Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0059/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694443
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_gazdalkodas_kozbeszerzes
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járművek beszerzése egyes részei
Hivatkozási szám: EKR001133082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Speciális négykerekű mentő- és anyagszállító motorkerékpár (quad), utánfutók (pótkocsik), távirányítható targonca összkerék hajtással beszerzése az Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése tárgyú projektben
Részei (I. rész – Targoncák, II. rész – Quadok és quaddal vontatható áruszállítók, III. rész – Személygépjárművel vontatható zárt áruszállítók adásvételi szerződés(ek) keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023705 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 583202
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
I. rész: Targoncák beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége: szállítandó 2 db új távirányítható, összkerék meghajtású munkagép (targonca)
A szállításra kerülő targoncával összefüggő elvárások:
* Méretek:
A targonca méretei összehajtott állapotban:
Szélesség: legfeljebb 2000 mm
Magasság: legfeljebb 900 mm
Hossz: legfeljebb 2450 mm
A targonca szállításához félpótkocsin történő felszerelésre kialakított fém alapanyagú, megfelelő teherbírású doboz biztosítása szükséges.
* Tömegadatok:
Saját tömeg: legfeljebb 1500 kg, a villák vagy egyéb felszerelhető adapterek nélkül.
Teherbírás: legalább 1500 kg/600 mm
* Emelési magasság:
Az emelési magasság a talajtól legalább 2600 mm legyen
* Motor:
A motor legyen dízel üzemű, vízhűtéses kivitelű
A teljesítménye legalább 25 kW legyen
* Hajtás:
A járművet összkerék meghajtást biztosító hajtáslánccal kell felszerelni
* Távirányítás:
A targonca legyen távirányítható kivitelű, minden funkció vezérlését, beleértve a kormányzást, mozgatást és az emelést is a távirányítón keresztül kell biztosítani, a távirányító legyen rádiós kivitelű, és biztosítsa szabad terep esetén legalább 30 m-es távolságból a biztonságos üzemeltetést
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) targoncák szállíthatók.
A targonca legyen összecsukható kivitelű, biztosítsa a méreteknél meghatározott paraméterek szerinti helyen történő szállítás lehetőségét.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a targoncákra az átadás-átvételtől számított teljes körű, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A jótállás időtartama alatti meghibásodás esetén nyertes Ajánlattevő köteles 24 órás telefonos vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani
Az ajánlatban csatolni szükséges a megajánlott járművekre vonatkozó részletes műszaki leírást (olyan részletességgel, hogy abból az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), benne feltüntetve a járművek típusmegnevezését is, továbbá nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a gyártói típusbizonyítványt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára AK rendelkezésére bocsátja.
A targoncák kezelésével kapcsolatban targoncánként 3 fő (összesen 6 fő) részére összesen 2 nap 8-8 óra elméleti és gyakorlati képzést kell tartani Ajánlatkérő 1174 Budapest, Ferihegyi út 264. sz. alatti telephelyén.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
Helyesen:
I. rész: Targoncák beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége: szállítandó 2 db új távirányítható, összkerék meghajtású munkagép (targonca)
A szállításra kerülő targoncával összefüggő elvárások:
* Méretek:
A targonca méretei összehajtott állapotban:
Szélesség: legfeljebb 2000 mm
Magasság: legfeljebb 900 mm
Hossz: legfeljebb 2450 mm
A targonca szállításához félpótkocsin történő felszerelésre kialakított fém alapanyagú, megfelelő teherbírású doboz biztosítása szükséges.
* Tömegadatok:
Saját tömeg: legfeljebb 1500 kg, a villák vagy egyéb felszerelhető adapterek nélkül.
Teherbírás: legalább 1500 kg/600 mm
* Emelési magasság:
Az emelési magasság a talajtól legalább 2600 mm legyen
* Motor:
A motor legyen dízel üzemű, vízhűtéses kivitelű
A teljesítménye legalább 25 kW legyen
* Hajtás:
A járművet összkerék meghajtást biztosító hajtáslánccal kell felszerelni
* Távirányítás:
A targonca legyen távirányítható kivitelű, minden funkció vezérlését, beleértve a kormányzást, mozgatást és az emelést is a távirányítón keresztül kell biztosítani, a távirányító legyen rádiós kivitelű, és biztosítsa szabad terep esetén legalább 30 m-es távolságból a biztonságos üzemeltetést
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) targoncák szállíthatók.
A targonca legyen összecsukható kivitelű, biztosítsa a méreteknél meghatározott paraméterek szerinti helyen történő szállítás lehetőségét.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a targoncákra az átadás-átvételtől számított teljes körű, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A jótállás időtartama alatti meghibásodás esetén nyertes Ajánlattevő köteles 24 órás telefonos vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani
Az ajánlatban csatolni szükséges a megajánlott járművekre vonatkozó részletes műszaki leírást (olyan részletességgel, hogy abból az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), benne feltüntetve a járművek típusmegnevezését is, továbbá nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a gyártói típusbizonyítványt legkésőbb a járművek átadásának időpontjában AK rendelkezésére bocsátja.
A targoncák kezelésével kapcsolatban targoncánként 3 fő (összesen 6 fő) részére összesen 2 nap 8-8 óra elméleti és gyakorlati képzést kell tartani Ajánlatkérő 1174 Budapest, Ferihegyi út 264. sz. alatti telephelyén.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C. §, ill. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint történik, az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az EKR használatával
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. §
4) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Ajánlathoz csatolni kell:
- Felolvasólap
- ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot
- Kbt. 66. § (5), 66. § (2), , 66. § (6) szerinti nyilatkozatokat,
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
- AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
- valamennyi rész tekintetében: a megajánlott járművekre vonatkozó részletes műszaki leírást (olyan részletességgel, hogy abból az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), benne feltüntetve a járművek konkrét típusmegnevezése mellett a gyártmányt és a származási helyét is
- AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az I. rész vonatkozásában a megajánlott járművekre vonatkozó gyártói típusbizonyítványt, a II. és III. rész tekintetében a magyar nyelvű kezelési utasítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) AK felhívja a figyelmet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
9) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
Tov. kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
10) Kiegészítés a II. rész tekintetében a II.2.4) ponthoz:
Kötelező tartozékok:
- platóba integrált kötözőfülek (legalább 6 db);
- kapcsolófej zár;
- állítható magasságú hátsó támasztóláb;
- támasztó ékek.
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) speciális motorkerékpárok és motorkerékpár pótkocsik szállíthatók
Az 1. és 2. pont tekintetében a jótállás: AK a speciális motorkerékpárokra és speciális motorkerékpárral vontatható áruszállítókra (pótkocsikra) az átadás-átvételtől számított teljes körű, kötelezően min. 12 havi jótállás min. vállalását írja elő. A jótállás időtartama alatti meghibásodás esetén nyertes AT köteles 24 órás telefonos vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani
A jármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással, melyet a nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles AK rendelkezésére bocsátani.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Tov. elvárások a KD-ban találhatók

Helyesen:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C. §, ill. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint történik, az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az EKR használatával
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. §
4) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
5) Ajánlathoz csatolni kell:
- Felolvasólap
- ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot
- Kbt. 66. § (5), 66. § (2), , 66. § (6) szerinti nyilatkozatokat,
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;
- AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
- valamennyi rész tekintetében: a megajánlott járművekre vonatkozó részletes műszaki leírást (olyan részletességgel, hogy abból az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), benne feltüntetve a járművek konkrét típusmegnevezése mellett a gyártmányt és a származási helyét is
- Valamennyi rész tekintetében: AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelvű kezelési utasítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) AK felhívja a figyelmet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
9) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
Tov. kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
10) Kiegészítés a II. rész tekintetében a II.2.4) ponthoz:
Kötelező tartozékok:
- platóba integrált kötözőfülek (legalább 6 db);
- kapcsolófej zár;
- állítható magasságú hátsó támasztóláb;
- támasztó ékek.
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) speciális motorkerékpárok és motorkerékpár pótkocsik szállíthatók
Az 1. és 2. pont tekintetében a jótállás: AK a speciális motorkerékpárokra és speciális motorkerékpárral vontatható áruszállítókra (pótkocsikra) az átadás-átvételtől számított teljes körű, kötelezően min. 12 havi jótállás min. vállalását írja elő. A jótállás időtartama alatti meghibásodás esetén nyertes AT köteles 24 órás telefonos vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani
A jármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással, melyet a nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles AK rendelkezésére bocsátani.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Tov. elvárások a KD-ban találhatók
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ