Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0594/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonfüred 4056/3, 4113/1, 4115/3, 6260/3, 6254/3, 6252, 6118/1 hrsz 7303. sz. Csopak-Balatonfüred-Aszófő fkl. közutat (4055/1 hrsz.) a 2 km + 705 m, 2 km + 512 m szelvények
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DOBOS-VILL Villanyszerelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfüred Aszófői úti lakóingatlanok közművesít
Hivatkozási szám: EKR001260182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki-szakmai tartalom
1. Balatonfüred, Aszófő út melletti Lakópark ingatlanjainak ivóvízellátás, szennyvízelvezetése
Balatonfüred 4056/3, 4113/1, 4115/3, 6260/3, 6254/3, 6252, 6118/1 hrsz; 7303. sz. Csopak-Balatonfüred-Aszőfő fkl. közutat (4055/1 hrsz.) a 2 km + 705 m, 2 km + 512 m szelvények
Ivóvíz gerincvezeték:
- gerincvezeték 765 m 110 KPE (tűzcsap bekötéssel)
- 37 db gravitációs bekötés 252 m D 32 KPE
- 5 db NA 100 földfeletti tűzcsap kiépítése és 5 db rácsatlakozás
Szennyvízelvezetés:
- gravitációs szennyvízvezeték 998 m D 200 KG-PVC
- 55 db bekötés 350 m D-160 KG-PVC
- 22 db NA 100 beton tisztítóakna
2. Dicenty Dezső u., Csajághy köz közvilágítási hálózat építése (Balatonfüred 6118/1, 6252, 4113/1 és 6260/3 hrsz.)
- bekötő vezeték beépítéssel nym-J 3x2,5 mm2 – 176 m
- földkábel NAYY0,6/1KV 4x25mm2 – 910 m
- kábelárok ásása kézi gépi erővel zöld felületen 0,7x0,4 m - 825
- kúpos, talpas tüzihorgonyzott acéloszlop – 22 db
- lámpakar – 22 db
- kandeláber alapvasalat – 22 db
- beton 0,6 m3/oszlop – 22 db
- elektromos mérőhely/szakaszszekrény kiépítése vezérlő, szakaszoló automatikával – 1 db

Részletes leírás a műszaki leírásban és a tervekben található.


II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71044730 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatonfüred Aszófői úti lakóingatlanok közművesít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfüred 4056/3, 4113/1, 4115/3, 6260/3, 6254/3, 6252, 6118/1 hrsz
7303. sz. Csopak-Balatonfüred-Aszófő fkl. közutat (4055/1 hrsz.) a 2 km + 705 m,
2 km + 512 m szelvények
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
. Balatonfüred, Aszófő út melletti Lakópark ingatlanjainak ivóvízellátás, szennyvízelvezetése
Balatonfüred 4056/3, 4113/1, 4115/3, 6260/3, 6254/3, 6252, 6118/1 hrsz; 7303. sz. Csopak-Balatonfüred-Aszőfő fkl. közutat (4055/1 hrsz.) a 2 km + 705 m, 2 km + 512 m szelvények
Ivóvíz gerincvezeték:
- gerincvezeték 765 m 110 KPE (tűzcsap bekötéssel)
- 37 db gravitációs bekötés 252 m D 32 KPE
- 5 db NA 100 földfeletti tűzcsap kiépítése és 5 db rácsatlakozás
Szennyvízelvezetés:
- gravitációs szennyvízvezeték 998 m D 200 KG-PVC
- 55 db bekötés 350 m D-160 KG-PVC
- 22 db NA 100 beton tisztítóakna
2. Dicenty Dezső u., Csajághy köz közvilágítási hálózat építése (Balatonfüred 6118/1, 6252, 4113/1 és 6260/3 hrsz.)
- bekötő vezeték beépítéssel nym-J 3x2,5 mm2 – 176 m
- földkábel NAYY0,6/1KV 4x25mm2 – 910 m
- kábelárok ásása kézi gépi erővel zöld felületen 0,7x0,4 m - 825
- kúpos, talpas tüzihorgonyzott acéloszlop – 22 db
- lámpakar – 22 db
- kandeláber alapvasalat – 22 db
- beton 0,6 m3/oszlop – 22 db
- elektromos mérőhely/szakaszszekrény kiépítése vezérlő, szakaszoló automatikával – 1 db

Részletes leírás a műszaki leírásban és a tervekben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36  10
2 M.2. alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36  10
3 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva; az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra, az alkalmazandó képletek tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik az alábbi útmutatóra: Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.). Az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, a 2. és 3. részszempont esetén arányosítással, a 4. részszempont esetén egyenes arányosítással. Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 0-10 pont, ahol a 0 pont a legkedvezőtlenebb, a 10 pont a legkedvezőbb érték.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balatonfüred Aszófői úti lakóingatlanok közművesít
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DOBOS-VILL Villanyszerelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18980961
Postai cím: NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA 18 C ép. 3.em. 6.ajtó
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
E-mail: alpin.dobos@gmail.com
Telefon: +36 203593126
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25847460219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70484002
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71044730
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattételi felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezető; ivóvíz és szennyvízellátás részbeni kiépítése; közvilágítási hálózat részbeni építése – Áramszolgáltatói minősítés megléte
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DOBOS-VILL Villanyszerelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18980961
Postai cím: NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA 18 C ép. 3.em. 6.ajtó
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25847460219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges