Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0733/2020
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az elkészült lapokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyére kell szállítani. (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mediaworks Hungary Zrt.
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatokat ellátó cég
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77548832
Postai cím: Csete Balázs Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Máger Judit
Telefon: +36 704397764
E-mail: mager.judit@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepelivaroskep.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepelivaroskep.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatokat ellátó cég
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Csepeli Hírmondó nyomdai megjelentetése 2020.
Hivatkozási szám: EKR001476082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Hírmondó nyomdai előkészítési feladatainak ellátása, nyomdai előállítása, megjelentetése 2020. évben.
Mennyisége: A Csepeli Hírmondó nyomdai előkészítési feladatainak ellátása, nyomdai előállítása, kéthetenkénti rendszerességgel (éves szinten összesen 24 alkalom +/- 1 lapszám opció) megjelenés, alkalmanként 32.000 példányban.
2020. évben az első megjelenés tervezett időpontja: 2019. január 16.
Ajánlattevőnek az alábbi típus kiadványokra kell ajánlati árat adnia: 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 16 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével) 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 24 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével) 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 32 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével). A teljesítés, továbbá a számlázás az Ajánlatkérő által az adott megjelenés terjedelmére közölt oldalszám és példányszám függvényében történik. Ajánlatkérő a soron következő lapszámban megjelentetendő cikkeket, anyagokat legkésőbb a megjelenést megelőző kedd (minden második hét kedd) 16:00 órájáig elektronikus formában (e-mailben) átadja a nyertes Ajánlattevő részére. Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megjelentetett sajtóterméket az Ajánlatkérő által megjelölt terjesztő telephelyére saját költségén, legkésőbb a megjelenés napján szerdán és/vagy csütörtökön 09.00 óráig kötegelve leszállítja.
A részletes műszaki leírást és feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17136000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Csepeli Hírmondó nyomdai megjelentetése 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az elkészült lapokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyére kell szállítani. (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Hírmondó nyomdai előkészítési feladatainak ellátása, nyomdai előállítása, megjelentetése 2020. évben.
Mennyisége: A Csepeli Hírmondó nyomdai előkészítési feladatainak ellátása, nyomdai előállítása, kéthetenkénti rendszerességgel (éves szinten összesen 24 alkalom +/- 1 lapszám opció) megjelenés, alkalmanként 32.000 példányban.
2020. évben az első megjelenés tervezett időpontja: 2019. január 16.
Ajánlattevőnek az alábbi típus kiadványokra kell ajánlati árat adnia: 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 16 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével) 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 24 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével) 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 32 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban történő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével). A teljesítés, továbbá a számlázás az Ajánlatkérő által az adott megjelenés terjedelmére közölt oldalszám és példányszám függvényében történik. Ajánlatkérő a soron következő lapszámban megjelentetendő cikkeket, anyagokat legkésőbb a megjelenést megelőző kedd (minden második hét kedd) 16:00 órájáig elektronikus formában ( e-mailban) átadja a nyertes Ajánlattevő részére. Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megjelentetett sajtóterméket az Ajánlatkérő által megjelölt terjesztő telephelyére saját költségén, legkésőbb a megjelenés napján szerdán és/vagy csütörtökön 09.00 óráig kötegelve leszállítja.
A részletes műszaki leírást és feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Meghiúsulási kötbér mértéke (HUF) (az előírt minimum 3 millió HUF, az 5 millió HUF, vagy azt meghaladó mértékű megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 5
2 Az alkalmasság igazolására megnevezett szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapokban) (Az M/2 alkalmassági előírásban előírt minimum 24 hónapon felüli a további, teljes hónapok ker. értékelésre 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF/ lappéldány) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok további részletezése:
Meghiúsulási kötbér mértéke (HUF) súlyszáma 5
Az előírt minimum 3 millió HUF, az 5 millió HUF, vagy azt meghaladó mértékű megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli.
Az alkalmasság igazolására megnevezett szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapokban) súlyszáma 5
Az M/2 alkalmassági előírásban előírt minimum 24 hónapon felüli a további, teljes hónapok kerülnek értékelésre. Ajánlatkérő a 60 hónap, vagy azt meghaladó mértékű megajánlást a maximum pontszámmal értékeli.
Ajánlati ár szempontok (nettó HUF) összesített súlyszáma 90
Az összesített súlyszám az alábbi értékelési részszempontok szerint oszlik meg:
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 16 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban törtnő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével)
Súlyszám: 10
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 24 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban törtnő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével)
Súlyszám: 70
1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (a műszaki leírásnak megfelelő, 32 oldal terjedelmű kiadvány 32.000 lappéldányban törtnő kiadási költsége, a szerződés időtartama alatt 24-szeri megjelenés tervezett figyelembevételével)
Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Csepeli Hírmondó nyomdai megjelentetése 2020.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74861442
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@mediaworks.hu
Telefon: +36 308170330
Internetcím(ek): (URL) www.mediaworks.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785725244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19120000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17136000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74861442
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785725244

Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95579331
Postai cím: Somogyi Béla Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10897706242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges