Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8170/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Simontornya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Simontornya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95109055
Postai cím: Szt. István k. Utca 1.
Város: Simontornya
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csőszné Kacz Edit
Telefon: +36 74586929
E-mail: simontornya@dielnet.hu
Fax: +36 74586929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.simontornya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
Hivatkozási szám: EKR000222442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262690-4
45262700-8
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul Simontornya város egészségügyi alapellátásnak fejlesztése. A Templom u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik 3 település ellátó fogorvos, valamint I. és II. számú háziorvosi körzet, mely épületnek megtörténik a felújítása, korszerűsítése (akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések). A projekt keretében az Önkormányzat a meglévő rendelő épületének (1455 hrsz.) teljes korszerűsítését és az I.sz. rendelő akadálymentesítését tűzte ki célul. A mai kornak megfelelően az épületet teljes egészében energetikai korszerűsítésnek vetik alá.Az épület homlokzati nyílászáró szerkezeteit kicserélik, a homlokzatot és a lábazati falat hőszigetelik. A padlás padlójára hőszigetelést fektetnek és a pince mennyezetére is hőszigetelést erősítenek, így az orvosi rendelők hideg padlószerkezetét is megszüntetik.A tetőszerkezetet eredeti formájában újjáépítik
Mindösszesen: 635,93 m2 felületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-TL1

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18917 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: info@pkehk.hu
Telefon: +36 706209965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109734557
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262690-4
45262700-8
45300000-0
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul Simontornya város egészségügyi alapellátásnak fejlesztése. A Templom u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik 3 település ellátó fogorvos, valamint I. és II. számú háziorvosi körzet, mely épületnek megtörténik a felújítása, korszerűsítése (akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések). A projekt keretében az Önkormányzat a meglévő rendelő épületének (1455 hrsz.) teljes korszerűsítését és az I.sz. rendelő akadálymentesítését tűzte ki célul. A mai kornak megfelelően az épületet teljes egészében energetikai korszerűsítésnek vetik alá.Az épület homlokzati nyílászáró szerkezeteit kicserélik, a homlokzatot és a lábazati falat hőszigetelik. A padlás padlójára hőszigetelést fektetnek és a pince mennyezetére is hőszigetelést erősítenek, így az orvosi rendelők hideg padlószerkezetét is megszüntetik.A tetőszerkezetet eredeti formájában újjáépítik
Mindösszesen: 635,93 m2 felületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109734557
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: info@pkehk.hu
Telefon: +36 706209965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú módosítás:
Szerződő felek a közöttük létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára – felek az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. számú módosítás:
A szerződés határideje került módosításra 2019. május 15. napjára, a Vállalkozó akadályközlésére tekintettel.
3. számú módosítás:
Eredeti szerződéses feltételek:
3.11. A Szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásból történik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a finanszírozás szerződésszegésből fakadó teljes vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek okozott kárként merül fel, amelynek megtérítésére kötelezhető.
Módosult szerződéses feltételek:
3.11. A Szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásból, valamint a nem elszámolható munkarészek esetén saját forrásból történik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a finanszírozás szerződésszegésből fakadó teljes vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek okozott kárként merül fel, amelynek megtérítésére kötelezhető. A Vállakozási Szerződés mellékletét képező „Költségek megbontása” című dokumentum rögzíti összegszerűen, hogy a vállalkozói díjnak mekkora része kerül támogatásból, illetve saját forrásból finanszírozásra.
A 3.1. pont az alábbi rendelkezéssel kerül kiegészítésre:
A hatósági engedély-köteles munka vonatkozásában az ÁFA bevallása során a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában leírtak szerint kell eljárni. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthetők lényeges módosításnak, mivel az nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthetők lényeges módosításnak, mivel az nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 109734557 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 109734557 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben