Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0726/2020
CPV Kód:45247270-3
Ajánlatkérő:Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Kaposszerdahely község 0197/2, 0198, 0201/1, 0203/1, 0203/2, 0205,0197/3, 0202, valamint Szenna község 0199/2-12,0188/10-12, 0198, és 0340 hrsz.-ú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaposvölgyi Vizitársulat
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26332981
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 65.
Város: Kaposszerdahely
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7476
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gőbölös Attila
Telefon: +36 82712526
E-mail: kaposszerdahely@kapos-net.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi vízrendezés Kaposszerdahely záportároz
Hivatkozási szám: EKR001296192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247270-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A vízimunkák célja: Az árvízi elöntések, helyi vízkárok megszüntetése. Érintet vízfolyás: Szennaberki patak 6+050 – kb. 7+440 km szelvényei között záportározó főbb adatai:

Maximális tározási szinten (Vízfelület (ha): 20,6, Vízszint (m B.f.): 142,00, Víztérfogat (m3): 155 000);
Árvízi szinten (Vízfelület (ha): 29,6, Vízszint (m B.f.): 142,50, Víztérfogat (m3): 280 000)
A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:
2.1. Völgyzárógát
Helye: Szennaberki patak 6+050 szelvényében;
Hossza 335,0 fm;
Koronaszintje: 143,80 m B.f.;
Koronaszélessége: 4,0 m;
Rézsűhajlás: vízfelőli oldalon 1:3;
mentet oldali rézsűhajlása 1:2,5.;
Maximális talpszélesség: 40 m;
A töltésprofil bogárhátú, hullámvédelem nem épül.
2.2. Vízszintszabályozó műtárgy:
Helye: a töltés 0+208 km szelvénye;
Típusa: monolit vasbeton műtárgy;
Küszöbszint: 138,00 m B.f.;
Tetőszint: 143,00 m B.f.;
Csőátmérő, csőtípus: 2 db DN 120 cm-es ROCLA cső, az egyik a Szennaberki patak fenékszintjén állandóan nyitva;
Csőalagút hossza: 24,0 m;
A zsilip fedése járórácsokkal történik. A műtárgy elő és utóburkolattal van ellátva.
2.3. Árapasztó műtárgy:
Helye: a töltés 0+000 – 0+017 km szelvényében;
Típusa: monolit vasbeton műtárgy;
Küszöbszint: 142,00 m B.f.;
Szabad nyílásméret: 15,0 m;
Vízemésztő képesség: az NQ 1 %-os nagyvizeket 0,8 m magassággal emészti (zárt zsilipet és eltömődöt csövet feltételezve;
A töltésen való átközlekedés biztosítása érdekében az árapasztó 1:6-os rézsűhajlással csatlakozik a töltéshez.
2.4. A Szennaberki patak mederkotrása
Helye: a patak 5+580 – 6+580 Km szelvényei között;
Fenékszélesség: 1,2 m;
Rézsűhajlás: 1:1,5;
Fenékesés: 2,0 %o;
Kiépítés NQ 20 % 7,24 m3/s.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79442537 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belterületi vízrendezés Kaposszerdahely záportároz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247270-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposszerdahely község 0197/2,
0198, 0201/1, 0203/1, 0203/2, 0205,0197/3, 0202,
valamint Szenna község 0199/2-12,0188/10-12,
0198, és 0340 hrsz.-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A vízimunkák célja: Az árvízi elöntések, helyi vízkárok megszüntetése. Érintet vízfolyás: Szennaberki patak 6+050 – kb. 7+440 km szelvényei között záportározó főbb adatai:

Maximális tározási szinten (Vízfelület (ha): 20,6, Vízszint (m B.f.): 142,00, Víztérfogat (m3): 155 000);
Árvízi szinten (Vízfelület (ha): 29,6, Vízszint (m B.f.): 142,50, Víztérfogat (m3): 280 000)
A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:
2.1. Völgyzárógát
Helye: Szennaberki patak 6+050 szelvényében;
Hossza 335,0 fm;
Koronaszintje: 143,80 m B.f.;
Koronaszélessége: 4,0 m;
Rézsűhajlás: vízfelőli oldalon 1:3;
mentet oldali rézsűhajlása 1:2,5.;
Maximális talpszélesség: 40 m;
A töltésprofil bogárhátú, hullámvédelem nem épül.
2.2. Vízszintszabályozó műtárgy:
Helye: a töltés 0+208 km szelvénye;
Típusa: monolit vasbeton műtárgy;
Küszöbszint: 138,00 m B.f.;
Tetőszint: 143,00 m B.f.;
Csőátmérő, csőtípus: 2 db DN 120 cm-es ROCLA cső, az egyik a Szennaberki patak fenékszintjén állandóan nyitva;
Csőalagút hossza: 24,0 m;
A zsilip fedése járórácsokkal történik. A műtárgy elő és utóburkolattal van ellátva.
2.3. Árapasztó műtárgy:
Helye: a töltés 0+000 – 0+017 km szelvényében;
Típusa: monolit vasbeton műtárgy;
Küszöbszint: 142,00 m B.f.;
Szabad nyílásméret: 15,0 m;
Vízemésztő képesség: az NQ 1 %-os nagyvizeket 0,8 m magassággal emészti (zárt zsilipet és eltömődöt csövet feltételezve;
A töltésen való átközlekedés biztosítása érdekében az árapasztó 1:6-os rézsűhajlással csatlakozik a töltéshez.
2.4. A Szennaberki patak mederkotrása
Helye: a patak 5+580 – 6+580 Km szelvényei között;
Fenékszélesség: 1,2 m;
Rézsűhajlás: 1:1,5;
Fenékesés: 2,0 %o;
Kiépítés NQ 20 % 7,24 m3/s.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető (MV-VZ /vagy azzal egyenértékű/ jogosultsággal) tapasztalati ideje hónapokban megadva. (min. 0 hónap – max. 60 hónap) 10
3 A kivitelezés során bevonni kívánt hátrányos helyzetű lakosok száma. (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 6 fő, legkedvezőbb szintje: 10 fő.)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00016
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi vízrendezés Kaposszerdahely záportároz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: viztars@cbn.hu
Telefon: +36 82512609
Internetcím(ek): (URL) www.viztars.tir.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79442537
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: VEKTORÚT ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44213143
Postai cím: Cseri Utca 2
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: vektorut@gmail.com
Telefon: +36 309470093
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82222706
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11487393214
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214

Hivatalos név: TERV-MÉRŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36830491
Postai cím: Váci Mihály Utca 1
Város: Kaposmérő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14351419214

Hivatalos név: VEKTORÚT ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44213143
Postai cím: Cseri Utca 2
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11487393214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges