Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5370/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Komoró Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Komoró 028. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komoró Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67253267
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Komoró
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Béláné
Telefon: +36 45449001
E-mail: polgarmester@komoro.hu
Fax: +36 45449001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komoro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komoro.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Komoró 026. és 028. hrsz.-ú mg-i gyűjtőút ép."
Hivatkozási szám: EKR000116772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Komoró 028. hrsz.-ú külterületi út építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Komoró 028. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: komorói 028. hrsz.
Meglévő állapot
Az út jelenleg földútként funkcionál. Meglévő szilárdburkolatú önkormányzati
út tovább építéseként valósul meg. Az út viszonylag jól karbantartott földút,
amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok
találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a
megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.
A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek.
A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb
évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően)
járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út
menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.
3. A tervezett kialakítás ismertetése
Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
szerint : szántóföldi gyűjtőút.
Az út hossza: 1316 m.
KITŰZÉS ADATAI:
0.000
SP0 X=876763.830 Y=334149.004
Egyenes: H=22.882
22.882
SP1 X=876734.045 Y=334158.164
Ív jobb: R=20.000
alfa=44.9766955440867841
T1=8.280
T2=8.280
S1K=1.646
Ih=15.700
38.582
Egyenes: H=596.331 alfa=44.9766955440867841
634.913
SP2 X=876427.591 Y=334736.237
Ív bal: R=5000.000
alfa=1.1383081200208185
T1=49.670
T2=49.670
S1K=0.247
Ih=99.336
734.249
Egyenes: H=581.752 alfa=1.138308120020818
1316.000
SP3 X=876120.819 Y=335288.128
VONAL:
0.000
SP0 X=876736.136 Y=334158.569
Egyenes: H=4.394
4.394
SP1 X=876730.066 Y=334151.931
Ív jobb: R=10.000
alfa=49.4124725095985966
T1=4.601
T2=4.601
S1K=1.008
Ih=8.624
13.018
Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966
155.752
SP2 X=876561.038 Y=334157.392
Ív jobb: R=2000.000
alfa=1.2479332764090365
T1=21.781
T2=21.781
S1K=0.119
Ih=43.561
199.313
Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364
705.106
SP3 X=876034.235 Y=334185.908
Keresztmetszeti kialakítás
A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13
„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:
A sáv szélesség: 3,5,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,75 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
Magassági vonalvezetés
A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány
szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került.
A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje.
Tervezett burkolat és földmű. A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827228480 projektszámú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07048 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Komoró 028. hrsz.-ú külterületi út építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51202731
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45220000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Komoró 028. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: komorói 028. hrsz.
Meglévő állapot
Az út jelenleg földútként funkcionál. Meglévő szilárdburkolatú önkormányzati
út tovább építéseként valósul meg. Az út viszonylag jól karbantartott földút,
amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok
találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a
megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.
A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek.
A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb
évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően)
járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út
menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.
3. A tervezett kialakítás ismertetése
Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
szerint : szántóföldi gyűjtőút.
Az út hossza: 1316 m.
KITŰZÉS ADATAI:
0.000
SP0 X=876763.830 Y=334149.004
Egyenes: H=22.882
22.882
SP1 X=876734.045 Y=334158.164
Ív jobb: R=20.000
alfa=44.9766955440867841
T1=8.280
T2=8.280
S1K=1.646
Ih=15.700
38.582
Egyenes: H=596.331 alfa=44.9766955440867841
634.913
SP2 X=876427.591 Y=334736.237
Ív bal: R=5000.000
alfa=1.1383081200208185
T1=49.670
T2=49.670
S1K=0.247
Ih=99.336
734.249
Egyenes: H=581.752 alfa=1.138308120020818
1316.000
SP3 X=876120.819 Y=335288.128
VONAL:
0.000
SP0 X=876736.136 Y=334158.569
Egyenes: H=4.394
4.394
SP1 X=876730.066 Y=334151.931
Ív jobb: R=10.000
alfa=49.4124725095985966
T1=4.601
T2=4.601
S1K=1.008
Ih=8.624
13.018
Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966
155.752
SP2 X=876561.038 Y=334157.392
Ív jobb: R=2000.000
alfa=1.2479332764090365
T1=21.781
T2=21.781
S1K=0.119
Ih=43.561
199.313
Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364
705.106
SP3 X=876034.235 Y=334185.908
Keresztmetszeti kialakítás
A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13
„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:
A sáv szélesség: 3,5,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,75 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
Magassági vonalvezetés
A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány
szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került.
A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje.
Tervezett burkolat és földmű. A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51202731
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2019. április 04. napján megkötött Vállalkozási szerződés befejezési határideje, valamint a szerződés mellékletét képező költségvetés került módosításra a szerződő felek által a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadályok a kivitelezési munkák végzésének folyamatában váltak láthatóvá, ezen akadályok előre nem voltak láthatók.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki tartalom módosítására azért kerül sor, mert előzetesen nem volt ismert, hogy a fejlesztendő út esős időben olyan állapotúvá válik, amelyre a tervezett műszaki tartalommal megépülő mezőgazdasági út fenntartása később feltehetően igen jelentős karbantartási költséggel járna Megrendelő részéről. A kivitelezési folyamat közben megállapításra került, hogy az eredeti műszaki tartalom szerint a gyenge agyagos altalaj miatt a tervezett 40 cm-es útalap nem elégséges és az egy réteg aszfaltozás sem lesz időtálló, mert a viszonylag keskeny (3-3,5 m széles) út szélei idővel letöredeznek a nagy súlyú mezőgazdasági gépek alatt. Emellett csak földpadka készült volna. A módosított műszaki tartalom szerint egy nagyobb teherbírású megvastagított FZKA zúzott kő útalap, 45 cm vastagságban készül a 20 cm homokos kavicságy talajjavító rétegre, az út két oldalán zúzottköves, szintén nagy teherbírású padkával. A műszaki tartalom módosítását az illetékes útügyi hatóság jóváhagyta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51202731 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51202731 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben