Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0072/2020
CPV Kód:34121000-1
Ajánlatkérő:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Petrás Zsuzsa
Telefon: +36 203441802
E-mail: dr.petras.zsuzsa@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Használt, alacsony belépésű autóbuszok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001485202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
20 db használt, alacsony belépésű, diesel üzemű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése.
Az autóbuszok futásteljesítménye (kilométer telítettsége) maximum 600.000 km lehet, a forgalomba helyezés időpontja nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. napja.
M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti. A járműkategória alábontása (M3/II): a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 23217 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 585029
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
20 db használt, alacsony belépésű, diesel üzemű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése.
A műszaki követelmények alapján megajánlott használt autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.
Az autóbuszok futásteljesítménye (kilométer telítettsége) maximum 600.000 km lehet, a forgalomba helyezés időpontja nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. napja.
Az autóbuszokat érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” valamint „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzést.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az autóbusz működésével és használatával kapcsolatos oktatást ajánlatkérő által kijelölt személyzet részére a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Helyesen:
20 db használt, alacsony belépésű, diesel üzemű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése.
A műszaki követelmények alapján megajánlott használt autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.
Az autóbuszok futásteljesítménye (kilométer telítettsége) maximum 600.000 km lehet, a forgalomba helyezés időpontja nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. napja.
Az autóbuszokat érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” valamint „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” vagy „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzést.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az autóbusz működésével és használatával kapcsolatos oktatást ajánlatkérő által kijelölt személyzet részére a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
3. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni: a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
4. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Szolomájer Anita (Lajstromszám: 00686)
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7. AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
10. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1. értékelési részszempont és a 3. értékelési részszempont - fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás alapján. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
13. A részajánlattétel kizárásának indoka: Részajánlattételi lehetőség esetében részenként az egyes szerződések különböző típusú járművekre is vonatkozhatnak. Különböző típusú járművek különböző szervizelést, karbantartást igényelnek, amelyek többletköltséget okoznak.
14. Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot az alábbi tartalommal:
- Szállítási ütemezésről szóló táblázat.
- Tételes ártáblázat (excel és pdf)
- Műszaki megfelelőségről szóló táblázat
- Az autóbusz fogyasztásméréséről készült, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv

Helyesen:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
3. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni: a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
4. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Szolomájer Anita (Lajstromszám: 00686). Az eljárásban helyettes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljáró személy: Hazafi Gergely (001108)
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7. AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
10. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1. értékelési részszempont és a 3. értékelési részszempont - fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás alapján. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
13. A részajánlattétel kizárásának indoka: Részajánlattételi lehetőség esetében részenként az egyes szerződések különböző típusú járművekre is vonatkozhatnak. Különböző típusú járművek különböző szervizelést, karbantartást igényelnek, amelyek többletköltséget okoznak.
14. Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot az alábbi tartalommal:
- Szállítási ütemezésről szóló táblázat.
- Tételes ártáblázat (excel és pdf)
- Műszaki megfelelőségről szóló táblázat
- Az autóbusz fogyasztásméréséről készült, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ