Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0078/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfrzt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belváros észak-déli tengelye kerékpárút kivitel
Hivatkozási szám: EKR000250652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt célja a Belváros észak-déli tengelyének közlekedésfejlesztése, melynek következtében csökken a Belváros gépjárműterhelése, valamint új csomópont épül ki az Ipar utca - Bajcsy-Zsilinszky utca csomópontban. A TOP-6.4.1-15-PC1-Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása projekt folytatásaként szakadásmentes kerékpáros létesítmény kerül kialakításra a Siklósi úti labirintkorlát és a Kossuth tér között.
A gépjárművel történő munkába járás biztonságos alternatívájaként a kerékpáros munkába járás támogatásának érdekében tárgyi projekt megvalósításával Belváros városrész legfontosabb tengely útvonala kerül kialakításra.
Összesen:
Útépítési tevékenység hossza: 150 fm
Új kerékpáros létesítmény hossza: 670 fm
I. Meglévő gyalog és kerékpárú felújítása: 74 fm gykpút
•Térkő burkolat építése: 240 m2
•Kerti szegély: 142 fm
II. Bajcsy-Zsilinszy utca – Ipar utca csomópont munkálatai: 150 fm gykpút és kpsáv + 150 m út
•Beton burkolat és útalapbeton bontása:108 m3
•Szegélyek bontása: 402 m
•Kiemelt szegély készítése: 593 fm
•Süllyesztett szegély készítése: 152 m
•Taktilis jelölő -és vezető jelzések készítése: 45 m2
•Térburkolat készítése: 50 m2
•Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása: 433 m3
•Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 4,0 cm vastagságig: 2660 m2
•AC 22 Aszfalt: 11 m3
•AC 11 Aszfalt: 11 m3
•AC 8 kopó aszfaltkeverék: 114 m3
•AC 11 kopó aszfaltkeverék: 152 m3
•Útburkolati jelek készítése fehér színben: 129 m2
•Útburkolati jelek készítése sárga színben: 48 m2
III. Meglévő járda szélesítése, térkővel burkolása: 156 fm járda
•Aszfaltburkolatú járda bontása: 28 m3
•Kiemelt szegély bontása: 225 m2
•Közműfedlap szintbehelyezése: 18 db
•Kiemelt szegély építése: 226 fm
•Térkő burkolat építése: 973 m2
IV. Bajcsy-Zsilinszy utca forgalomtechnikai kijelölése: 520 fm
•Burkolati jelek készítése géppel: 71 m2
•Burkolati jelek készítése kézzel: 48 m2
•Burkolati jelek készítése géppel: 78m2
•Burkolati jelek készítése kézzel: 57m2
•Meglévő jelzőlámpán kiegészítő jelző felszerelése: 1 db
Opciós tétel: V. Domus parkoló felújítása (opciós rész!): 3500 m2
•Meglévő kopóréteg eltávolítása: 3500 m2
•Új kopóréteg fektetése AC 11 aszfalttal: 3500 m2
•Burkolati jelek festése: 82 m2
Engedélyek:
A „TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 – „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák építési engedély nélkül végezhetőek.
A Bajcsy-Zsilinszky utca – Ipar utca csomópontjának tervéhez az Engedélyező Hatóság ÚT/473/26/2017. ügyiratszámú építési engedélyében hozzájárult.
Rendelkezésre álló dokumentumok:
•Jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció (II. Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztése az Ipar
utca – Zólyom utca közötti szakasz)
•Kivitelezési tervdokumentáció (I. Meglévő kerékpárút felújítása az Ipar utcáig és a III.
Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztése a Zólyom utca és a Kossuth tér közötti szakaszok)
•Tender tervdokumentáció (II. Bajcsy-Zsilinszy utca fejlesztése az Ipar utca – Zólyom utca közötti szakasz)
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 160850181 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belváros észak-déli tengelye kerékpárút kivitel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45232452-5
45233162-2
45233200-1
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen:
Útépítési tevékenység hossza: 150 fm
Új kerékpáros létesítmény hossza: 670 fm
I. Meglévő gyalog és kerékpárú felújítása: 74 fm gykpút
•Térkő burkolat építése: 240 m2
•Kerti szegély: 142 fm
II. Bajcsy-Zsilinszy utca – Ipar utca csomópont munkálatai: 150 fm gykpút és kpsáv + 150 m út
•Beton burkolat és útalapbeton bontása:108 m3
•Szegélyek bontása: 402 m
•Kiemelt szegély készítése: 593 fm
•Süllyesztett szegély készítése: 152 m
•Taktilis jelölő -és vezető jelzések készítése: 45 m2
•Térburkolat készítése: 50 m2
•Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása: 433 m3
•Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 4,0 cm vastagságig: 2660 m2
•AC 22 Aszfalt: 11 m3
•AC 11 Aszfalt: 11 m3
•AC 8 kopó aszfaltkeverék: 114 m3
•AC 11 kopó aszfaltkeverék: 152 m3
•Útburkolati jelek készítése fehér színben: 129 m2
•Útburkolati jelek készítése sárga színben: 48 m2
III. Meglévő járda szélesítése, térkővel burkolása: 156 fm járda
•Aszfaltburkolatú járda bontása: 28 m3
•Kiemelt szegély bontása: 225 m2
•Közműfedlap szintbehelyezése: 18 db
•Kiemelt szegély építése: 226 fm
•Térkő burkolat építése: 973 m2
IV. Bajcsy-Zsilinszy utca forgalomtechnikai kijelölése: 520 fm
•Burkolati jelek készítése géppel: 71 m2
•Burkolati jelek készítése kézzel: 48 m2
•Burkolati jelek készítése géppel: 78m2
•Burkolati jelek készítése kézzel: 57m2
•Meglévő jelzőlámpán kiegészítő jelző felszerelése: 1 db
Opciós tétel: V. Domus parkoló felújítása (opciós rész!): 3500 m2
•Meglévő kopóréteg eltávolítása: 3500 m2
•Új kopóréteg fektetése AC 11 aszfalttal: 3500 m2
•Burkolati jelek festése: 82 m2
Engedélyek:
A „TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 – „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák építési engedély nélkül végezhetőek.
A Bajcsy-Zsilinszky utca – Ipar utca csomópontjának tervéhez az Engedélyező Hatóság ÚT/473/26/2017. ügyiratszámú építési engedélyében hozzájárult.
Rendelkezésre álló dokumentumok:
•Jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció (II. Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztése az Ipar utca – Zólyom utca közötti szakasz)
•Kivitelezési tervdokumentáció (I. Meglévő kerékpárút felújítása az Ipar utcáig és a III. Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztése a Zólyom utca és a Kossuth tér közötti szakaszok)
•Tender tervdokumentáció (II. Bajcsy-Zsilinszy utca fejlesztése az Ipar utca – Zólyom utca közötti szakasz)
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és opciós munka (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós feladat a Domus parkoló 3500 m2 területén kopóréteg felújítása és parkoló felfestése a felhívás II.2.4.) pontjában meghatározottak szerint, mely munkát Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, illetve attól számított 6 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén. Ezen opcionális munkanemek megvalósíthatósága, a kivitelezői árajánlatok beérkezését követően kerül véglegesítésre. Az opciós munkanemek teljesítésének határideje megegyezik az eredeti szerződés szerint meghatározott, 6 hónapos időtartammal.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2.pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, végz-et ig okiratát és rend állási nyil-át az ajánlathoz csatolni kell,a MK 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.Ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja vagy a SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07792 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belváros észak-déli tengelye kerékpárút kivitel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53221571
Postai cím: Edison Utca 3/A
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: juhasz.miklos@sztrada92.hu
Telefon: +36 309791793
Internetcím(ek): (URL) www.sztrada92.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104795202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 160850181
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, útépítési munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, forgalomtechnikai munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63939392
Postai cím: Ipari Park III. Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26130547202

Hivatalos név: Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53221571
Postai cím: Edison Utca 3/A
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104795202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft. 7630 Pécs, Edison u. 3/A. 13104795-2-02, középvállalkozás.
További Ajánlattevő:
Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. 7754 Bóly, Ipari Park III Utca 12. 26130547-2-02, mikrovállalkozás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges