Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7691/2020
CPV Kód:32321200-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Quantegra Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ripszám Dóra
Telefon: +36 72501500-20026
E-mail: ripszam.dora@pte.hu
Fax: +36 72537345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés EFOP-3.4.3-16-2016-00005 PTE
Hivatkozási szám: EKR000184472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Oktatási eszközök 2.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika, 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3.1. ajánlati rész
2 darab érintő felületű professzionális interaktív monitor
3.2. ajánlati rész:
1 darab digitalizáló tábla
beszerzése a PTE részére.
A követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 029 - 066828

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Oktatási eszközök 2.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Quantegra Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83581777
Postai cím: Gyöngyvirág Utca 24/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: office@quantegra.hu
Telefon: +36 18088514
Internetcím(ek): (URL) https://www.quantegra.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4897000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás hatálybalépésének időpontja 2019. október 25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika, 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.1. ajánlati rész
2 darab érintő felületű professzionális interaktív monitor
3.2. ajánlati rész:
1 darab digitalizáló tábla
beszerzése a PTE részére.
A követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4897000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Quantegra Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83581777
Postai cím: Gyöngyvirág Utca 24/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: office@quantegra.hu
Telefon: +36 18088514
Internetcím(ek): (URL) https://www.quantegra.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás illeszkedik az Alapszerződés jellegéhez, mivel a szolgáltatásban, illetve a Felek jogaiban és kötelezettségeiben nem eredményez változást, az kizárólag az Alapszerződés tárgyaként meghatározott Eszköz típusa tekintetében jelent módosulást olyan módon, hogy az új Eszköz az eredeti eszközzel azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik.
3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást az teszi szükségessé, hogy az Alapszerződés tárgyaként meghatározott Eszköz gyártása 2019. július 24. napján megszűnt. Az érintett asztali számítógépek gyártása később szűnt meg, mint, hogy az Alapszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban beállt volna az Eladó ajánlati kötöttsége. Az ajánlat megtételekor és az ajánlati kötöttség beálltakor az érintett asztali számítógép még gyártásban volt, annak gyártása az ajánlati kötöttség beállta után szűnt meg, amikor az Eladó a megajánlott számítógépen már nem tudott változtatni. Így sem a Vevő, sem az Eladó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre a gyártás megszűnését, ezért a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglaltaknak.
3.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy mind az Alapszerződés, mind pedig a jelen szerződésmódosítás alapján az Eladó asztali számítógépek átadására és tulajdonjogának átruházására köteles, azaz a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglaltaknak.
3.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében nem következik be emelkedés az eredeti szerződéses értékhez képest, ezért a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglaltaknak.
3.5. A fentiekre figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt valamennyi feltételnek, ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása e vonatkozásban nem szükséges.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Az Eladó 2019. szeptember 16. napján arról tájékoztatta a Vevőt, hogy az Alapszerződésben meghatározott Fujitsu ESPRIMO Q556/2 típusú asztali számítógép (a továbbiakban: Eszköz) gyártása megszűnt, így kérik a szerződés módosítását. Az Eladó mellékletként elküldte az Eszköz gyártójának, a Fujitsu Technology Solutions Kft.-nek a levelét, melyből kiderül, hogy az Eszköz gyártása és forgalmazása 2019. július 24-i dátummal megszűnt.
2.2. Az Eladó által megajánlott helyettesítő számítógépek minden paraméterben megfelelnek (azonos, vagy jobb) az Alapszerződésben szereplő számítógépeknek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4897000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4897000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben