Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8327/2020
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzés II.
Hivatkozási szám: EKR000356242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gépjárműflotta-beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34110000-1
34115200-8
50100000-6
50112000-3
50118400-9
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzési eljárás célja: az alábbiakban részletett minimum műszaki paraméterekkel rendelkező,
- 1 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt, 8+1 személyes személyszállító gépjármű (1. sz. gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „combi” személygépjármű (2. sz. gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „sedan” személygépjármű (3. sz. gépjárműtípus),
- 1 db új középkategóriás minimum 190 LE motorral szerelt személygépjármű (4. sz. gépjárműtípus) – 48 hónap időtartamú - bérleti és flottarendszerű üzemeltetési konstrukcióban történő biztosítása az ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt azt a nem használt gépjárművet érti, amely a birtokbavétel időpontjában a szerződés 10.4. pontja alapján max. 50 kilométert futott.
Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az összes gépjárműre vonatkozóan a korlátozott futásteljesítmény eléri a 200.000 km-t.
A flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatásokon legalább az alábbi szolgáltatásokat érti ajánlatkérő:
- biztosítások megkötése és ügyintézése,
- káresemények teljes körű ügyintézése,
- karbantartási- és szervízszolgáltatások ellátása,
- csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva
- országúti segélyszolgálat (assistance szolgáltatás),
- hozom-viszem szolgáltatás
- prémium kategóriájú (Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli vagy ezekkel egyenértékű) téli, nyári gumi biztosítása és cseréje.
- navigációs-térkép legfrissebb frissítése a legújabb verziószámúra
- gumiabroncs csere 50.000 km futásteljesítmény elérésekor az állapottól függetlenül
- téli/nyári gumiabroncsok cseréje
A gépjárművek műszaki leírását és a flottarendszerű üzemeltetés részletes tartalmát ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 075 - 177773

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01 Rész száma: Elnevezés: Gépjárműflotta-beszerzés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58945966
Postai cím: Monostorpályi Út 35/A
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kurunczi.jozsef@postaauto.com
Telefon: +36 307719906
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 76926576 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerződésmódosítás dátuma: 2020.05.07.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34110000-1
34115200-8
50100000-6
50112000-3
50118400-9
66514110-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja: az alábbiakban részletett minimum műszaki paraméterekkel rendelkező,
- 1 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt, 8+1 személyes személyszállító gépjármű (1. sz. gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „combi” személygépjármű (2. sz. gépjárműtípus),
- 3 db új középkategóriás minimum 150 LE motorral szerelt „sedan” személygépjármű (3. sz. gépjárműtípus),
- 1 db új középkategóriás minimum 190 LE motorral szerelt személygépjármű (4. sz. gépjárműtípus) – 48 hónap időtartamú - bérleti és flottarendszerű üzemeltetési konstrukcióban történő biztosítása az ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő új gépjármű alatt azt a nem használt gépjárművet érti, amely a birtokbavétel időpontjában a szerződés 10.4. pontja alapján max. 50 kilométert futott.
Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az összes gépjárműre vonatkozóan a korlátozott futásteljesítmény eléri a 200.000 km-t.
A flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatásokon legalább az alábbi szolgáltatásokat érti ajánlatkérő:
- biztosítások megkötése és ügyintézése,
- káresemények teljes körű ügyintézése,
- karbantartási- és szervízszolgáltatások ellátása,
- csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva
- országúti segélyszolgálat (assistance szolgáltatás),
- hozom-viszem szolgáltatás
- prémium kategóriájú (Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli vagy ezekkel egyenértékű) téli, nyári gumi biztosítása és cseréje.
- navigációs-térkép legfrissebb frissítése a legújabb verziószámúra
- gumiabroncs csere 50.000 km futásteljesítmény elérésekor az állapottól függetlenül
- téli/nyári gumiabroncsok cseréje
A gépjárművek műszaki leírását és a flottarendszerű üzemeltetés részletes tartalmát ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 80830588
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58945966
Postai cím: Monostorpályi Út 35/A
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@postaauto.com
Telefon: +36 52527100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Műszaki jellegű módosítás történt, mely az ellenérték növekedését eredményezte:
- Bérlő az 1. sz. gépjárműtípuson kívül, a 2-4. sz. gépjárműtípusokhoz is igényel extra felszereltségként normál méretű könnyűfém pótkereket
- Bérlő a 4. sz. gépjárműtípust másikra cseréli, mely jobban illeszkedik használója igényeihez (mozgási nehézség)
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Egyik gépjármű cseréje vált szükségessé, használója mozgási nehézségére való tekintettel. (Kbt. 141. § (4) bek. c) pont))
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 76926576 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 80830588 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben