Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8133/2020
CPV Kód:55510000-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kecskemet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kecskemet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435422020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435422020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000435422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben közétkeztetés biztosítása, valamint ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
További tárgyak:39141000-2
39221180-2
55523000-2
55523100-3
55524000-9
79993100-2
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55520000-1
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A közétkeztetéssel érintett intézményeknek a közbeszerzési dokumentumokban pontosan megadott címei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben közétkeztetés biztosítása, az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főzőkonyhák üzemeltetése, főző- és tálalókonyhák fejlesztése és felújítása, a vállalkozási szerződés megkötésétől 120 hónap időtartamban, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján az alábbi főbb mennyiségek szerint:
Bölcsőde (8 különböző feladatellátási helyen összesen):
reggeli: 164 220 normál adag/év és 18 400 diétás adag/év
tízórai: 164 220 normál adag/év és 18 400 diétás adag/év
ebéd: 188 600 normál adag/év és 18 400 diétás adag/év
uzsonna: 164 220 normál adag/év és 18 400 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 24 380 normál adag/év,
élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvoda (29 különböző feladatellátási helyen összesen):
tízórai: 525 360 normál adag/év és 41 800 diétás adag/év
ebéd: 525 360 normál adag/év és 41 800 diétás adag/év
uzsonna: 525 360 normál adag/év és 41 800 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 14 520 normál adag/év
élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános Iskola (1 feladatellátási helyen összesen):
tízórai: 46 435 normál adag/év és 370 diétás adag/év
ebéd: 72 520 normál adag/év és 1 665 diétás adag/év
uzsonna: 43 845 normál adag/év és 370 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 4 070 normál adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (1 feladatellátási helyen összesen):
ebéd: 44 215 normál adag/év és 740 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 3 330 normál adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év
Idős korosztály (3 különböző feladatellátási helyen összesen):
reggeli: 106 945 adag/év, melyből 25 500 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás
tízórai: 106 945 adag/év, melyből 25 500 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás
ebéd: 109 500 adag/év, melyből 25 500 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás
uzsonna: 106 945 adag/év, melyből 25 500 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás
vacsora: 106 945 adag/év, melyből 25 500 adag/év életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás felnőtt (dolgozói) ebéd: 2 555 adag/év
élelmezési napok száma: 365 nap/év
Szociális étkeztetés:
ebéd: 148 190 normál adag/év,
ebéd 4 kiosztó helyre szállítva: 25 550 normál adag/év
élelmezési napok száma: 365 nap/év
ebéd fogyatékossággal élők nappali ellátása keretében 2 feladatellátási helyen: 18 323 normál adag/év és 2510 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 3 765 normál adag/év
élelmezési napok száma: 251 nap/év
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek, a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 9%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható.
Nyertes ajánlattevő feladata a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján a diétás étkezés biztosítása is az ajánlatában szereplő normál étkezés egységáraihoz képest 30%-kal emelt egységáron. Az időskori ellátás esetén az életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás vonatkozásában a normál (nem a diétás) egységár az irányadó.
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Nyertes ajánlattevő köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni és évente 7.446.450,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat az ajánlatkérő részére megfizetni. Az üzemeltetésbe adott helyiségek száma: 4 db főzőkonyha.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felek a vállalkozási szerződést határozott időtartamra a szerződés hatálybalépésének napjától 120 hónap időtartamra kötik. A szerződés annak megkötésének napján lép hatályba.

II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
További tárgyak:39141000-2
39221180-2
55523000-2
55523100-3
55524000-9
79993100-2
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55520000-1
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A közétkeztetéssel érintett intézményeknek a közbeszerzési dokumentumokban pontosan megadott címei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok biztosítása, az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása, a vállalkozási szerződés megkötésétől 120 hónap időtartamban, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján az alábbi főbb mennyiségek szerint:
Általános Iskola (21 különböző feladatellátási helyen összesen):
tízórai: 726 125 normál adag/év és 31 635 diétás adag/év
ebéd: 1 068 375 normál adag/év és 30 340 diétás adag/év
uzsonna: 662 855 normál adag/év és 31 635 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 22 570 normál adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (11 különböző feladatellátási helyen összesen):
tízórai: 185 normál adag/év és 4 070 diétás adag/év
ebéd: 182 225 normál adag/év és 3 330 diétás adag/év
uzsonna: 185 normál adag/év és 4 070 diétás adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 30 710 normál adag/év
élelmezési napok száma: 185 nap/év
Kollégium (4 különböző feladatellátási helyen összesen):
reggeli: 82 200 normál adag/év
tízórai: 10 200 normál adag/év
ebéd: 101 400 normál adag/év
uzsonna: 10 200 normál adag/év
vacsora: 63 400 normál adag/év
felnőtt (dolgozói) ebéd: 200 normál adag/év
élelmezési napok száma: 200 nap/év
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek, a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 6%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható.
Nyertes ajánlattevő feladata a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján a diétás étkezés biztosítása is az ajánlatában szereplő normál étkezés egységáraihoz képest 30%-kal emelt egységáron.
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Nyertes ajánlattevő köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni és évente 18.729.619,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat az ajánlatkérő részére megfizetni. Az üzemeltetésbe adott helyiségek száma: 6 db főzőkonyha és 28 db tálalókonyha.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felek a vállalkozási szerződést határozott időtartamra a szerződés hatálybalépésének napjától 120 hónap időtartamra kötik. A szerződés annak megkötésének napján lép hatályba.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét Részre:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az AT-nek — a Kbt. 114. § (2), és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint — nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek g)-j), ka) és kc), m) és q) pontjának hatálya alá. Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosáról.
Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 67. § (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) szerinti nyilatkozatbenyújtása szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét Rész tekintetében:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A havi elszámolás a ténylegesen nyújtott szolgáltatás alapján történik, a lemondások figyelembevételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A havi bérleti díjat az ajánlattevő havonta utólag 30 napos fizetési határidővel fizeti meg az ajánlatkérő részére.
Szerződést megerősítő rendelkezések:
Hibás teljesítésért kikötött kötbér, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás
A részletes feltételeket az egyes Részekhez tartozó szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Mindkét Részre:
1. Az M/3.a) pont szerinti szakembernek a közétkeztetés területén élelmezésvezetőként szerezett többlettapasztalata (hónap), (min. 0, max. 60 hónap) - súlyszám 10;
2. Az M/3.b) pont szerinti szakembernek a közétkeztetés területén szakácsként szerzett többlettapasztalata (hónap), (min. 0, max. 60 hónap) - súlyszám 10;
3. Az önellenőrzési rendszer szakmai minősége (igen válaszok száma) - súlyszám: 10
4. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év) - súlyszám: 70
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Bontás időpontja: IV.2.2) szerinti időpontot követő 2 óra (EKR végzi)
2. Pénzügyi alkalmassági feltételek (P/1-P/3):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 2.500.000.000,- forintot. (Mindkét Rész tekintetében alkalmazandó alkalmassági feltétel.)
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési feladatok ellátása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 1.500.000.000,- forintot. (Mindkét Rész tekintetében alkalmazandó alkalmassági feltétel.)
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártának napján nem rendelkezik min. 200.000.000,- Ft/év és min. 100.000.000,- Ft/káresemény kárkifizetési limitösszegű, közétkeztetés ellátására vonatkozó érvényes szakmai felelősség biztosítással. (Mindkét Rész tekintetében alkalmazandó alkalmassági feltétel.)
Igazolási mód: P1-P2 nyilatkozat, P3 felelősségbiztosítási kötvény a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározottak szerint.
3. Műszaki alkalmassági feltételek (M/1-M/5):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, egy vagy több referenciamunkával, mely(n)ek tárgya közétkeztetési szolgáltatás legalább 12 hónapon keresztül tartó folyamatos nyújtása volt és a szolgáltatás bármely egybefüggő 12 hónapja alatt
- az 1. Rész esetében összesen legalább 885.000 normál ebédadag és legalább 48.000 diétás ebédadag került előállításra;
- a 2. Rész esetében összesen legalább 1.050.000 normál ebédadag és legalább 25.000 diétás ebédadag került előállításra.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, egy vagy több olyan referenciamunkával, mely(n)ek tárgya
- az 1. Rész esetében legalább 3 db főzőkonyha legalább 12 hónapon keresztül tartó folyamatos üzemeltetése volt, melyből legalább 2 db főzőkonyha legalább 80%-os NÉBIH értékelést kapott;
- a 2. Rész esetében legalább 4 db főzőkonyha legalább 12 hónapon keresztül tartó folyamatos üzemeltetése volt, melyből legalább 2 db főzőkonyha legalább 80%-os NÉBIH értékelést kapott.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
a) 1 fő, legalább 60 hónapos, közétkeztetés területén élelmezésvezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
b) 1 fő, legalább középfokú végzettségű, legalább 36 hónapos, közétkeztetés területén szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
c) 1 fő, legalább felsőfokú végzettségű, legalább 60 hónapos, közétkeztetés területén dietetikusként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
d) 1 fő, legalább középfokú diétás szakács képzettségű, legalább 36 hónapos, diétás szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között átfedés nem megengedett, egy szakemberrel csak egy alkalmassági feltétel igazolható, ugyanakkor ugyanaz a szakember mindkét Rész tekintetében megjelölhető. Az ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napos időtartamot ért.
(Mindkét Rész tekintetében alkalmazandó alkalmassági feltétel.)
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú irányelvének megfelelő HACCP rendszer működtetését igazoló jegyzőkönyvvel, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. (Mindkét Rész tekintetében alkalmazandó alkalmassági feltétel.)
Folytatás VI.4.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelő szállítás biztosítása érdekében nem rendelkezik
- az 1. Rész tekintetében 1200 ebédadag/nap főzőkapacitású,
- a 2. Rész tekintetében 1800 ebédadag/nap főzőkapacitású,
bérelt, vagy saját tulajdonú, a működéshez szükséges érvényes engedélyekkel rendelkező olyan főzőkonyhával, vagy főzőkonyhákkal, amely a Megrendelő székhelyén vagy a székhelyétől számítva olyan távolságon belül található, ahonnan a vengéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet 19. §-ában foglaltaknak megfelelően a tálalás 3 órán belül elvégezhető, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az 1. Rész esetén plusz 9%-os, a 2. Rész esetén pedig plusz 6%-os ételadag emelkedést irányoz elő a szerződés hatálya alatt, mely ételadag elkészítésére nem rendelkezik saját főzőkonyhával. Az alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevő akkor is alkalmasnak minősül, ha előszerződéssel igazolja, hogy a nyertessége esetén rendelkezni fog a fenti feltételeknek megfelelő bérelt, vagy saját tulajdonú főzőkonyhával, vagy főzőkonyhákkal.
Igazolási mód: M1-M2 nyilatkozat/referenciaigazolás, M3 szakemberek bemutatása, M4 jegyzőkönyv/tanúsítvány, M5 nyilatkozat a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározottak szerint.
4. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb a P/1.-P/3. és M/1-M/5. alkalmassági feltételek tekintetében.
5. AK a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege mindkét Rész esetében külön-külön 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.
6. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza.
7. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
8. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
9. Faksz: dr. Patay Géza - lajstromszáma: 00226
10. Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] történik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
11. Az értékelési módszer: Az ár esetén fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás, a 3. minőségi értékelési szempont esetén pontkiosztás.
12. Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a 28/2017. (V. 30. ) FM rendelet szerinti önellenőrzési rendszere működtetésére vonatkozó vállalásait tartalmazó nyilatkozatot az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban feltett eldöntendő kérdések (igen/nem) megválaszolásával.
13. Az AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a mintaétrendet a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelő tartalommal. A mintaétrend mint szakmai ajánlat az ajánlat érvényessége körében kerül vizsgálatra.
14. Amennyiben AK gyermek- és közétkeztetési ellátási kötelezettsége bővül és/vagy az ellátási kötelezettség alá vont intézmények száma változik, akkor az AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat intézményi gyermekétkeztetési és/vagy közétkeztetési szolgáltatások megrendelése, valamint adott esetben az ezekhez kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása tárgyában, a jelen eljárásban meghatározottakkal azonos feltételek szerint.
15. Az ajánlattételi határidőt a felhívás IV.2.2) pontja tartalmazza, melynek lejártáig kell az ajánlatot benyújtani.
16. Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
17. AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
18. AK gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)