Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0680/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:4623 Tuzsér, Lónyay u. 21. 684. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42821935
Postai cím: Kossuth Utca 70.
Város: Tuzsér
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferkovics Tibor
Telefon: +36 45441001
E-mail: tuzserph@tuzser.hu
Fax: +36 45441001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tuzser.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tuzser.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tuzsér napköziotthonos óvoda és konyha bővítés
Hivatkozási szám: EKR000807962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tuzsér napköziotthonos óvoda és konyha bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4623 Tuzsér, Lónyay u. 21. 684. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tuzséri Lónyay Pálma napköziotthonos óvoda és konyha bővítés kivitelezési munkái:
A bővítés során létrehozandó helyiségek:
MEGLÉVŐ ÉPÜLETBEN:
1. Meglévő tálalókonyha melletti tároló átalakítása étel-hulladék tárolóvá 1 db A jelzett helyen étel-hulladéktároló kerül kialakításra, melyben a hulladékot elszállításig, zárt edényzetben tartják. A szállítóedényeket a megsemmisítés helyén tisztítják és így szállítják vissza az óvodába.
2. Meglévő szélfogó átalakítása mosó-vasaló helyiséggé 1 db Az átalakítással mosó-vasaló helyiség kerül kialakításra, automata mosógép csatlakozási lehetőséggel.
BŐVÍTÉS TERÜLETÉN:
1. Könyvtár és nevelőtestületi szoba 1 db
2. Általános szertár, raktár 1 db
3. Felnőtt öltöző 1 db
4. Felnőtt zuhanyzó 1 db
5. Felnőtt WC 1 db
6. Logopédus egyéni fejlesztő szoba 1 db
7. Tornaszoba, többcélú terem 1 db
8. Tornaszertár 1. db
9. Felnőtt étkező 1 db
10. Mozgáskorlátozott WC 1 db
Egyéb elvárások:
A beavatkozással egy időben a meglévő épület homlokzatának és zárófödémének utólagos hőszigetelését is el kell végezni.
A jelenlegi palafedést le kell cserélni, fém cserepeslemez fedésre a szükséges kiegészítő elemek alkalmazásával.
A fedélszerkezetet a szükséges mértékben át kell alakítani, új lécezést kell készíteni.
Mind a meglévő, mind az új épületrészben biztosítani kell a közös helyiségek kerekes székes megközelítését.
A bővítés hagyományos szerkezetekkel készüljön, földszintes kivitelben. Beton sávalapokkal, falazott falszerkezetekkel, előregyártott és monolit vasbeton födémekkel, fa fedélszerkezettel, magastetővel és fémlemez tetőfedéssel.
Az épület homlokzati megjelenését, utólagos hőszigetelésre készített, színezett vékonyvakolat biztosítja. A bádogos szerkezetek színvilága azonos legyen a fémlemez fedéssel. A külső nyílászárók műanyag, a belsők fa szerkezetűek legyenek. A helyiségek funkciónak megfelelő festést, burkolást kapjanak.
A gyalogos közlekedési utak és a parkoló területek erre méretezett beton térkő és gyepkő burkolatúak legyenek.
Akadálymentesítés:
A beruházó célja olyan épület létrehozása, ami mindenki által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossági osztályokat is, ezért az akadálymentesítés is kiemelt célként szerepel a terveben.
Parkolás épület megközelítése:
A meglévő parkolóhelyek közül egy darab mozgáskorlátozottak számára van kialakítva. Innen burkolt felületen az előírásoknak megfelelő szintemelkedésekkel megközelíthető az épület.
Bontási, építési munkák részletes leírása az építész műszaki leírásban található.
További szakági kivitelezési munkák: út- közmű munkák, elektromos munkák, épületgépész munkák a szakági tervdokumentációkban foglaltak alapján valósítandók meg.
Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14122 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tuzsér napköziotthonos óvoda és konyha bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89417186
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80695423
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4623 Tuzsér, Lónyay u. 21. 684. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tuzséri Lónyay Pálma napköziotthonos óvoda és konyha bővítés kivitelezési munkái:
A bővítés során létrehozandó helyiségek:
MEGLÉVŐ ÉPÜLETBEN:
1. Meglévő tálalókonyha melletti tároló átalakítása étel-hulladék tárolóvá 1 db A jelzett helyen étel-hulladéktároló kerül kialakításra, melyben a hulladékot elszállításig, zárt edényzetben tartják. A szállítóedényeket a megsemmisítés helyén tisztítják és így szállítják vissza az óvodába.
2. Meglévő szélfogó átalakítása mosó-vasaló helyiséggé 1 db Az átalakítással mosó-vasaló helyiség kerül kialakításra, automata mosógép csatlakozási lehetőséggel.
BŐVÍTÉS TERÜLETÉN:
1. Könyvtár és nevelőtestületi szoba 1 db
2. Általános szertár, raktár 1 db
3. Felnőtt öltöző 1 db
4. Felnőtt zuhanyzó 1 db
5. Felnőtt WC 1 db
6. Logopédus egyéni fejlesztő szoba 1 db
7. Tornaszoba, többcélú terem 1 db
8. Tornaszertár 1. db
9. Felnőtt étkező 1 db
10. Mozgáskorlátozott WC 1 db
Egyéb elvárások:
A beavatkozással egy időben a meglévő épület homlokzatának és zárófödémének utólagos hőszigetelését is el kell végezni.
A jelenlegi palafedést le kell cserélni, fém cserepeslemez fedésre a szükséges kiegészítő elemek alkalmazásával.
A fedélszerkezetet a szükséges mértékben át kell alakítani, új lécezést kell készíteni.
Mind a meglévő, mind az új épületrészben biztosítani kell a közös helyiségek kerekes székes megközelítését.
A bővítés hagyományos szerkezetekkel készüljön, földszintes kivitelben. Beton sávalapokkal, falazott falszerkezetekkel, előregyártott és monolit vasbeton födémekkel, fa fedélszerkezettel, magastetővel és fémlemez tetőfedéssel.
Az épület homlokzati megjelenését, utólagos hőszigetelésre készített, színezett vékonyvakolat biztosítja. A bádogos szerkezetek színvilága azonos legyen a fémlemez fedéssel. A külső nyílászárók műanyag, a belsők fa szerkezetűek legyenek. A helyiségek funkciónak megfelelő festést, burkolást kapjanak.
A gyalogos közlekedési utak és a parkoló területek erre méretezett beton térkő és gyepkő burkolatúak legyenek.
Akadálymentesítés:
A beruházó célja olyan épület létrehozása, ami mindenki által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossági osztályokat is, ezért az akadálymentesítés is kiemelt célként szerepel a terveben.
Parkolás épület megközelítése:
A meglévő parkolóhelyek közül egy darab mozgáskorlátozottak számára van kialakítva. Innen burkolt felületen az előírásoknak megfelelő szintemelkedésekkel megközelíthető az épület.
Bontási, építési munkák részletes leírása az építész műszaki leírásban található.
További szakági kivitelezési munkák: út- közmű munkák, elektromos munkák, épületgépész munkák a szakági tervdokumentációkban foglaltak alapján valósítandók meg.
Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80695423
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89417186
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tárgyi kivitelezési munkák végzése során régi szennyvízakna, valamint régi pincelejárat került feltárásra. Ezek megléte akadályozza az alapozási munkákat, mivel először a szerkezeteket el kellett bontani, majd a feltárt műtárgyak helyén keresztülhaladó sávalapot le kellett mélyíteni és be kellett zsaluzni.
Továbbá a meglévő óvoda épület ereszének megbontásakor vált láthatóvá, hogy a tervezett főbejárati előtető a tervezett hajlásszöggel nem valósítható meg, mivel a meglévő épület ereszmagassága azon a helyen, ahova az új főbejárati tető csatlakozik, alacsonyabb a feltételezettnél. A kisebb hajlásszög miatt kiegészítő szerkezet beépítése vált szükségessé.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadályok a kivitelezési munkák végzésének folyamatában váltak láthatóvá, ezen akadályok előre nem voltak láthatók,
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését;
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80695423 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80695423 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben