Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8344/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szügy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Az ipari park fejlesztéssel érintett területek: 024/142, 040 (közút). Az ipari parkon kívüli közmű fejlesztéssel érintett területek: Szügy külterület 040, Balassagyarmat külterület 060, 061/24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szügy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36470310
Postai cím: Rákóczi Út 99-101.
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó Antal
Telefon: +36 35344117
E-mail: markoa@szugy.hu
Fax: +36 35544034
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park létesítése Szügyön 2.
Hivatkozási szám: EKR000051842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari park létesítése Szügyön 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
45232451-8
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Az ipari park fejlesztéssel érintett területek: 024/142, 040 (közút).
Az ipari parkon kívüli közmű fejlesztéssel érintett területek: Szügy külterület 040, Balassagyarmat külterület 060, 061/24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari park infrastrukturális fejlesztése Szügyön tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében:
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:
- a szükséges kiviteli tervek elkészítése
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
-a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási hálózat) kiépítése, bővítése, a közlekedőfelület kialakítása történik.
Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás során valósul meg.
Főbb mennyiségi paraméterek a megvalósítandó feladattal kapcsolatban, melynek részletei a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában és a csatolt műszaki dokumentumokban találhatóak:
1. Ipari parkon kívüli vízvezeték
A meglévő közúttal párhuzamosan D160 KPE vezeték. A tervezett vezeték hálózatot szerelvényekkel, tűzcsapokkal továbbá szerelvényaknák telepítésével alakítjuk ki.
Épül: D160 KPE P6 vízvezeték 1594 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 2 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 3 db
2.Tervezett telken belüli út- és közműépítés
2.1. Helyszínrajzi kialakítás: A tervezett 6,00 m széles, aszfalt burkolatú feltáró út épül, az ipari park bejáratánál egy 3,50 m széles, illetve 43,00 m hosszú leálló sáv létesül. Az átépítésre kerülő buszöböl térkő burkolattal kerül kialakításra. A meglévő utasváró építmény áthelyezésre kerül. A buszmegállóhely, valamint az ipari terület között 2,00 m széles aszfalt burkolatú járda épül. Az ipari parkon belül szintén 2,00 m szélességben készülnek a gyalogos felületek. A tervezett feltáró út elején sorompó készül. Az ipari park úthálózatának közepén, telken belül 21 db, az útra merőleges kialakítású parkolóhely épül.
2.2. Pályaszerkezetek
Tervezett 4810 m2 összfelületű út pályaszerkezet:7 cm AC-11 kopóréteg , 10 cm AC-22 kötőréteg , 20 cm CKT alap, 20 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 57 cm össz pályaszerkezet vastagság
Tervezett 110 m2 összfelületű buszöböl pályaszerkezet: 8 cm térkő burkolat, 3 cm ágyazó homok, 20 cm CKT alap, 20 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 51 cm össz pályaszerkezet vastagság
Tervezett 900 m2 összfelületű járda pályaszerkezet:4 cm AC-8 kötőréteg,10 cm CKT alap,10 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 24 cm össz pályaszerkezet vastagság
Humuszleszedés, talajcsere: A tervezett humuszleszedés mennyisége: 4787 m3
2.3. Forgalomtechnika
2.4.Közművek:Csapadékvíz elvezetés: Épül: Földárok készítése 450 fm
Szennyvíz csatorna: A szennyvízcsatorna hálózatot előregyártott beton tisztítóaknákkal és D200 KGPVC csőanyaggal tervezzük kialakítani. A vezetékek felett min. 1,5-2,0 m földtakarás készül.Épül: D200 KGPVC csatorna 520 fm, Beton akna műtárgy 30 db, Szennyvíz tisztító műtárgy 1 db
Vízvezeték: A tervezett kiszolgáló utakkal párhuzamosan D110 KPE vezetéket terveztünk. Az úthálózat mentén, földfeletti tűzcsapokat helyeztünk el. A vízvezeték nyomvonala követi a kiszolgáló aszfalt burkolatú utat. A vezetékek felett min. 1,2 m földtakarás készül. Épül: D200 KPE P6 vízvezeték 87 fm,D110 KPE P6 vízvezeték 513 fm, Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 8 db, 1,80x1,50 m szerelvény akna 10 db, Tüzivíz tározó 400 m3-es 1 db
Közvilágítás, energiaellátás: A tervezett kiszolgáló úttal párhuzamosan kerül kiépítésre a közvilágítási hálózat. A közvilágítási oszlopok 30-35 m-ként kerülnek elhelyezésre. Az energia ellátó vezeték kiépítését az áramszolgáltató végzi, az igénybejelentés megtörtént. Az elektromos járművek használatához egy elektromos autótöltő-helyet kell létesíteni.
Gyengeáram:védőcsövezés csak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00006.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05633 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari park létesítése Szügyön 2.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Bud
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: edina.fulop@kozmuep.com
Telefon: +36 306468762
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 394674471
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
45232451-8
71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Az ipari park fejlesztéssel érintett területek: 024/142, 040 (közút).
Az ipari parkon kívüli közmű fejlesztéssel érintett területek: Szügy külterület 040, Balassagyarmat külterület 060, 061/24.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari park infrastrukturális fejlesztése Szügyön tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében:
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:
- a szükséges kiviteli tervek elkészítése
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
-a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási hálózat) kiépítése, bővítése, a közlekedőfelület kialakítása történik.
Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás során valósul meg.
Főbb mennyiségi paraméterek a megvalósítandó feladattal kapcsolatban, melynek részletei a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában és a csatolt műszaki dokumentumokban találhatóak:
1. Ipari parkon kívüli vízvezeték
A meglévő közúttal párhuzamosan D160 KPE vezeték. A tervezett vezeték hálózatot szerelvényekkel, tűzcsapokkal továbbá szerelvényaknák telepítésével alakítjuk ki.
Épül: D160 KPE P6 vízvezeték 1594 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 2 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 3 db
2.Tervezett telken belüli út- és közműépítés
2.1. Helyszínrajzi kialakítás: A tervezett 6,00 m széles, aszfalt burkolatú feltáró út épül, az ipari park bejáratánál egy 3,50 m széles, illetve 43,00 m hosszú leálló sáv létesül. Az átépítésre kerülő buszöböl térkő burkolattal kerül kialakításra. A meglévő utasváró építmény áthelyezésre kerül. A buszmegállóhely, valamint az ipari terület között 2,00 m széles aszfalt burkolatú járda épül. Az ipari parkon belül szintén 2,00 m szélességben készülnek a gyalogos felületek. A tervezett feltáró út elején sorompó készül. Az ipari park úthálózatának közepén, telken belül 21 db, az útra merőleges kialakítású parkolóhely épül.
2.2. Pályaszerkezetek
Tervezett 4810 m2 összfelületű út pályaszerkezet:7 cm AC-11 kopóréteg , 10 cm AC-22 kötőréteg , 20 cm CKT alap, 20 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 57 cm össz pályaszerkezet vastagság
Tervezett 110 m2 összfelületű buszöböl pályaszerkezet: 8 cm térkő burkolat, 3 cm ágyazó homok, 20 cm CKT alap, 20 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 51 cm össz pályaszerkezet vastagság
Tervezett 900 m2 összfelületű járda pályaszerkezet:4 cm AC-8 kötőréteg,10 cm CKT alap,10 cm homokos-kavics alapréteg, geotextilia terítés 24 cm össz pályaszerkezet vastagság
Humuszleszedés, talajcsere: A tervezett humuszleszedés mennyisége: 4787 m3
2.3. Forgalomtechnika
2.4.Közművek:Csapadékvíz elvezetés: Épül: Földárok készítése 450 fm
Szennyvíz csatorna: A szennyvízcsatorna hálózatot előregyártott beton tisztítóaknákkal és D200 KGPVC csőanyaggal tervezzük kialakítani. A vezetékek felett min. 1,5-2,0 m földtakarás készül.Épül: D200 KGPVC csatorna 520 fm, Beton akna műtárgy 30 db, Szennyvíz tisztító műtárgy 1 db
Vízvezeték: A tervezett kiszolgáló utakkal párhuzamosan D110 KPE vezetéket terveztünk. Az úthálózat mentén, földfeletti tűzcsapokat helyeztünk el. A vízvezeték nyomvonala követi a kiszolgáló aszfalt burkolatú utat. A vezetékek felett min. 1,2 m földtakarás készül. Épül: D200 KPE P6 vízvezeték 87 fm,D110 KPE P6 vízvezeték 513 fm, Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 8 db, 1,80x1,50 m szerelvény akna 10 db, Tüzivíz tározó 400 m3-es 1 db
Közvilágítás, energiaellátás: A tervezett kiszolgáló úttal párhuzamosan kerül kiépítésre a közvilágítási hálózat. A közvilágítási oszlopok 30-35 m-ként kerülnek elhelyezésre. Az energia ellátó vezeték kiépítését az áramszolgáltató végzi, az igénybejelentés megtörtént. Az elektromos járművek használatához egy elektromos autótöltő-helyet kell létesíteni.
Gyengeáram:védőcsövezés csak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 394674180
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Bud
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: edina.fulop@kozmuep.com
Telefon: +36 306468762
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés 1.2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„2. Jelen szerződésmódosítással a felek módosítják a megvalósítandó feladatot az elvégzendő közvilágítás kiépítési és szennyvíz tisztító műtárgy kiépítési tevékenységek vonatkozásában, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az azt módosító, az 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően. Jelen szerződésmódosítással érintett elfogadott módosított munkák:
1. A Szerződésben szereplő közvilágítás kiépítése (elektromos hálózat) az eredeti Szerződésben rögzítettekkel ellentétben, az Ipari park kivitelezési területtel szomszédos napelem park területén nem kell hogy megvalósításra kerüljön, ugyanis a területet időközben elfoglaló Napelem park úgy nyilatkozott, az általa birtokolt területeken szükségtelen a térvilágítás kiépítése, ugyanis ő azt magának kiépíti. A Napelem park területére tervezett közvilágítás kiépítése így elmarad, így ezen munkák ellenértékével a szerződés értéke csökken. A Térvilágítás kiépítése (elektromos hálózat) a Napelem Park és az Ipari Park területén szerződés szerinti költsége nettó: 26.630.865.- Ft. Ehelyett kizárólag az Ipari Park területén valósul meg a térvilágítás kiépítése (elektromos hálózat) melynek megvalósítási költsége a csatolt árazott költségvetés alapján nettó: 18.679.171.-Ft. A kettő különbözetéből eredő költség megtakarítás nettó 7.951.694,- Ft.
2. A Szerződésben meghatározott szennyvíz tisztító műtárgy építés a Műszaki Ellenőr 2019. augusztus 5-én kelt Műszaki Ellenőri Állásfoglalása (továbbiakban: Állásfoglalás) szerint elmarad, ugyanis a szerződés megkötését, a kiviteli tervek elkészítését és a tényleges kivitelezés megkezdését követően az ipari parkkal szomszédos balassagyarmati hálózatra történő csatlakozás lehetősége a korábbi elzárkózás ellenére mégis zöld utat kapott, engedélyezve lett. Korábban többszöri ezirányú megkeresés eredménytelenül zárult, az illetékesek elzárkóztak a balassagyarmati hálózatra való csatlakozás lehetőségétől. Ezért került mind az engedélyes, mind a kiviteli tervekben a szennyvíz hálózat egy tisztító műtárgy beépítésével megoldva. Időközben azonban mégis engedélyezte az illetékes szerv a balassagyarmati hálózatra történő szennyvíz csatlakozást, mely így a leghatékonyabb és üzemeltetési szempontból legolcsóbb megoldást jelenti a terület számára. Így az elmaradó szennyvíz tisztító műtárgy helyett komplett nyomott szennyvíz elvezetési rendszer épül. A Szennyvíz tisztító műtárgy építés szerződés szerinti költsége nettó: 30.942.000.- Ft, a helyette megvalósuló Komplett nyomott szennyvíz elvezetési rendszer kiépítésének költsége nettó: 38.893.403.-Ft. A módosítás műszakilag magasabb színvonalú a korábbi tervezettel, és üzemeltetési szempontból is költségmegtakarítás érhető el. A csatolt árazott költségvetés szerint nettó 7.951.403,- Ft értékű a költség növekmény.
A felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom fenti módosítása egyenértékűnek tekintendő az eredeti műszaki megoldással, víziközmű építési szempontból pedig mind a beruházás, mind annak üzemeltetési költsége szempontjából kedvezőbb, hiszen a fentebbi módosítások a kivitelezési szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatják meg, ugyanis ugyanazon célt szolgáló rendszer valósul meg mindkét esetben, csak az eredetileg beépíteni kívánt egyes eszközök helyett kerül a műszaki ellenőr és a kiviteli tervező által is igazolhatóan műszakilag egyenértékű eszköz, megoldás beszerelésre. A fenti módosításokkal a kivitelezési szerződés ellenértéke összesen 291,- Ft-l csökkentésre kerül.
Folytatás a VII.1) pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően a kiviteli terv elkészült, a munkaterület átadásra került, és megkezdődtek a kivitelezési munkák. Az Ipari park kivitelezési területével szomszédos Napelem park tulajdonosai azonban a kivitelezés alatt jelezték, hogy a területükön nem kell hogy megvalósításra kerüljön a térvilágítás, ugyanis ők azt maguknak kiépítik. Így a Napelem park területén kiépítendő térvilágítási munkák nem kerülnek a szerződés keretében elvégzésre, ezért az ajánlat ezen tevékenység végzésére vonatkozó elemei kivételre, az ellenérték csökkentésre kerül a kivett elemekkel.
Folytatás a VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 394674471 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 394674180 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) pont folytatása:
A műszaki tartalom fenti módosítására tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 2. fejezetének alábbi, 3. pontját hatályon kívül helyezik:
„A vállalkozó díj mértéke: 394.674.471,- Ft+ÁFA, azaz Háromszázkilencvennégymillió-hatszázhetvennégyezer-négyszázhetvenegy forint+ÁFA.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„A vállalkozó díj mértéke: 394.674.180.- Ft+ÁFA, azaz Háromszázkilencvennégymillió-hatszázhetvennégyezer-száznyolcvan +ÁFA.”
A műszaki tartalom fenti módosítására tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét legkésőbb 2020.03.31.napjában határozzák meg. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét legkésőbb 2020.08.15.napjában határozzák meg. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.”
A műszaki tartalom fenti módosítására tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét legkésőbb 2020.03.31.napjában határozzák meg. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét legkésőbb 2020.08.15.napjában határozzák meg. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) pont folytatása:
A beruházás alapjául szolgáló engedélyes, majd a kiviteli tervekben a szennyvíz hálózatot a tervező egy tisztító műtárgy beépítésével látta megoldhatónak, tekintettel a földrajzi adottságok kizárólag a balassagyarmati hálózatra történő csatlakozást tették lehetővé, ahhoz a rendszerhez történő csatlakozást azonban az illetékes hatóság nem engedélyezte sem az engedélyes, sem a kiviteli terv készítésének idejében. A kivitelezés során azonban egy utolsó kísérlet eredményeként mégis hozzájárult, mely így a leghatékonyabb és üzemeltetési szempontból legolcsóbb megoldást jelenti a terület szennyvízrendszer kialakítása számára.
A jóváhagyott módosított műszaki tartalom beépítésére, szerelésére és az ezt követően elvégzendő szakipari munkákra a mellékelten csatolt műszaki ellenőri igazolás alapján összesen 90 nap többlet nap szükséges. Így a végteljesítési határidő további 90 nappal történő meghosszabbítása ezen indokból műszakilag indokolt és szükséges.
Felek megállapodnak, hogy a fentebb felsorolt módosítások szükségesek, mert csak így garantálható az épület hosszú távú, gazdaságos és költséghatékony folyamatos működtetése.
Indokolás II.
A szerződés aláírását követően a kiviteli terv elkészült, a munkaterület átadásra került, és megkezdődtek a kivitelezési munkák. A Szerződés tárgyát képező Ipari Park kivitelezési területére, annak működéséhez szükséges elektromos energiát az ÉMÁSZ szolgáltatja a jövőben, melyet új elektromos hálózat és új transzformátor állomás kiépítésével valósít meg a Megrendelő. Ezért a kiviteli tervek elkészültét követően az Önkormányzat felvette a kapcsolatot az ÉMÁSZ-al, hogy megköthesse vele a munkák elvégzéséhez szükséges, az ÉMÁSZ kizárólagos hatáskörébe tartozó vállalkozási szerződést.
Az ÉMÁSZ akkori tájékoztatása alapján a tervezett elektromos hálózat és transzformátor állomás előreláthatólag 2020. május 31-i határidővel fog elkészülni a területen. Ezt követően a szerződés az ÉMÁSZ-al, az ezen a területe szokásos időintervallumon belül, 2019.06.21. napjával megkötésre került, melyben az ÉMÁSZ már 2020.06.01. napjával vállalta a hálózat kiépítési munkálatok befejezését.
Vállalkozónak Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez műszaki szempontból elengedhetetlen az ÉMÁSZ által fentiek szerint kiépített és biztosított elektromos energia megléte az Ipari Parkban, úgymint a Vállalkozó által szerződés szerint kiépített rendszerek beüzemelése, üzempróbái, működtetése, átadás-átvételhez szükséges mérési jegyzőkönyvek elkészítése okán. Az érintett rendszerek a következők: térvilágítás, elektromos autó töltő, távműködtetésű sorompó, szennyvíz átemelő rendszer szivattyúi, szennyvíz átemelő rendszer vezérlése, szennyvíz átemelő rendszer irányítástechnikai munkarésze.
A hálózat kiépítési munkálatok befejezéséig a fentebb megjelölt munkái nem folytathatók, illetve nem fejezhetők be. Az alapszerződés teljesítési határideje 2020.03.31. napja volt, azonban tekintettel a hálózat kiépítési munkálatok ÉMÁSZ általi elvégzése okán 2020.06.01. napjáig a fentebb felsorolt munkálatokat folytatni, befejezni nem lehetséges, az ezen 11 hónapos (az ÉMÁSZ az önkormányzattal kötött szerződés aláírásától számított 11 hónapban határozta meg a munkavégzést) akadályoztatás miatt a teljesítési határidő legkésőbb 2020.08.15. napig történő meghosszabbítása szükséges.
A Megrendelő a Vállalkozó részére jelen pontban leírt Szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kellő kivitelezési időtartamot meghatározva az ÉMÁSZ által biztosított elektromos energia megléte utáni 2020. augusztus 15-i időpontot szabja meg a teljesítés határidejeként Vállalkozó részére.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a felsorolt tényezők előre nem voltak láthatók, illetve a Szerződő Felek csak a kivitelezés során, a felvonulást és a tényleges munkálatok megkezdését követően szembesülhettek ezen problémákkal, ezért szükséges fent megjelölt okokból kifolyólag a szerződés módosítása.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben