Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:6232/2020
CPV Kód:33141120-7
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület;2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000325972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000325972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bélvarrógépek és tárak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000325972020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bélvarrógépek és tárak beszerzése valamint konszignációs raktár biztosítása
I. rész - Egyszer használatos hajlított körvarrógépek
II.rész – Egyszer használatos egyenes varrógép vastag szövetre
III. rész - Laparoscopos rögzítőeszköz
IV. rész – Egyszer használatos egyenes vágóvarrógép
V. rész – Varrógépek és tárak laparoscopos műtétekhez
VI. rész – Általános bőrzáró kapocs
VII. rész - Hasfalháló
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Egyszer használatos hajlított körvarrógépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Hajlított körvarrógép jellemzői, kiszerelés, minőségi minimum elvárások / Mennyiség
1.Hajlított körvarrógép, D=25 mm Kapocsláb nyitottan: 4,8 mm, Zárt: 2 mm , Billenőfejes, egykaros szár: 22 cm. Lumen átmérő: min 16,5 mm, téglalap formájú kapocs a biztonságosabb szövetzárás érdekében / 2 db
2. Hajlított körvarrógép, D=28-29 mm Kapocsláb nyitottan: 4,8 mm, Zárt: 2 mm, Billenőfejes, egykaros szár: 22 cm. Lumen átmérő: min 19,5 mm, téglalap formájú kapocs a biztonságosabb szövetzárás érdekében/ 27 db
3. Hajlított körvarrógép, D= 31 mm Kapocsláb nyitottan: 4,8 mm Zárt 2 mm, Billenőfejes, egykaros, szár 22 cm lumen átmérő: min 22,5 mm, téglalap formájú kapocs a biztonságosabb szövetzárás érdekében. / 31 db
4. Hajlított körvarrógép, D= 33 mm Kapocsláb nyitottan: 4,8 mm Zárt 2 mm, Billenőfejes, egykaros, szár 22 cm lumen átmérő: min 24,5 mm, téglalap formájú kapocs a biztonságosabb szövetzárás érdekében. / 7 db
A gép külső és belső átmérő aránya minél kisebb legyen. Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre.
Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az
eszközhasználatról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Egyszer használatos egyenes varrógép vastag szövet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész Egyenes varrógép jellemzői, kiszerelés, minőségi minimum elvárások / Mennyiség
1. Egyenes varrógép, Kapocsláb 4,5-4,8 mm, Egyenes varrógép 30 mm. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2.0 mm. Egy műtéten belül 8-szor elsüthető, 7-szer újra tölthető. Kapocs összetétel titánium vanádium ötvözet a még biztonságosabb B forma eléréséért. Az üllők anyaga sima egynemű. Kapocs keresztmetszetet kör alakú. / 6 db
2. Egyenes varrógép, Kapocsláb 4,5-4,8 mm, Egyenes varrógép 60 mm. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2.0 mm. Egy műtéten belül 8-szor elsüthető, 7-szer újra tölthető. Kapocs összetétel titánium vanádium ötvözet a még
biztonságosabb B forma eléréséért. Az üllők anyaga sima egynemű. Kapocs keresztmetszetet kör alakú. / 68 db
3. Egyenes varrógéphez való tár, 30 mm-es gépekhez, Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár az egyenes varrógéphez 2 sor 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2.0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kapcsok száma: 11db / 15 db
4. Egyenes varrógéphez való tár, 60 mm-es gépekhez, Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár az egyenes
varrógéphez 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2.0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kapcsok száma: 21 db / 51 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Laparoscopos rögzítőeszköz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész
1. Egyszerhasználatos laparoscopos sérvkapocsrakó, 5 mm-es trokárhoz, 5 mm-es, 30 db titánium alapanyagú helikális
kapoccsal, teljes kapocs magasság 3,8 mm, kapocs átmérője: 4 mm, szárhossz: 35,5 cm / 123 db
2. Egyszer használatos laparoscopos sérvkapocsrakó, 5 mm-es trokárhoz, 5 mm, 15 db felszívódó helikális kapoccsal, teljes kapocs magasság 5,1 mm, kapocs alapanyaga PGLA, kapocs felszívódási idő 3-5 hónap között de maximum 12 hónap alatt, alkalmazásához szükséges minimális szövetvastagság 4,2 mm /3 db
3. Egyszer használatos laparoscopos sérvkapocsrak, 5 mm-es trokárhoz, 5 mm, 30 db felszívódó helikális kapoccsal, teljes
kapocs magasság 5,1 mm, kapocs alapanyaga PGLA, kapocs felszívódási idő 3-5 hónap között de maximum 12 hónap alatt, alkalmazásához szükséges minimális szövetvastagság 4,2 mm / 5 db
4. Egyszer használatos artikulálható laparoscopos sérvkapocsrakó , 5 mm-es trokárhoz, 5 mm, 30 db felszívódó helikális kapoccsal, teljes kapocs magasság 5,1 mm, kapocs alapanyaga PGLA, kapocs felszívódási idő 3-5 hónap között de maximum 12 hónap alatt, alkalmazásához szükséges minimális szövetvastagság 4,2 mm, 65º-ig artikulálható. / 3 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti
mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Egyszer használatos egyenes vágóvarrógép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész
1. Egyszer hanálatos egyenes vágóvarrógép, 3 méretben. Zártkapocs magassággal: 1,5-1,8-2.0 mm, 60 mm-80 mm, Egyenes vágó varrógép 81 mm varratvonallal, 78 mm-es vágásvonallal, a vágás vonal mindkét oldalon 2-szer 3 sor kapocs sor, 3 méretben állítható zárt kapocsmagassággal, normál, közép-vastag, vastag szövetre (1,5 mm,1,8 MM, 2,0 mm) kés a tárban 400-as rozsdamentes acél. Mindkét oldalra fordítható elsütő kar. 3 dimenziós perec formájú titánium ötvözet kapocs. Nyitott kapocsláb 4,4 mm. 118 darab kapoccsal. Közép zárási pozíció, szövet visszatartó tüskével ellátva. Egy műtéten belül 12-szer elsüthető. / 29 db
2. Vágó- varrógéphez tartozó tár, 61 mm-80 mm, Egyenes vágó varrógép tár az egyenes vágó varrógéphez, 81 mm varratvonallal, 78 mm-es vágásvonallal a vágás vonal mindkét oldalon 2-szer 3 sor kapocs sor, 3 méretben állítható zárt kapocsmagassággal, normál, közép-vastag, vastag szövetre (1,5 mm;1,8 mm;2.0 mm) kés a tárban 400-as rozsdamentaes acél. Huzal átmérő 0,23 mm. / 45 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Varrógépek és tárak laparoscopos műtétekhez
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész
1. Egyszer használatos lineáris vágó varrógép szár, 45 fokos szögben artikulálható, 11 artikulációs ponttal rendelkezik, egy
műtéten belül újratölthető és elsüthető. Szárhossz: 16 cm. Alkalmazása bél és gyomor átvágásra. A varrógépek bármely olyan tárral használhatóak legyenek ami 30, 45 és 60 mm méretek rendelkezésre állnak. / 35 db
2. Egyszer használatos laparoscopos vágó-varrógéptár 60 mm normál és vastag szövetre, 360 fokban forgatható, artikulálható 45 fokos szögig, varrathossz: 6mm, két darab háromszoros növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocsláb magasság belső sortól külső sorban 3 mm, 3,5 mm, 4 mm. Zárt kapocslábmagasság: 1,25 mm - 2,25 mm. Minden tár új kést tartalmaz. 12 mm es trokárral használható. / 71 db
3. Egyszer használatos laparoscopos vágó-varrógéptár 30 mm vasculáris és normál szövetre, 360 fokban forgatható, artikulálható 45 fokos szögig, varrathossz: 30mm, két darab háromszoros növekvő magasságú, lépcsősen eltolt titánium kapocssort helyez be (összesen 6 sor), tárba integrált késsel szétválasztja a szövetet a 3. és 4. sor kapocs között. Nyitott kapocsláb magasság belső sortól külső sorban 2 mm. 2,5 mm, 3 mm. Zárt kaposláb magasság: 0,88 mm - 1,5 mm. Minden tár új kést tartalmaz. 12 mm-es trokárral használható. / 9 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Általános bőrzáró kapocs
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. rész
1. Egyszer használatos bőrzáró kapocs hozzátartozó kézi extractorral. Általános (35 db-os töltettel) / 20 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Hasfalháló
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141120-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7. rész
1. Egyszer használatos bélre fektetető szövetszeparáló háló, 15x10 cm, Egyszer használatos bélre fektethető szövetszeparáló háló poliéster alapanyagból, a háló bélre fektethető oldlán felszívódó srtés kollagén filmréteg biztosítja a szeparáló hatást, míg hidrofil poliészter anyag biztosítja a hasfalba való gyors beépülést, speciális x öltéssel biztosított 2 mm x4,8 mm-es hézagú makroporózus 3 dimenziós szövéstechnikával, vastagsága 1,61 mm, felszíni sűrűsége 78 g/m² /29 db
2. Egyszer használatos bélre fektetető szövetszeparáló háló, 20x15 cm, Egyszer használatos bélre fektethető szövetszeparáló háló poliéster alapanyagból, a háló bélre fektethető oldlán felszívódó srtés kollagén filmréteg biztosítja a szeparáló hatást, míg hidrofil poliészter anyag biztosítja a hasfalba való gyors beépülést, speciális x öltéssel biztosított 2 mm x4,8 mm-es hézagú makroporózus 3 dimenziós szövéstechnikával, vastagsága 1,61 mm, felszíni sűrűsége 78 g/m² /22 db
3. Egyszer használatos bélre fektetető szövetszeparáló, parastomális háló, 20x25 cm, Egyszer használatos bélre fektethető szövetszeparáló, parastomális háló poliéster alapanyagból, a háló bélre fektethető oldalán felszívódó sertés kollagén filmréteg biztosítja a szeparáló hatást, míg hidrofil poliészter anyag biztosítja a hasfalba való gyors beépülést, speciális x öltéssel biztosított 2 mm x4,8 mm-es hézagú makroporózus 3 dimenziós szövéstechnikával, vastagsága 1,9 mm,
felszíni sűrűsége 79 g/m² / 2 db
Új gép kihelyezésével egyidejű oktatás biztosítása kötelező. Konszignációs raktár biztosítása a jelen rész szerinti mennyiség 50%-ig kötelező Fenti mennyiségeket Ajánlatkérő 12 hónap időtartamra határozta meg, a közbeszerzés alapján megkötendő szerződés 24 hónapos időtartamra jön létre. Új gép kihelyezése esetén Ajánlattevő a kihelyezéssel egyidejűleg legfeljebb 3 főnek legfeljebb 5 órás oktatást biztosít az eszközhasználatról
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Konszignációs raktár feltöltése (nap) (min. 1 nap, max. 5 nap) 10
2 FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62 § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját nyilatkozattal kell igazolnia. Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a nyilatkozatok, igazolások benyújtása körében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését alkalmazza.
Ajánlatkérő utal továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő
KARAKTERKORLÁT MIATT AZ V.2. PONT FOLYTATÁSA:
16.Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell a megajánlott termék(ek)re vonatkozó gyártói ISO tanúsítvánnyal és forgalmazói ISO tanúsítvánnyal.
17. AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY EGY RÉSZEN BELÜL AZ ÖSSZES TERMÉKRE SZÜKSÉGES AJÁNLATOT TENNI, ELLENKEZŐ ESETBEN AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENNEK MINŐSÜL. 20. AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET ARRA IS, HOGY A FELOLVASÓLAPON A 24 HÓNAPRA SZÁMÍTOTT AJÁNLATI ÁRAT KELL FELTÜNTETNI, AJÁNLATKÉRŐ EZT AZ ÖSSZEGET ÉRTÉKELI ! (LÁSD AZ ÁRTÁBLÁZATOK UTOLSÓ, "AJÁNLATI ÁR (NETTÓ FT) - AZ" ÖSSZESEN NETTÓ FT" CELLA 24 HÓNAPRA VETÍTETT ÉRTÉKE" SOR)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása az ajánlattevő nyilatkozatával történik.
Az alkalmassági követelményeket igazoló dokumentum az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz az alkalmasságot igazol dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.
M/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 21/A. alapján az ajánlattevő nyilatkozzon – a 23. § bekezdés szerint igazolva – az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek feltüntetésével: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és
végidőpont, év/hónap/nap megjelölése) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az igazolás vizsgálatakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
A referencia igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel is.
M/2 Ajánlattevőcsatolja a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termék jogszerű forgalomba hozatalát igazoló dokumentumokat (gyártói megfelelőségi nyilatkozat és bármely nemzeti akkreditált rendszerben kijelölt szervezet által kiadott CE tanúsítvány)
M/3 Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a termék olyan magyar nyelvű leírását, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen
megállapítható.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely közös ajánlattevőként történő teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést fogadja el, amely közös ajánlattevőként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ezért ajánlattevőnek ilyen esetben meg kell adnia a saját teljesítés arányát is.
Alkalmazandó a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése.
Ajánlatkérő a nyilatkozatok, igazolások benyújtása körében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő utal továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Jelen pont szerinti előírás valamennyi rész esetén irányadó
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
M/1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben legalább
- az 1. rész esetében 50 db,
- a 2. rész esetében 100 db,
- a 3. rész esetében 100 db,
- a 4. rész esetében 50 db,
- az 5. rész esetében 80 db,
- a 6. rész esetében 10 db,
- a 7. rész esetében 35 db orvosi varrógép és/vagy tár beszerzése tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő a referencia vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
M/2 nem rendelkezik a megajánlott termék jogszerű forgalomba hozatalát igazoló dokumentumokkal: gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és bármely nemzeti akkreditált rendszerben kijelölt szervezet által kiadott CE tanúsítvánnyal a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vagy a 93/ 42/EEC direktíva alapján.
M/3 nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában olyan magyar nyelvű leírással, amelyből a
dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.
Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire. Jelen pont szerinti feltételek valamennyi rész esetében irányadóak
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a késedelem minden napja után a késedelemmel érintett
megrendelési díj nettó összegére vetítve 1%, maximum a teljes szerződéses ellenérték 20%-a késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, illetve attól elállni.
Hibás teljesítés:
A nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén köteles a hibát kijavítani. A hiba kijavításáig késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, a késedelmi kötbér tekintetében előírtak szerint.
Meghiúsulási kötbér:
A szerződés olyan okból történő idő előtti megszűnése esetén, amelyért ajánlattevő felel, ajánlattevő meghiúsulási kötbér köteles fizetni, melynek mértéke: 20%, alapja szerződésből – meghiúsulás nélkül – hátralevő időszakra eső teljes díj. Valamennyi érvényesített kötbér összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30%-át.
Ajelen pont szerinti szerződést biztosító mellékötelezettségek – a külön nevesített eltérésekkel – valamennyi rész
esetében irányadóak. Részletes feltételek a dokumentációban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlattevő havonta 1 db számlát bocsáthat ki teljesítési igazolási bizonylat alapján. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ban rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
A jelen pont szerinti fizetési feltételek – a külön nevesített eltérésekkel – valamennyi rész esetében irányadóak.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
15. A Kbt. 35. § (9) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont (Ár): fordított arányosság 2. részszempont (Konszignációs raktár feltöltési ideje (nap): fordított arányosság 3. részszempont (FDA minőségellenőrzési engedély megléte (igen/nem)): pontkiosztás. Az „ igen” válasz 10 pont, a „nem” válasz 0
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények: az ajánlatok benyújtása a https://ekr.gov.hu honlapon keresztül történik
2. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű hiteles fordítást vagy az ajánlattevő által készített fordítást kell mellékelni. A fordításért az utóbbi esetben ajánlattevő felel.
3. Az ajánlatok benyújthatók az ajánlattételi határidő lejártáig, a https://ekr.gov.hu üzemidejében.
4. Eredményhirdetés: a Kbt. 79. § -ának alkalmazásával Szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldése napját követő 11. napon.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - előzetes regisztrációt követően - korlátlanul, teljeskörűen, és térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu címen. Az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzésidokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
7. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésre történő egyidejű hivatkozással felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
9. Az ajánlatérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi,
illetve az innovációt ösztönző feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Az ajánlati kötöttség ideje a 320/2015 (X. 30.) Korm. r. szerinti ellenőrzési eljárásra figyelemmel került meghatározásra.
12. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 46. § (5) bekezdése értelmében az azokkal egyenértékű teljesítést – az egyenértékűség igazolása mellett – elfogadja.
13. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok keltezése tekintetében a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése az irányadó.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat az eljárásban NEM
alkalmazza.
15. Az ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:
a) a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti 68. § (4) bekezdése szerinti információkat;
b) amennyiben az ajánlattevő a III.1.3. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében tett nyilatkozatát.
c) a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel eredeti példányban;
d) a Kbt. 66. § (6) a) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatát, amelyben megjelölésre kerül(nek) a közbeszerzésnek azon a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
e) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót;
f) a cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást;
g) az ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban lévő a változásbejegyzési eljárásról, illetve az egyes gazdasági szereplők tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által kibocsátott tértivevényt;
h) A Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása körében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni az egyes alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az egyes alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozó igazolásokat/nyilatkozatokat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az ajánlatkérő felhívására csatolandók, a III.1.3 pontban foglaltak („Igazolási mód”) szerint.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A III.1.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság PONT "Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása" RÉSZÉBEN!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges