Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5327/2020
CPV Kód:34927100-2
Ajánlatkérő:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:9400 Sopron, Ipar krt. 2. (5778/166. hrsz. – Lófuttató u.-i telephely)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József Utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 204276270
E-mail: takacs.balint@sopronholding.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzése 2019/20.
Hivatkozási szám: EKR001065462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útszóró só beszerzése 2019/20.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Ipar krt. 2. (5778/166. hrsz. – Lófuttató u.-i telephely)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
300 tonna (opciós mennyiség: további 1.500 tonna) útszóró só
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20261 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útszóró só beszerzése 2019/20.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59758792
Postai cím: József Attila Utca 37
Város: Magy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4556
Ország: Magyarország
E-mail: suller.kft@gmail.com
Telefon: +36 45483033
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45483032
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43920000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34927100-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34927100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Ipar krt. 2. (5778/166. hrsz. – Lófuttató u.-i telephely)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
300 tonna (opciós mennyiség: további 1.500 tonna) útszóró só
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43920000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59758792
Postai cím: József Attila Utca 37
Város: Magy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4556
Ország: Magyarország
E-mail: suller.kft@gmail.com
Telefon: +36 45483033
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45483032
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredetileg a 2019/20-as téli szezonra kötött szerződés meghosszabbításra került a 2020/21-es téli szezonra is, tekintettel az enyhe időjárás miatti alacsony igénybevételre. A szerződés egyéb pontjai nem változnak.
A szerződéses szöveg módosulása részletesen:
A szerződés 2. pontjának első mondatában a „2020. március 14. napjáig terjedő időszakban” szövegrész helyére a „2021. március 12. napjáig terjedő időszakban” szövegrész lép.
A szerződés 5. pontjában „A szerződés teljesítésének vége: 2020. 03. 14.” szövegrész helyébe „A szerződés teljesítésének vége: 2021. 03. 12.” szövegrész lép.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a következő feltételek együttes fennállása miatt:
- A Vevő kellő gondossággal nem láthatta előre azokat a körülményeket, amelyek a módosítást szükségessé tették. Az előző öt téli időszakban a Vevő átlagosan 1.000 tonnát meghaladó mennyiségű útszóró sót szerzett be, a beszerzett mennyiség azonban egyik évben sem volt kevesebb 300 tonnánál. A rendkívül enyhe 2019/20-as téli időszakban megrendelt 53 tonna útszóró só olyan mértékű eltérést jelent a korábbi évekhez képest, amelyet nem lehetett előre látni.
- A szerződés általános jellege a szerződés módosításával nem változik, csak az időbeli hatály módosul.
- A szerződés ellenértéke a módosítással nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43920000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43920000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben