Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:0721/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000769372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műszerbeszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31521000-4
További tárgyak:33100000-1
33112300-1
33112320-7
33152000-0
33192120-9
42923200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő - termékeket kívánja beszerezni:
- CTG Készülék vizsgálófejjel 8 db,
- CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel 3 db,
- újszülött melegítő és újraélesztő asztal 10 db,
- hordozható baby doppler 3 db,
- transport inkubátor 2 db,
- klinikai inkubátor 3 db,
- videolaringoszkóp 2 db,
- laringoszkóp lapocsorozattal 7 db,
- csecsemőmérleg 8 db,
- légzésfigyelő készülék 37 db,
- kékfény lámpa állványos 3 db,
- mobil kékfény ágy 5 db,
- elektromos mellszívó 5 db,
- kézi mellszívó 10 db,
- nagy teljesítményű mellszívó 6 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: min.12 hónap, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint: 60 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendők.
A megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kell az ajánlatban benyújtani: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát; ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve; a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; a megajánlott termékek gyártói adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot.
Azon termékek esetében, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, AK nem kéri a gyártóműig történő visszavezethetőség igazolását (kenguru, ágy, takarók stb.), de kéri AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magajánlott termék a kiírt specifikáció vonatkozásában megfelel valamennyi hatályos kapcsolódó jogszabályi feltételnek, ill. amennyiben a kereskedelmi forgalomból beszerzett termék esetében nem áll rendelkezésre műszaki adatlap, tanúsítvány, AT csatoljon általa összeállított, aláírt termékleírást, amelyből kiderül, hogy a megajánlott termék megfelel a kiírt feltételeknek.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 013732

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Műszerbeszerzés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 99875000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019.12.04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31521000-4
További tárgyak:33100000-1
33112300-1
33112320-7
33152000-0
33192120-9
42923200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK az alábbi - a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő - termékeket kívánja beszerezni:
- CTG Készülék vizsgálófejjel 8 db,
- CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel 3 db,
- újszülött melegítő és újraélesztő asztal 10 db,
- hordozható baby doppler 3 db,
- transport inkubátor 2 db,
- klinikai inkubátor 3 db,
- videolaringoszkóp 2 db,
- laringoszkóp lapocsorozattal 7 db,
- csecsemőmérleg 8 db,
- légzésfigyelő készülék 37 db,
- kékfény lámpa állványos 3 db,
- mobil kékfény ágy 5 db,
- elektromos mellszívó 5 db,
- kézi mellszívó 10 db,
- nagy teljesítményű mellszívó 6 db.
A teljes mennyiséghez képest +30 %-os eltérés lehetséges. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg. Jótállási idő: min.12 hónap, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint: 60 hónap. A jótállási idő alatt a szervizellátást a nyertes ATnek kell biztosítania. A teljesítés folyamatosan működő egészségügyi intézményben, a betegellátás zavarása nélkül történhet.
A megajánlott termékek a Kbt.3.§37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek. A Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) előírt minimumfeltételeknek.
A műszaki leírásban meghatározott tartozékok minden esetben termékenként értendők.
A megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat kell az ajánlatban benyújtani: az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát; ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve; a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; a megajánlott termékek gyártói adatlappal történő igazolását és/vagy gyártó képviseletre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot.
Azon termékek esetében, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, AK nem kéri a gyártóműig történő visszavezethetőség igazolását (kenguru, ágy, takarók stb.), de kéri AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magajánlott termék a kiírt specifikáció vonatkozásában megfelel valamennyi hatályos kapcsolódó jogszabályi feltételnek, ill. amennyiben a kereskedelmi forgalomból beszerzett termék esetében nem áll rendelkezésre műszaki adatlap, tanúsítvány, AT csatoljon általa összeállított, aláírt termékleírást, amelyből kiderül, hogy a megajánlott termék megfelel a kiírt feltételeknek.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 12”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja:
CTG Készülék vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Színes érintőképernyő 6”
CTG Készülék iker monitorozásra alkalmas 2 db vizsgálófejjel: Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 7 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 99875000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződés V.l. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„jelen szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.
A szerződés a hatálybalépésétől 2019.12.23. napjáig tart. Az átadás-átvételpontos időpontjáról az Eladó köteles a Vevőt legalább 3 munkanappal korábban értesíteni.
Vevő előteljesítést elfogad. ”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően a Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a Kbt. 141. § (6} bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül — új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbiak szerint:
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a nagy számú kiegészítő tájékoztatás kérések hatására ajánlatkérő háromszor hosszabbította meg az ajánlattételi határidőt, valamint a bírálat is jelentősen elhúzódott a három közbeszerzési rész eltérő minőségű ajánlatai miatt;
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
• az ellenérték növekedés nem történik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 99875000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 99875000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben