Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:0629/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zamárdi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11240347
Postai cím: Szabadság Tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csákovics Gyula
Telefon: +36 84348400
E-mail: titkarsag@zamardi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
Hivatkozási szám: EKR000932482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében az építészeti munkarész tartalma szerint:
Homlokzatképzés: a kiállítótér ellipszoid épülettömegén festett alumínium zsindelyfedés készül. A további épületrészek fő homlokzati anyagai a látszóbeton és a fém felületek (bejárati előtér, lépcső, korlátok, tetőszinti oszlopok) — műszaki tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
Tervezett szerkezetek:
Alapozás: Az épületek alatt a statikai műszaki leírás szerinti vasbeton lemezalapozás készül, alsó erősítő vasbeton bordákkal, a területen jellemző gyenge teherbírású talaj miatt.
Talajvíz elleni szigetelés: A Balaton közelsége miatt, a mértékadó talajvíz szintje a terepszint. Így az épületek alá tömörített kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés készül, megfelelő lábazati szigeteléssel kiegészítve.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: A tervezett épületek födémeit statikailag méretezett, változó vastagságú monolit vasbeton födémként alakítjuk ki.
Függőleges teherhordó szerkezetek: A büfé épület esetében zsalukő falak, vagy monolit vasbeton falak készülnek, statikai méretezés alapján. A kiállító tér esetében egyedi, összetett szelvényű, íves acél tartók készülnek (sugár irányban), 7 féle méretben, összesen 28 db acéltartó formájában -műszaki dokumentációban és tervezői költségvetésben rögzítettek szerint. A tetőszinti árnyékoló rnesh háló részére, a tetőszinti vb. lemezbe horgonyzott, befogott acél pilléreket tervezünk.
Lépcső: A tetőteraszra való feljutást acél szerkezetű lépcsövel biztosítjuk, mely lépcső esetén a kétoldali korlát lesz a két hossz főtartó és a lépcsőfokok hajlított acéllemez formájában kerül beépítésre a főtartók közé.
Válaszfal szerkezetek: A büfé épületben hagyományos falazott válaszfal szerkezeteket terveztünk, kétoldali vakolással, festett felülettel. A vizesblokkban ajtótok magasságig csempeburkolat készül. A we fülkék válaszfalai rozsdamentes acél lábakra állított, tip. asztalos szerkezetű paravánfalként kerülnek kialakításra.
Álmennyezetek: A belső oldali hőszigetelés takarására, monolit gk. mennyezet burkolatokat, álmennyezeteket tervezünk.
Csapadékvíz elleni szigetelések, csapadékvíz elvezető rendszer: A teljes tetőteraszon látszóbeton burkolat készül, mely alatt kent, vagy lemezes rendszerű, csapadékvíz elleni szigetelés készül (kiviteli tervekben kerül pontosításra). A tervezett épületen csapadélcvíz levezető rendszert nem tervezünk.
Hőszigetelések: A tervezett épületek homlokzati falaiban és födémei alatt, üveggyapot ill. polisztirol a padlószerkezetekben pedig terhelhető polisztirol hőszigetelést tervezünk (lásd metszetek és rétegrendek). Homlokzatburkolatok: A büfé épület tömegén, a tetőterasz födém alsó és oldal síkjain, valamint a „buborék" feletti fődéin alsó és oldal síkjain EQUITONE burkolati rendszer lesz kialakítva alumínium borda vázhoz rögzítve, a büfé épületen sűrített bordavázzal. A kiállító tér ellipszoid tömegén, átszellőztetett formában, szerelt falszerkezetre, Prefa tip. alumínium zsindelyfedés készül. A bejárati előtéren porszórt alumínium lemez burkolat készül. A lépcső esetében maga a tartószerkezet adja a felületi megjelenést, fújt festésü acélfelület formájában. A tetőszinti korlát szintén porszórt acéllemez felületként kerül kialakításra. A büfé épület külső homlokzat burkolatát kétféle színben kialakított, látszóbeton kéregbetonnal tervezzük.
Nyílászárók: Mind a belső, mind pedig a külső nyílászárókat fémszerkezettel tervezzük. A külső nyílászárók hőszigetelt, höhklmentes formában készülnek, a homlokzati terveknek megfelelő típusokkal és színben.
További részletes adatokat a mellékelt részletes ajánlattételi felhívás PDF és a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04239 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 –Zamárdi kiállítótér
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24774653
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 9/b 1/3
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: ichmernok@gmail.com
Telefon: +36 304918184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 283650627
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261400-8
45262500-6
45321000-3
45331000-6
45400000-1
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, 3270/15 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében az építészeti munkarész tartalma szerint:
Homlokzatképzés: a kiállítótér ellipszoid épülettömegén festett alumínium zsindelyfedés készül. A további épületrészek fő homlokzati anyagai a látszóbeton és a fém felületek (bejárati előtér, lépcső, korlátok, tetőszinti oszlopok) — műszaki tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
Tervezett szerkezetek:
Alapozás: Az épületek alatt a statikai műszaki leírás szerinti vasbeton lemezalapozás készül, alsó erősítő vasbeton bordákkal, a területen jellemző gyenge teherbírású talaj miatt.
Talajvíz elleni szigetelés: A Balaton közelsége miatt, a mértékadó talajvíz szintje a terepszint. Így az épületek alá tömörített kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés készül, megfelelő lábazati szigeteléssel kiegészítve.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: A tervezett épületek födémeit statikailag méretezett, változó vastagságú monolit vasbeton födémként alakítjuk ki.
Függőleges teherhordó szerkezetek: A büfé épület esetében zsalukő falak, vagy monolit vasbeton falak készülnek, statikai méretezés alapján. A kiállító tér esetében egyedi, összetett szelvényű, íves acél tartók készülnek (sugár irányban), 7 féle méretben, összesen 28 db acéltartó formájában -műszaki dokumentációban és tervezői költségvetésben rögzítettek szerint. A tetőszinti árnyékoló rnesh háló részére, a tetőszinti vb. lemezbe horgonyzott, befogott acél pilléreket tervezünk.
Lépcső: A tetőteraszra való feljutást acél szerkezetű lépcsövel biztosítjuk, mely lépcső esetén a kétoldali korlát lesz a két hossz főtartó és a lépcsőfokok hajlított acéllemez formájában kerül beépítésre a főtartók közé.
Válaszfal szerkezetek: A büfé épületben hagyományos falazott válaszfal szerkezeteket terveztünk, kétoldali vakolással, festett felülettel. A vizesblokkban ajtótok magasságig csempeburkolat készül. A we fülkék válaszfalai rozsdamentes acél lábakra állított, tip. asztalos szerkezetű paravánfalként kerülnek kialakításra.
Álmennyezetek: A belső oldali hőszigetelés takarására, monolit gk. mennyezet burkolatokat, álmennyezeteket tervezünk.
Csapadékvíz elleni szigetelések, csapadékvíz elvezető rendszer: A teljes tetőteraszon látszóbeton burkolat készül, mely alatt kent, vagy lemezes rendszerű, csapadékvíz elleni szigetelés készül (kiviteli tervekben kerül pontosításra). A tervezett épületen csapadélcvíz levezető rendszert nem tervezünk.
Hőszigetelések: A tervezett épületek homlokzati falaiban és födémei alatt, üveggyapot ill. polisztirol a padlószerkezetekben pedig terhelhető polisztirol hőszigetelést tervezünk (lásd metszetek és rétegrendek). Homlokzatburkolatok: A büfé épület tömegén, a tetőterasz födém alsó és oldal síkjain, valamint a „buborék" feletti fődéin alsó és oldal síkjain EQUITONE burkolati rendszer lesz kialakítva alumínium borda vázhoz rögzítve, a büfé épületen sűrített bordavázzal. A kiállító tér ellipszoid tömegén, átszellőztetett formában, szerelt falszerkezetre, Prefa tip. alumínium zsindelyfedés készül. A bejárati előtéren porszórt alumínium lemez burkolat készül. A lépcső esetében maga a tartószerkezet adja a felületi megjelenést, fújt festésü acélfelület formájában. A tetőszinti korlát szintén porszórt acéllemez felületként kerül kialakításra. A büfé épület külső homlokzat burkolatát kétféle színben kialakított, látszóbeton kéregbetonnal tervezzük.
Nyílászárók: Mind a belső, mind pedig a külső nyílászárókat fémszerkezettel tervezzük. A külső nyílászárók hőszigetelt, höhklmentes formában készülnek, a homlokzati terveknek megfelelő típusokkal és színben.
További részletes adatokat a mellékelt részletes ajánlattételi felhívás PDF és a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 283650627
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24774653
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 9/b 1/3
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: ichmernok@gmail.com
Telefon: +36 304918184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2019. november 30. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2020. május 22. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés 2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő az alábbiakra tekintettel módosul:
Vállalkozó teljesítési határideje a fennálló akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. A teljesítés részleges akadályoztatását az akadályoztatással érintett munkának a teljes teljesítésre vetített arányában veszik figyelembe a felek.
Felek rögzítik, hogy az eredeti teljesítési határidőt tekintik irányadónak azon munkarészek vonatkozásában, melyek teljesítése nem volt akadályozott.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás építési műszaki ellenőre 2019. július 23. napján a munkálatokat leállította tervezői állásfoglalásra, valamint a bemutatott süllyedésmérésekre tekintettel, mivel az egyenlőtlen süllyedés miatt a szerkezetépítés nem volt folytatható. Emellett elrendelésre került a rendszeres süllyedésmérés, melyre hetente sor került. A folyamatos mérési eredmények alapján az épület egyenletlen süllyedése 2019. október 13. napjára konszolidálódott, így az építési műszaki ellenőr a munkavégzés folytatását 2019. október 14. napjától engedélyezte.
Fentieknek megfelelően vállalkozó akadályoztatva volt 2019. július 23. napja és 2019. október 13. napja között, azaz összesen 82 naptári napon keresztül a munkavégzésben.
Folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 283650627 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 283650627 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folytatása:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakat tartalmazza:
„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:”
Az épület egyenletlen süllyedése olyan feleken kívülálló külső körülmény, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
„cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”
A szerződés általános jellege nem módosul, felek teljesítését nem érinti, kizárólag a műszaki átadás-átvétel időpontja változik.
„cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”
Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték nem változik.
Tekintettel a fenti pontban jelzettek fennállására Megrendelő a szerződést jogszerűen módosíthatja a Kbt. 141. § (4) c) pontjában meghatározottaknak megfelelően.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben