Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8242/2020
CPV Kód:66516100-1
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIQA Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles Dávid Norbert
Telefon: +36 307719847
E-mail: eles.davidnorbert@posta.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások 2019
Hivatkozási szám: EKR000728162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
All risks vagyonbiztosítás, üzemszünet, géptörés biztosítás és géptörés-üzemszünet biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében közös Ajánlatkérők részére.
A biztosítási szerződés tárgya: közös Ajánlatkérők mindenkori tulajdonába tartozó biztosítható vagyontárgyak, valamint az ajánlatkérők mindenkori kezelésében és használatában lévő biztosítható idegen tulajdonú vagyontárgyak (épületek/építmények, ingóvagyon, gépek, eszközök, berendezések, készletek, kész- és félkész termékek, képzőművészeti alkotások, értékőrző vagyontárgyak, készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök stb.) vonatkozásában a műszaki leírásban és biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak, továbbá azokat a biztosított költségeket, amelyeket a biztosított vagyontárgyak biztosítási eseményeivel kapcsolatosan merültek fel.
Jelenlegi biztosítási összeg: 143.401.790.674,- Ft
Elektromos berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás összkockázatú biztosítása: Ajánlatkérők által, az adatközlés során megadott nagy értékű gépek vonatkozásában a műszaki leírásban és biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a műszaki leírásban rögzített mértékig azokat a károkat, amelyeket a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak.
Üzemszünetbiztosítás: bármely biztosított vagyontárgyban bekövetkezett és a vagyon – és elektromos berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás összkockázatú biztosítás alapján térítendő kár következtében Ajánlatkérőknél előálló üzemszüneti veszteség fedezetére.
Szállítmánybiztosítás: a biztosított vagyontárgyakban a műszaki leírásban és a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérők általános és speciális tevékenységéből eredő felelősségi károk megtérítésére vonatkozó kombinált felelősségbiztosítás. A részletes szublimitálást a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Kombinált kártérítési limit az összes kockázatra: 1 milliárd Ft/kár és 1 milliárd Ft/év
Ajánlatkérők nettó árbevétele összesen (2018. évi tájékoztató adat): 189.538.000.000,- Ft
Ajánlatkérők személyi jellegű ráfordítása (2018. évi tájékoztató adat): 119.083.000.000,- Ft
Ajánlatkérők munkavállalói létszáma (2018. évi tájékoztató adat): 30.199 fő
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 584379

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96202263
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 64485109 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. április 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516100-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Közös ajánlatkérők székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
All risks vagyonbiztosítás, üzemszünet, géptörés biztosítás és géptörés-üzemszünet biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében közös Ajánlatkérők részére.
A biztosítási szerződés tárgya: közös Ajánlatkérők mindenkori tulajdonába tartozó biztosítható vagyontárgyak, valamint az ajánlatkérők mindenkori kezelésében és használatában lévő biztosítható idegen tulajdonú vagyontárgyak (épületek/építmények, ingóvagyon, gépek, eszközök, berendezések, készletek, kész- és félkész termékek, képzőművészeti alkotások, értékőrző vagyontárgyak, készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök stb.) vonatkozásában a műszaki leírásban és biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak, továbbá azokat a biztosított költségeket, amelyeket a biztosított vagyontárgyak biztosítási eseményeivel kapcsolatosan merültek fel.
Jelenlegi biztosítási összeg: 143.401.790.674,- Ft
Elektromos berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás összkockázatú biztosítása: Ajánlatkérők által, az adatközlés során megadott nagy értékű gépek vonatkozásában a műszaki leírásban és biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti a műszaki leírásban rögzített mértékig azokat a károkat, amelyeket a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak.
Üzemszünetbiztosítás: bármely biztosított vagyontárgyban bekövetkezett és a vagyon – és elektromos berendezések összkockázatú biztosítása és géptörés biztosítás összkockázatú biztosítás alapján térítendő kár következtében Ajánlatkérőknél előálló üzemszüneti veszteség fedezetére.
Szállítmánybiztosítás: a biztosított vagyontárgyakban a műszaki leírásban és a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérők általános és speciális tevékenységéből eredő felelősségi károk megtérítésére vonatkozó kombinált felelősségbiztosítás. A részletes szublimitálást a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Kombinált kártérítési limit az összes kockázatra: 1 milliárd Ft/kár és 1 milliárd Ft/év
Ajánlatkérők nettó árbevétele összesen (2018. évi tájékoztató adat): 189.538.000.000,- Ft
Ajánlatkérők személyi jellegű ráfordítása (2018. évi tájékoztató adat): 119.083.000.000,- Ft
Ajánlatkérők munkavállalói létszáma (2018. évi tájékoztató adat): 30.199 fő
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 64685109
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96202263
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződő/Biztosított oldalán kiegészítő kockázati igények merültek fel az alábbiak szerint:
- Vandalizmus fedezet kiterjesztése graffiti károkra a módosított műszaki specifikációban rögzítettek szerint.
- SRCC (sztrájk, felkelés, polgári személyek zavargása, belső zavargások következményei) a módosított műszaki specifikációban rögzítettek szerint minden Biztosítottra vonatkozóan.
- Környezetszennyezői felelősségbiztosítás kiterjesztése "Veszélyes áru tárolása, kezelése és hulladékszállítása" tevékenységre is a Magyar Posta Zrt. és EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Biztosítottak vonatkozásában a módosított műszaki specifikációban rögzítettek szerint.
Fenti kiegészítő kockázatok önállóan nem köthető biztosítási módozatok, melyre tekintettel kizárólag a jelenlegi biztosítás szerződés kiterjesztése keretében biztosíthatók.
A kiegészítő kockázatok biztosítási díja: 200.000,- Ft/év, azaz kettőszázezer forint/év.
Előbbiekre tekintettel a szerződés éves díja: 64.685.109,- Ft-ra módosul.
Fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében rögzítettekre, mert a
a) módosítás következtében az ellenérték növekedése 200.000,- Ft/év, azaz a szerződés időtartamára vetítve 400.000,- Ft, mely nem éri el az uniós értékhatárt.
b) A módosítás következtében az eredeti szerződéses érték - 129.370.218,- Ft - 0,3 %-kal - 400.000,- Ft-tal - emelkedik, mely nem éri el a szerződéses érték jogszabályban rögzített 10 %-át.
A módosítás a szerződés általános jellegét - biztosítási szolgáltatás - nem változtatja meg, mindössze további kiegészítő kockázati elemekkel bővíti azt, mely elemek önállóan nem, kizárólag meglévő vagyonbiztosítási szerződéshez köthetőek.
Fentiekre tekintettel a szerződésben rögzített feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Amódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében rögzítettekre, mert a
a) módosítás következtében az ellenérték növekedése 200.000,- Ft/év, azaz a szerződés időtartamára vetítve 400.000,- Ft, mely nem éri el az uniós értékhatárt.
b) A módosítás következtében az eredeti szerződéses érték - 129.370.218,- Ft - 0,3 %-kal - 400.000,- Ft-tal - emelkedik, mely nem éri el a szerződéses érték jogszabályban rögzített 10 %-át.
A módosítás a szerződés általános jellegét - biztosítási szolgáltatás - nem változtatja meg, mindössze további kiegészítő kockázati elemekkel bővíti azt, mely elemek önállóan nem, kizárólag meglévő vagyonbiztosítási szerződéshez köthetőek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 64485109 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 64685109 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben