Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8366/2020
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrei Gabriella
Telefon: +36 18963038
E-mail: gabriella.szendrei@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komm. ügynökségi, rendezvénysz. szolg. MÁK részére
Hivatkozási szám: EKR000847692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződések - Kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a Magyar Államkincstár részére - 3 részben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 6363 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 072 - 171935
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye, NUTS-kód(ok):
A következő helyett:
HU11 Budapest
Helyesen:
HU MAGYARORSZÁG
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Megrendelő székhelye és telephelyei, Magyarország 3 különböző, projekttel érintett régiójában.
Helyesen:
Elsősorban Megrendelő székhelye és telephelyei, továbbá Magyarország bármely területén.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye, NUTS-kód(ok):
A következő helyett:
HU11 Budapest
Helyesen:
HU MAGYARORSZÁG
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Megrendelő székhelye és telephelyei, Magyarország 3 különböző, projekttel érintett régiójában.
Helyesen:
Elsősorban Megrendelő székhelye és telephelyei, továbbá Magyarország bármely területén.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye, NUTS-kód(ok):
A következő helyett:
HU11 Budapest
Helyesen:
HU MAGYARORSZÁG
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Megrendelő székhelye és telephelyei, Magyarország 6 különböző, projekttel érintett régiójában.
Helyesen:
Elsősorban Megrendelő székhelye és telephelyei, továbbá Magyarország bármely területén.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
III.2.2. folyt.
A szerződéskötés feltétele ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.
A VI. 4.3 folytatása:
3. rész: 1. Integrált reklámügynökségi feladatok (súlyszám 90) 2. Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés (súlyszám:70)3. Gyártás – fotózás és filmgyártás (súlyszám:70) 4. Gyártás – nyomda(súlyszám:50)5. PR-ügynökségi szolgáltatások (súlyszám:70) 6. Online ügynökségi szolgáltatások (súlyszám:50) 7. Rendezvényszervezés (súlyszám:100) 8. Médiavásárlás – Országos napilapok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén(súlyszám:35) 9. Médiavásárlás – Országos napilapok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:25)10. Médiavásárlás – Regionális napilapok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén(súlyszám:30)11. Médiavásárlás – Regionális napilapok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:20)12. Médiavásárlás – Hetilapok, magazinok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:35)13. Médiavásárlás – Hetilapok, magazinok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:25)14. Médiavásárlás – Rádiós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:35) 15. Médiavásárlás – Rádió hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:25) 16. Médiavásárlás – TV hirdetési felületek kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:35) 17. Médiavásárlás – TV hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:25) 18. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:15)19. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:10) 20. Médiavásárlás - Hiperlokális médiumok kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:20)21. Médiavásárlás - Hiperlokális médiumok TCR kampányok esetén (súlyszám:15)
Helyesen:
III.2.2. folyt.
A szerződéskötés feltétele ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.
A VI. 4.3 folytatása:
3. rész: 1. Integrált reklámügynökségi feladatok (súlyszám 90) 2. Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés (súlyszám:70)3. Gyártás – fotózás és filmgyártás (súlyszám:70) 4. Gyártás – nyomda(súlyszám:50)5. PR-ügynökségi szolgáltatások (súlyszám:70) 6. Online ügynökségi szolgáltatások (súlyszám:50) 7. Rendezvényszervezés (súlyszám:100) 8. Médiavásárlás – Országos napilapok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén(súlyszám:35) 9. Médiavásárlás – Országos napilapok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:25)10. Médiavásárlás – Regionális napilapok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén(súlyszám:30)11. Médiavásárlás – Regionális napilapok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:20)12. Médiavásárlás – Hetilapok, magazinok hirdetési felületei kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:35)13. Médiavásárlás – Hetilapok, magazinok hirdetési felületei TCR kampányok esetén (súlyszám:25)14. Médiavásárlás – Rádiós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:35) 15. Médiavásárlás – Rádió hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:25) 16. Médiavásárlás – TV hirdetési felületek kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:35) 17. Médiavásárlás – TV hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:25) 18. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:15)19. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek TCR kampányok esetén (súlyszám:10) 20. Médiavásárlás - Hiperlokális médiumok kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén (súlyszám:20)21. Médiavásárlás - Hiperlokális médiumok TCR kampányok esetén (súlyszám:15)
23.
3. rész tekintetében: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdését alkalmazza, mely alapján a szállásra vonatkozó ajánlattevői megajánlás az ártáblázat ’Rendezvényszervezés” elnevezésű fülének 43-46. tételei esetében nem haladhatja meg a nettó 14.285,- Ft/fő/éj összeget, tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállásköltség korlátra. Az ennél magasabb összegű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdés alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ