Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8336/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8053 Bodajk, Szent István tér 1. - HRSZ.: 598/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bodajki Kegyhely - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001064052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bodajki Kegyhely - Kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8053 Bodajk, Szent István tér 1. - HRSZ.: 598/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely vallásturisztikai fejlesztése, interaktív kiállítóterek létrehozása.
A telek műemléki környezetben található, valamint a szabályozási terv régészeti területet jelöl a telken. A területen a Kegytemplom és a plébánia épületek műemléki védelem alatt áll, a kegytemplom műemléki törzsszáma 1641, a plébánia műemléki törzsszáma 1642.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- felszívódó nedvesség ellen injektált vegyi falszigetelés 95 falkmm2
- 3 cm vtg új csiszolt nagytáblás mészkő burkolat lerakása 291 m2
- Süttői mészkőtömb sávok elhelyezése 300 m2
- homlokzati felületén 10 cm vtg kőburkolat elhelyezése, acél elemekkel a tartó vasbeton falhoz rögzítve 235 m2
- Gyepszőnyeg telepítése 1420 m2
- Zsalukő fal készítése 294 m2
- Használati-locsolóvíz gerincvezeték építése 500 m
- LED panelek és lámpatestek szerelése – 950 db
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése (eltérő méretben) 13810 m
- fedőréteg leszedése, szállítása 277 m3
- Töltés (nagy tömegű földmű) építése 488 m3
- Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap 485 m3
- Térkőburkolat építése 10 cm a zarándokudvarban – 1055 m2
- Gyephézagos lapburkolat építése a zarándokudvarban 330 m2
- öntözőfej kiépítése 215 db
- restaurálási munkák (kő, fa, fém, festő)
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06042 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bodajki Kegyhely - Kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37674793
Postai cím: Vadász Utca 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: szafianestarsa@vipmail.hu
Telefon: +36 204445439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1054023370
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8053 Bodajk, Szent István tér 1. - HRSZ.: 598/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely vallásturisztikai fejlesztése, interaktív kiállítóterek létrehozása.
A telek műemléki környezetben található, valamint a szabályozási terv régészeti területet jelöl a telken. A területen a Kegytemplom és a plébánia épületek műemléki védelem alatt áll, a kegytemplom műemléki törzsszáma 1641, a plébánia műemléki törzsszáma 1642.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- felszívódó nedvesség ellen injektált vegyi falszigetelés 95 falkmm2
- 3 cm vtg új csiszolt nagytáblás mészkő burkolat lerakása 291 m2
- Süttői mészkőtömb sávok elhelyezése 300 m2
- homlokzati felületén 10 cm vtg kőburkolat elhelyezése, acél elemekkel a tartó vasbeton falhoz rögzítve 235 m2
- Gyepszőnyeg telepítése 1420 m2
- Zsalukő fal készítése 294 m2
- Használati-locsolóvíz gerincvezeték építése 500 m
- LED panelek és lámpatestek szerelése – 950 db
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése (eltérő méretben) 13810 m
- fedőréteg leszedése, szállítása 277 m3
- Töltés (nagy tömegű földmű) építése 488 m3
- Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap 485 m3
- Térkőburkolat építése 10 cm a zarándokudvarban – 1055 m2
- Gyephézagos lapburkolat építése a zarándokudvarban 330 m2
- öntözőfej kiépítése 215 db
- restaurálási munkák (kő, fa, fém, festő)
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSBÓL FAKADÓ VÁLTOZÁSOK:
1) Elmaradó Feladatok
a) Külső kerengő áttervezése miatt a külső kerengő korlát, illetve a kapcsolódó kültéri elemek nem kerülnek megvalósításra.
b) Tetőtéri beépítés elmaradása miatt „molnárlépcső” készítése elmarad.
c) A díszterem padlózata tönkrement, Megrendelő utóbb a javítás helyett a teljes csere mellett döntött.
d) A Templomba tervezett déli kapuja elmarad az utóbb feltárt oltárfülke miatt.
e) A Szentkút áttervezése miatt elmaradtak a Szentkút közvetlen környezetébe tervezett eredeti építőmesteri munkák.
f) A kiszolgáló épület támfal áttervezése miatt elmaradnak az új vasbeton kerítéssel és annak burkolásával kapcsolatos munkák.
g) Az áttervezés következményeként a felső zarándok udvar kövezésének egy rész elmarad.
h) A feltárások következményeként zarándok udvari bejárat nem kerül megvalósításra.
i) A Templom és a Szentkút tekintetében felmerült, kellő gondossággal előre nem látható tervmódosítási igények okán az eredetileg tervezett tartószerkezeti munkák egy része elmaradt (helyette a jelen szerződésmódosításban megvalósult új tartószerkezeti munkák készülnek el).
2) Többlet Feladatok (az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve az Elmaradó Feladatok körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé):
a) Engedély módosításban szereplő zarándokudvar kerítésének módosítása, építészeti és tartószerkezeti munkáinak többlet feladatai megrendelői igény szerint.
b) Kripta és Kegytemplom többlet feladatai: látszó beton felületek glettelése és festése, szentély és templomtér padlóköveinek újra szabása, illetve a szentélyben és a falak mellett új kövek lerakása, menza elkészítése, bádogos szerkezetek kiváltása réz lemezre megrendelői igény szerint, továbbá a kriptában elhelyezendő urnák és homloklapok gyártása és elhelyezése.
c) Kripta és Kegytemplom restaurátori többlet feladatai.
d) Elektromos munkák többlet feladatai (fa- és kőrestaurálási munkák).
e) Zarándokudvar, kiszolgáló épület új konyha létesítésének többlet feladatai.
f) Templomudvar többlet feladatai: szentkút csúcsdíszének aranyozása, továbbá homlokzati feliratok gyártása és telepítése.
3) Pótmunkák (kellő gondossággal előre nem látható feladatok elvégzésének igénye merült fel):
a) A Templomban eredetileg tervezett déli kapu nyitási munkálatai során örökségvédelmi szempontból értékes falfestmények, illetve beugró mellékoltár került feltárásra (a falfestmények és mellékoltárnak nem volt írásos előzménye, illetve a korábban, valamint a tervezéskor végzett feltárások sem utaltak ilyen lelet lehetőségére). A feltárások eredményeként a mellékoltár eredeti állapotának helyreállítása szükséges.
b) A szentély és körülötte kialakítandó új kripta régészeti feltárása után előkerült műemléki falazat helyreállítása, és bemutatása szükséges, így a korábban tervezett megoldás helyett egy patkó alakú alaplemez és vasbeton födém valósul meg, amely a szent fala előtti térben álló oszlopokon nyugszik.
c) A zarándokudvarban, illetve a Szentkút körül eredetileg tervezett munkák körében megvalósult bontások során megállapítást nyert, hogy az udvari támfalak és a Szentkút udvari támfalai rossz állapotban vannak. A Szentkút körüli süllyesztett udvar kidőlt támfala nem stabil, a feltárult falszerkezet azt mutatja, hogy a kőfalba jutott víz és a fagy hatására a külső réteg elvált a falmagtól.
A támfal javítása, rekonstrukciója a kerengő beforduló részétől a kör alakú kápolnáig tart, továbbá a külső templomudvart és a zarándok udvart összekötő széles tereplépcső újjáépítése szükséges.
d) A plébánián történő kivitelezési munkák során a tetőcserepek megvizsgálása, átrakása után vált ismerté, hogy nem várt módon károsodott a héjazat, így további tetőcserepek pótlása vált szükségessé.
e) A plébánia földszinti fürdőszobájának bontása során feltárásra került a fürdők beázása, melynek következtében a hiba elhárításához a felső fürdőszoba megbontása, majd felújítása vált szükségessé.
f) A plébánia díszterem padlófelújításának előkészítése közben került feltárásra, hogy a padozat és padló nem várt módon károsodott így teljes csere vált szükségessé.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1173433009
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37674793
Postai cím: Vadász Utca 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: szafianestarsa@vipmail.hu
Telefon: +36 204445439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő feladatok elvégzése vált szükségtelenné, illetve más műszaki megoldások alkalmazása okán díjmódosuláshoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: Elmaradó Feladatok): LEÍRÁSÁT LÁSD A HIRDETMÉNY VI.1.4) PONTJÁBAN
2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve az Elmaradó Feladatok körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet Feladatok): LEÍRÁSÁT LÁSD A HIRDETMÉNY VI.1.4) PONTJÁBAN
2.3. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során az alábbi kellő gondossággal előre nem látható feladatok elvégzésének igénye merült fel (a továbbiakban: Pótmunkák): LEÍRÁSÁT LÁSD A HIRDETMÉNY VI.1.4) PONTJÁBAN
2.4. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke 54.463.894,- Ft + ÁFA, a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 87.332.201,- Ft + ÁFA, míg a Pótmunkák összesített ellenértéke 89.264.526,- Ft + ÁFA.
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített – Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett - vállalkozói díj 15%-át.
2.6. A Pótmunkák kellő gondossággal nem voltak előre láthatóak, továbbá az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Pótmunkák együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített – Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett - vállalkozói díj 50%-át.
2.7. Kivitelező továbbá a 2.1-2.6. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési rész- és véghatáridő módosítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Többlet Feladatok, illetve Pótmunkák többleti időigénye – építéstechnológiai egymásra épültsége okán – a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMÁT LÁSD A HIRDETMÉNY VII.1) PONTBAN
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A MÓDOSÍTÁS OKAIT LÁSD A HIRDETMÉNY VI.1.4) ÉS VI.2.1) PONTJAIBAN.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1054023370 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1173433009 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA:
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés (és annak 1. sz. szerződésmódosítása 2.2. pontjában rögzített), különösen az annak 8. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A Többlet Feladatok tekintetében – a jelen szerződés külön előírásának hiányában – a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés (és annak 1. sz. szerződésmódosítása 2.3. pontjában rögzített), különösen az annak 8. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Pótmunkák). Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok pontos tartalmát a jelen szerződés 7. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje 2020. augusztus 31. Felek továbbá rögzítik, hogy a teljesítési határidőn belül – Megrendelő egyéb, az organizációs leírásban nevesített szerződéses kötelezettségeire tekintettel, kötbérterhes részhatáridőnek tekintik az organizációs feltételek V. pontja szerinti Kegytemplom szerkezetkész szint elérését és részleges visszaszolgáltatás Megrendelő részére, mely részhatáridő 2020. május 29.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 819.386.793,- Ft + ÁFA;
b) a Többlet Feladatokért 87.332.201,- Ft + ÁFA;
c) a Pótmunkákért 89.264.526,- Ft + ÁFA;
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-c) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pont d)-f) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„[Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:]
d) Kivitelező a vállalkozói díj 60%-ának megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a negyedik részszámla kiállítására, melynek összege 204.357.304,- Ft + ÁFA [a vállalkozói díj 60%-ának (hatvan százalékának) és a már kiállított 1-3. részszámlák különbözete];
e) Kivitelező a vállalkozói díj 80%-ának megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult az ötödik részszámla kiállítására, melynek összege 199.196.704,- Ft + ÁFA [a vállalkozói díj 20%-a (húsz százaléka)];
f) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 199.196.704,- Ft + ÁFA [a vállalkozói díj 20%-a (húsz százaléka)].”
3.5. A Kivitelezési Szerződés 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek a jelen szerződés megkötésekor előre nem látható és a Feladatok körében, különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikációban, illetve a költségvetési (fő)összesítőkben nem szereplő, de a szerződés tárgyának teljesítéséhez, a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatához műszakilag szükséges munkák (a továbbiakban együttesen: pótmunka) ellenértékének fedezetéül a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű, 40.969.340,- Ft + ÁFA összegű tartalékkeretet képeznek. Jelen alpont alkalmazásában pótmunkának minősülnek továbbá a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti munkák is, feltéve, hogy megfelelnek a jelen alpont első mondatában rögzített feltételeknek. A tartalékkeret kizárólag a jelen alpont szerint pótmunkaként definiált munkákra használható fel. Pótmunka elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult, írásban. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Kivitelező ajánlatában megadott egységárak figyelembe vételével. Az ajánlatban rögzített egységárak a jelen szerződés hatálya alatt nem módosulhatnak, azokra a vállalkozói díj rögzített jellegére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a Kivitelező nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a Kivitelező által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Kivitelező a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.”
3.6. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 7. és 8. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékleteivel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben