Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5569/2020
CPV Kód:39111200-5
Ajánlatkérő:Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18651366
Postai cím: Röszkei Út 1
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Duka Félix
Telefon: +36 62281219
E-mail: moranet@morahalom.hu
Fax: +36 62281219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.moranet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lovasközpont turisztikai eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000242772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39111200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése eszközbeszerzései” tárgyban
A teljesítéshez szükséges az eszköz beállítása, beüzemelése, próbaüzeme és a próbaüzem alatt 3 fő kezelőszemélyzet betanítása. Csak gyári új eszköz szállítható.
A rendszer beüzemelését követően, a próbaüzem befejezésekor a sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 24 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a szállított árura, továbbá a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást.
1. rész: Színpadtechnika - színpad feletti világosító híd kiépítése lámpákkal és annak mozgatószerkezete
1. Intelligens lámpa – 12 db
2. motor - láncos emelő – 4 db
3. Motor vezérlő – 1 db
4. Motor vezérlő kábel – 16 db
2.rész: Színpadtechnika - színpadgépészet
1. Tartó híd szerkezet – 48 m
2. motor - láncos emelő – 12 db
3. Rácsos tartó szerkezet – 100 m2
4. Motor vezérlő – 1 db
5. Motor vezérlő kábel – 16 db
6. Kárpit – 140 m2
3. rész: mobil lelátó
1. Mobil lelátó 1 db
Részletes leírást a specifikáció tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Korábbi felhívás száma: 4356/2020
Ajánlatkérő a határidő hosszabbítását a Kbt. 114. § (6) bekezdésére figyelemmel tettte, mivel a beérkezett kérdésre ésszerű határidőben nem tudta a választ megadni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben