Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5401/2020
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Hajdúsámson Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59444150
Postai cím: Szabadság Tér 5.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdusamson.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdusamson.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-7.1.1-16-058 Epreskert utca öltöző és színpad
Hivatkozási szám: EKR000183512020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés a 4251 Hajdúsámson, 1981/20 hrsz-ú epreskerti rendezvénytéren valósul meg zöldmezős beruházásként, a területen jelenleg építmény nem található. A beruházás megvalósítása során öltöző, szabadtéri színpad, valamint járda és parkoló készül.
Öltöző:
A tervezett földszintes épület vasalt beton alapzaton fa könnyűszerkezetes felépítménnyel valósul meg. Erre fa szerkezetű tető kerül, ami cserépfedéssel lesz ellátva. A födém, belső és külső fal, tetőszerkezet műszaki rajz szerinti szigetelési rétegrenddel kerül felépítésre. Az épületben egy 5 m x 5 m alapterületű közösségi helyiség, egy öltöző helyiség, férfi és női mosdó kerül kialakításra. A női mosdó akadálymentesen kerül kialakításra, így mozgássérült mosdóként is funkcionál majd. 3 db 150 x 150 cm nagyságú fa nyílászáró kerül beépítésre, továbbá 2 db 60 x 60 cm-es kisebb ablak. A 100 x 210 cm nagyságú bejárati ajtón felül a helyiségek között beltéri ajtók kerülnek elhelyezésre.
Bejárat előtti járdaszint: -0,02m
Ereszmagasság: + 2,70m
Földszinti padlószint: + 0,00 m
Beépített bruttó alapterület: 64,26 m2
Hasznos alapterület: 53,23 m2
Építménymagasság: 2,70 m
Szabadtéri színpad:
A szabadtéri színpad különálló építményként kerül kialakítása. Hagyományos falazott szerkezetű, faszerkezetű nyeregtetős fedélszerkezettel készül. Sávos betonalapozás alkalmazásával, a felépítmény pedig beton zsalukövekkel kerül felépítésre. Ezt a pillérek alapozása követi, amire 6 betonpillér kerül felépítményre, amihez pontalap szükséges. A színpadtest tömörített és zúzott kő/kavics réteggel kerül feltöltésre, amelyre betonlemez kerül. A színpad felületét színes térkőburkolattal fedjük, lábazatát pedig mészkő burkolattal vonjuk be. Két oldalt beton lépcső vezet fel a színpadra. A színpad 1,80 m magas hátfalát zsalukövekből vasalva alakítjuk ki, amely legyező formájú fa díszítő árnyékolással kerül kiegészítésre. Legyező formájú fa térelválasztókkal és fa korláttal látjuk el a lépcsőket is, a hátfal díszítő árnyékoló elemével harmonizáló stílusban. A vasalt betonzsalus oszlopokra épül fel a fa szerkezetű tetőszerkezet ollós keresztmegtámasztással, cserépfedéssel.
Színpad padlószintje: +0,00 m
Csatlakozó burkolt terepszint: -0,75 m
Színpad ereszmagasság: + 3,00m; + 1,96 m
Színpad gerincmagasság: + 4,78 m
Beépített bruttó alapterület: 68.51 m2
Hasznos alapterület: 63,25 m2
Az építményekhez parkoló kapcsolódik mozgássérültek számára is használható parkolási lehetőséggel, mely tömörített alépítményen 8 cm vastagsággal térburkoló kövekkel épül. Innen indulva épül a járdasor, ami az épület előtt halad el és hozzákapcsolódik a színpadhoz, ott kiszélesedve a színpad előtti részen. A színpad előtt rész is tömörített alépítményen, térburkoló kövekkel, betonszegővel megtámasztva kerül kialakításra.
A színpad előtt a járda kiszélesedik és egy 7 x 10,1 m-es szilárd burkolt felületet alkot a színpad előtt, a nézőtér első része ezáltal szilárd burkolatot kap, hozzájárulva ezzel a rendezvénytér akadálymentes kialakításához. Az egész rendezvénytér tervezésekor kell ügyelni az akadálymentes közlekedés biztosítására, így a parkolótól mind az öltözők, mind a színpad előtti tér szilárd burkolatú járdán közelíthető meg, míg maga az épület is akadálymentesítetten kerül kialakításra.
Az épülethez elektromos áram és víz csatlakozás kiépített a területen, amire rácsatlakozás történik, a szennyvíz tárolása pedig egy 5 m3-es földbe süllyesztett tartályban történik majd.

Az alapterületek a műszaki leírások és a költségvetések alapján a következőek:

Színpad: 68,51 nm
Öltöző: 53,23 nm
járda: 117,75 nm
parkoló: 43,5 nm
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04349 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
Helyesen:
A II.1.6. "A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)" ponthoz:
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy építési beruházásnak tekintendő, illetve arra, hogy egy függő, egymással gazdasági-funkcionális egységet alkotó, 4251 Hajdúsámson, Epreskert utcai rendezvénytér 1981/20 hrsz. létesítendő szabadtéri színpad és öltöző, járda, valamint parkoló kivitelezése valósul meg, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a vállalkozói díjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/03/25
Helyesen:
2020/03/27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben