57 db lakóingatlan tekintetében fürdőszoba kialakítása, községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés, valamint kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény az alábbiak szerint:
A megrendelő meglévő komfort nélküli lakóépületekben kíván fürdőszobát kialakítani annak érdekében, hogy biztosítsa az alapvető tisztálkodási és WC használati feltételeket, ezzel is hozzájárulva a lakók életminőségének javításához. A kiválasztott épületek alaprajzi kialakítása, jelenlegi állapota, az épületek ingatlanon belüli elhelyezkedése egyedileg eltérő. A fürdőszoba kialakítása során épületenként az adottságoknak megfelelően a tulajdonossal történő egyeztetés során kerül kijelölésre a megvalósítás helye. Az épületen belül egy kb. 1,50 x 1,90 hasznos alapterületű fürdőszoba kerül kialakításra, mely funkcionálisan megfelel mind a tisztálkodási lehetőségek, mind a WC elhelyezhetőségének biztosítására a melegvíz előállításával egyidejűleg. A fürdőszoba kialakítása során figyelemmel leszünk arra, hogy annak megvalósítását követően a lakás szerves részét képezze, igazodjon a már kialakult életritmus biztosításához.
A fürdőszoba kialakítása során az épület komfortfokozatát figyelembe véve megtörténik a községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés is.
A fürdőszoba kialakítással egyidejűleg az épületben elhelyezésre és kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény is.
Az egyeztetést követően meghatározott helyiség válaszfalai kétoldali gipszkarton burkolattal ellátott CD és CW fém gipszkarton profilokból készült vázszerkezettel kerülnek kialakításra, melyben egy hagyományos 75/210 cm méretű ajtó kerül elhelyezésre.
A fürdőhelyiségben a víz- és szennyvízhálózat vezetékeinek elhelyezése érdekében a meglévő vakolat leverésére, valamint az aljzat feltörésére kihordására kerül sor. A fürdő aljzatában sor kerül a 110 mm PVC KGEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz gerincvezeték, valamint az 50 mm PVC KAEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz bekötő vezeték kiépítésére és elhelyezésére. A falazatban kiépítésre kerül a ¾ „-os ivóvíz nyomóvezeték is.
Az elkészült aljzaton a szennyvíz nyomvonal visszatöltését és tömörítését követően aljzatbeton készül. A fürdőszobában a zuhanyzó kialakítása a padlózatban peremfalazattal készül padlóösszefolyóval. A szennyvíz elvezető rendszerek összekötése az aljzatban elhelyezésre kerülő bűzelzáróban történik.
A szennyvíz gerinc vezeték az ingatlan határáig a meghatározott nyomvonalon kiemelt munkaárokban kerül elvezetésre és bekötésre az utcai telekhatáron található szennyvíz bekötő idomig, arra történő rákötéssel.
Az ivóvíz nyomóvezeték bekötése szintén a kiemelt munkaárokban történik a telekhatáron belül elhelyezett műanyag vízóra aknától a fürdőszobáig, fagyhatár alá (min. 1,0 m) telepítve.
A fürdő helyiség gipszkarton falazata glettelést, valamint a meglévő falazat vakolását követően 2,00 m magasságig csempeburkolatot kap, fölötte a mennyezettel együtt fehér diszperziós festést kap. A fürdőszoba mennyezetén szintén gipszkarton burkolat kerül kialakításra.
A fürdőszoba padlózatán csempe padlóburkolat készül, a zuhanytálca egyidejű padlóburkolásával együtt.
A padló és csempeburkolat elkészítése előtt a padló és a falazat folyékony, kenhető vízzáró fólia szigeteléssel kerül ellátásra, melynek száradását követően kezdhető meg a burkolási munka.
Az elkészült gipszkarton falazat külső felülete glettelést követően fehér diszperziós festést kap.
A fürdőszobában elhelyezésre és bekötésre kerül egy darab WC csésze öblítőtartállyal, egy darab 45 cm-es mosdókagyló csapteleppel, valamint egy darab 80 literes villanybojler a melegvíz előállítása érdekében.
A kialakított zuhanyzóban zuhanycsaptelep kerül felszerelésre, valamint a használat során előforduló víz kicsapódás elleni védelem érdekében egy zuhanyfüggöny is elhelyezésre kerül.
A fürdőszoba külső oldalán elhelyezésre és bekötésre kerül egy mosogató szekrény, keverő csapteleppel.
A fürdőszoba kialakítása során elvégzendő elektromos munkák alkalmával a meglévő hálózat bővítésével kiépítésre kerül a fürdőszoba világítási hálózata (MM falvezetékkel 3x2,5 mm), kapcsolóval és egy darab mennyezeti lámpával ellátva, valamint a vízmelegítő hálózati csatlakozásának kiépítésével.
A kivitelezési munkák nem hatósági engedélyhez kötött tevékenységek.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 133955700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Folyóvíz prog. ker. tört. ép. m. Paszabon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45211310-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Paszab 247., 212., 216., 416., 427., 421., 39., 38., 154., 151., 153., 157., 515., 105., 129., 225/2., 263., 262., 287., 284., 538., 561/1., 534., 522., 535., 539., 526., 540., 563/1., 560/2., 568/9., 63., 42., 61., 44/5., 48., 231., 57., 317/1., 126., 556., 537., 138., 545., 524., 233/1., 242/1., 280., 322., 235/2., 207., 320., 317/3., 412/5., 214., 557., 562.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Paszabon 57 db lakóingatlan tekintetében fürdőszoba kialakítása, községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés, valamint kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény az alábbiak szerint:
A megrendelő meglévő komfort nélküli lakóépületekben kíván fürdőszobát kialakítani annak érdekében, hogy biztosítsa az alapvető tisztálkodási és WC használati feltételeket, ezzel is hozzájárulva a lakók életminőségének javításához. A kiválasztott épületek alaprajzi kialakítása, jelenlegi állapota, az épületek ingatlanon belüli elhelyezkedése egyedileg eltérő. A fürdőszoba kialakítása során épületenként az adottságoknak megfelelően a tulajdonossal történő egyeztetés során kerül kijelölésre a megvalósítás helye. Az épületen belül egy kb. 1,50 x 1,90 hasznos alapterületű fürdőszoba kerül kialakításra, mely funkcionálisan megfelel mind a tisztálkodási lehetőségek, mind a WC elhelyezhetőségének biztosítására a melegvíz előállításával egyidejűleg. A fürdőszoba kialakítása során figyelemmel leszünk arra, hogy annak megvalósítását követően a lakás szerves részét képezze, igazodjon a már kialakult életritmus biztosításához.
A fürdőszoba kialakítása során az épület komfortfokozatát figyelembe véve megtörténik a községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés is.
A fürdőszoba kialakítással egyidejűleg az épületben elhelyezésre és kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény is.
Az egyeztetést követően meghatározott helyiség válaszfalai kétoldali gipszkarton burkolattal ellátott CD és CW fém gipszkarton profilokból készült vázszerkezettel kerülnek kialakításra, melyben egy hagyományos 75/210 cm méretű ajtó kerül elhelyezésre.
A fürdőhelyiségben a víz- és szennyvízhálózat vezetékeinek elhelyezése érdekében a meglévő vakolat leverésére, valamint az aljzat feltörésére kihordására kerül sor. A fürdő aljzatában sor kerül a 110 mm PVC KGEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz gerincvezeték, valamint az 50 mm PVC KAEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz bekötő vezeték kiépítésére és elhelyezésére. A falazatban kiépítésre kerül a ¾ „-os ivóvíz nyomóvezeték is.
Az elkészült aljzaton a szennyvíz nyomvonal visszatöltését és tömörítését követően aljzatbeton készül. A fürdőszobában a zuhanyzó kialakítása a padlózatban peremfalazattal készül padlóösszefolyóval. A szennyvíz elvezető rendszerek összekötése az aljzatban elhelyezésre kerülő bűzelzáróban történik.
A szennyvíz gerinc vezeték az ingatlan határáig a meghatározott nyomvonalon kiemelt munkaárokban kerül elvezetésre és bekötésre az utcai telekhatáron található szennyvíz bekötő idomig, arra történő rákötéssel.
Az ivóvíz nyomóvezeték bekötése szintén a kiemelt munkaárokban történik a telekhatáron belül elhelyezett műanyag vízóra aknától a fürdőszobáig, fagyhatár alá (min. 1,0 m) telepítve.
A fürdő helyiség gipszkarton falazata glettelést, valamint a meglévő falazat vakolását követően 2,00 m magasságig csempeburkolatot kap, fölötte a mennyezettel együtt fehér diszperziós festést kap. A fürdőszoba mennyezetén szintén gipszkarton burkolat kerül kialakításra.
A fürdőszoba padlózatán csempe padlóburkolat készül, a zuhanytálca egyidejű padlóburkolásával együtt.
A padló és csempeburkolat elkészítése előtt a padló és a falazat folyékony, kenhető vízzáró fólia szigeteléssel kerül ellátásra, melynek száradását követően kezdhető meg a burkolási munka.
Az elkészült gipszkarton falazat külső felülete glettelést követően fehér diszperziós festést kap.
A fürdőszobában elhelyezésre és bekötésre kerül egy darab WC csésze öblítőtartállyal, egy darab 45 cm-es mosdókagyló csapteleppel, valamint egy darab 80 literes villanybojler a melegvíz előállítása érdekében.
A kialakított zuhanyzóban zuhanycsaptelep kerül felszerelésre, valamint a használat során előforduló víz kicsapódás elleni védelem érdekében egy zuhanyfüggöny is elhelyezésre kerül.
A fürdőszoba külső oldalán elhelyezésre és bekötésre kerül egy mosogató szekrény, keverő csapteleppel.
A fürdőszoba kialakítása során elvégzendő elektromos munkák alkalmával a meglévő hálózat bővítésével kiépítésre kerül a fürdőszoba világítási hálózata (MM falvezetékkel 3x2,5 mm), kapcsolóval és egy darab mennyezeti lámpával ellátva, valamint a vízmelegítő hálózati csatlakozásának kiépítésével.
A kivitelezési munkák nem hatósági engedélyhez kötött tevékenységek.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 1 év (12 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy
eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább
30.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 15.000.000- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással,
amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.

II.2.1)
Elnevezés: Folyóvíz prog. ker. tört. ép. m. Gávavencsellőn
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Gávavencsellő 141., 138., 1861., 1965., 1647., 1911., 1414., 1388., 2004., 1860., 1948., 810., 234., 181., 640., 681/2., 573/3., 881., 539., 507., 692., 712., 570., 1035., 542., 642., 1539., 1250., 0250/44., 0250/6., 0250/46., 745., 382., 1913., 1516., 20., 1188., 1469., 743/1., 528., 1470., 1081., 1349., 1645., 1885., 1026., 715., 8., 2013., 666., 873/2., 1191.,1020.,864.,1303.,1519., 1049.hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gávavencsellőn 57 db lakóingatlan tekintetében fürdőszoba kialakítása, községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés, valamint kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény az alábbiak szerint:
A megrendelő meglévő komfort nélküli lakóépületekben kíván fürdőszobát kialakítani annak érdekében, hogy biztosítsa az alapvető tisztálkodási és WC használati feltételeket, ezzel is hozzájárulva a lakók életminőségének javításához. A kiválasztott épületek alaprajzi kialakítása, jelenlegi állapota, az épületek ingatlanon belüli elhelyezkedése egyedileg eltérő. A fürdőszoba kialakítása során épületenként az adottságoknak megfelelően a tulajdonossal történő egyeztetés során kerül kijelölésre a megvalósítás helye. Az épületen belül egy kb. 1,50 x 1,90 hasznos alapterületű fürdőszoba kerül kialakításra, mely funkcionálisan megfelel mind a tisztálkodási lehetőségek, mind a WC elhelyezhetőségének biztosítására a melegvíz előállításával egyidejűleg. A fürdőszoba kialakítása során figyelemmel leszünk arra, hogy annak megvalósítását követően a lakás szerves részét képezze, igazodjon a már kialakult életritmus biztosításához.
A fürdőszoba kialakítása során az épület komfortfokozatát figyelembe véve megtörténik a községi víz- és szennyvízhálózatra történő közmű rákötés is.
A fürdőszoba kialakítással egyidejűleg az épületben elhelyezésre és kiépítésre kerül egy mosogatási lehetőséget biztosító mosogató szekrény is.
Az egyeztetést követően meghatározott helyiség válaszfalai kétoldali gipszkarton burkolattal ellátott CD és CW fém gipszkarton profilokból készült vázszerkezettel kerülnek kialakításra, melyben egy hagyományos 75/210 cm méretű ajtó kerül elhelyezésre.
A fürdőhelyiségben a víz- és szennyvízhálózat vezetékeinek elhelyezése érdekében a meglévő vakolat leverésére, valamint az aljzat feltörésére kihordására kerül sor. A fürdő aljzatában sor kerül a 110 mm PVC KGEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz gerincvezeték, valamint az 50 mm PVC KAEM tokos, gumigyűrűs illesztésű szennyvíz bekötő vezeték kiépítésére és elhelyezésére. A falazatban kiépítésre kerül a ¾ „-os ivóvíz nyomóvezeték is.
Az elkészült aljzaton a szennyvíz nyomvonal visszatöltését és tömörítését követően aljzatbeton készül. A fürdőszobában a zuhanyzó kialakítása a padlózatban peremfalazattal készül padlóösszefolyóval. A szennyvíz elvezető rendszerek összekötése az aljzatban elhelyezésre kerülő bűzelzáróban történik.
A szennyvíz gerinc vezeték az ingatlan határáig a meghatározott nyomvonalon kiemelt munkaárokban kerül elvezetésre és bekötésre az utcai telekhatáron található szennyvíz bekötő idomig, arra történő rákötéssel.
Az ivóvíz nyomóvezeték bekötése szintén a kiemelt munkaárokban történik a telekhatáron belül elhelyezett műanyag vízóra aknától a fürdőszobáig, fagyhatár alá (min. 1,0 m) telepítve.
A fürdő helyiség gipszkarton falazata glettelést, valamint a meglévő falazat vakolását követően 2,00 m magasságig csempeburkolatot kap, fölötte a mennyezettel együtt fehér diszperziós festést kap. A fürdőszoba mennyezetén szintén gipszkarton burkolat kerül kialakításra.
A fürdőszoba padlózatán csempe padlóburkolat készül, a zuhanytálca egyidejű padlóburkolásával együtt.
A padló és csempeburkolat elkészítése előtt a padló és a falazat folyékony, kenhető vízzáró fólia szigeteléssel kerül ellátásra, melynek száradását követően kezdhető meg a burkolási munka.
Az elkészült gipszkarton falazat külső felülete glettelést követően fehér diszperziós festést kap.
A fürdőszobában elhelyezésre és bekötésre kerül egy darab WC csésze öblítőtartállyal, egy darab 45 cm-es mosdókagyló csapteleppel, valamint egy darab 80 literes villanybojler a melegvíz előállítása érdekében.
A kialakított zuhanyzóban zuhanycsaptelep kerül felszerelésre, valamint a használat során előforduló víz kicsapódás elleni védelem érdekében egy zuhanyfüggöny is elhelyezésre kerül.
A fürdőszoba külső oldalán elhelyezésre és bekötésre kerül egy mosogató szekrény, keverő csapteleppel.
A fürdőszoba kialakítása során elvégzendő elektromos munkák alkalmával a meglévő hálózat bővítésével kiépítésre kerül a fürdőszoba világítási hálózata (MM falvezetékkel 3x2,5 mm), kapcsolóval és egy darab mennyezeti lámpával ellátva, valamint a vízmelegítő hálózati csatlakozásának kiépítésével.
A kivitelezési munkák nem hatósági engedélyhez kötött tevékenységek.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 1 év (12 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy
eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább
30.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 15.000.000- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással,
amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Folyóvíz prog. ker. tört. ép. m. Paszabon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
E-mail: galzoltan0630@gmail.com
Telefon: +36 302194413
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42206468
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69992124
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66977850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215

Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Szent László Út 2
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404215

Hivatalos név: ELECTROGAL Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45681404
Postai cím: DÓZSA GYÖRGY UTCA 25
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20364403215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Folyóvíz prog. ker. tört. ép. m. Gávavencsellőn
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
E-mail: galzoltan0630@gmail.com
Telefon: +36 302194413
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42206468
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69992124
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66977850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215

Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Szent László Út 2
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404215

Hivatalos név: ELECTROGAL Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45681404
Postai cím: DÓZSA GYÖRGY UTCA 25
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20364403215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges