Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8404/2020
CPV Kód:44164200-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU120,HU331,HU332,HU333;HU120,HU331,HU332,HU333;HU120,HU331,HU332,HU333;HU120,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik
Hivatkozási szám: EKR000450562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Minden rész esetében:
Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik erősáramú földkábel hálózatokhoz beszerzése adásvételi keretmegállapodással a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kábelvédő gégecsövek és tartozékaik (1. rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére kábelvédő gégecsövek és tartozékaik beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében.
A közbeszerzés az alábbi kábelvédő gégecsöveket és tartozékaikat (továbbiakban: termékeket) foglalja magában, az adásvételi keretmegállapodás 36 hónapos időtartamára vonatkozó keretmennyiséggel az alábbiak szerint:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecső tekercsben –456755 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecső tekercsben –792870 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecső tekercsben – 157950 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecső tekercsben- 260130 fm
5. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábel védő gégecső – 5850 db
6. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábel védő gégecső – 15499 db
7. termék: Toldóelem 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecsőhöz – 1248 db
8. termék: Toldóelem 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecsőhöz- 5928 db
9. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecsőhöz – 7332 db
10. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábel védő gégecsőhöz – 23439 db
11. termék: Iszapálló záródugó 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábel védő gégecsőhöz – 1404 db
12. termék: Iszapálló záródugó 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábel védő gégecsőhöz – 1287 db
A verseny újranyitásokat követően az eljárás második szakaszában Nyertes ajánlattevő köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (NKM Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK fenntartja jogát annak, hogy az adásvételi keretmegállapodást további 12 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítsa amennyiben a keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartama alatt a termékek keretmennyiségei teljes mértékben nem kerülnek lehívásra.
Továbbiak a keretmegállapodás- tervezetben!
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretmennyiség kimerülésével megszűnik.

II.2.1)
Elnevezés: KPE víznyomócsövek és tartozékaik (2. rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére KPE víznyomócsövek és tartozékaik beszerzése adásvételi keretmegállapodással.
A közbeszerzés az alábbi KPE víznyomócsöveket és tartozékaikat foglalja magában, az adásvételi keretmegállapodás 36 hónapos időtartamára vonatkozó keretmennyiséggel az alábbiak szerint:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű KPE víznyomócső tekercsben (10BAR, PE80, SDR13,6) – 4030 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű KPE víznyomócső tekercsben (10BAR, PE80, SDR13,6) – 192855 fm
3. a) termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m) KPE víznyomócső (10BAR, PE80, SDR13,6) – 5202 db;
3. b) termék: 110 mm külső átmérőjű KPE víznyomócső tekercsben (10BAR, PE80, SDR13,6) - 26958 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, szálas (6 m) KPE víznyomócső (10BAR, PE80, SDR13,6) - 23182 db
5. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű KPE víznyomócsőhöz – 4524 db
6. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű KPE víznyomócsőhöz – 13026 db
7. termék: Iszapálló záródugó 110 mm átmérőjű KPE víznyomócsőhöz– 936 db
8. termék: Iszapálló záródugó 160 mm átmérőjű KPE víznyomócsőhöz - 1014 db
Szállítási helyek 60 km-es körzetén belül elhelyezkedő projektmunkák esetén a KPE víznyomócsöveket az 1. illetve 2. termék esetében a megajánlott, főraktári szállítási terjedelemnél hosszabb kiszerelésben (100 m), a 3. termék esetében tekercsben (min. 48 m) kéri a helyszínre szállítani. Továbbiak a keretmegállapodás-tervezetben.
A verseny újranyitásokat követően az eljárás második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (NKM Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK fenntartja jogát annak, hogy az adásvételi keretmegállapodást további 12 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítsa, amennyiben a keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartama alatt a termékek keretmennyiségei teljes mértékben nem kerülnek lehívásra.
Továbbiak a keretmegállapodás- tervezetben!
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: felsorolt címek 60 km-es körzetén belüli projektmunkáknál AK a KPE víznyomócsöveket kéri helyszínre szállítani.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretmennyiség kimerülésével megszűnik.

II.2.1)
Elnevezés: Összepattintható PE védőcsövek (3. rész)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére Összepattintható PE védőcsövek beszerzése adásvételi keretmegállapodással.
A közbeszerzés az alábbi Összepattintható PE védőcsöveket foglalja magában, az adásvételi keretmegállapodás 36 hónapos időtartamára vonatkozó keretmennyiséggel az alábbiak szerint:
1. termék: 110 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső- 819 db
2. termék: 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső- 1560 db
A verseny újranyitásokat követően az eljárás második részében nyertes ajánlattevő köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (NKM Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK fenntartja jogát annak, hogy az adásvételi keretmegállapodást további 12 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítsa, amennyiben a keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartama alatt a termékek keretmennyiségei teljes mértékben nem kerülnek lehívásra.
Továbbiak a keretmegállapodás- tervezetben!
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretmennyiség kimerülésével megszűnik.

II.2.1)
Elnevezés: PVC védőcsövek (4. rész)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére PVC védőcsövek beszerzése adásvételi keretmegállapodással.
A közbeszerzés az alábbi PVC védőcsöveket foglalja magában, az adásvételi keretmegállapodás 36 hónapos időtartamára vonatkozó keretmennyiséggel az alábbiak szerint:
1. termék: 90 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső)- 2652 db
2. termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső)- 1794 db
A verseny újranyitásokat követően Nyertes ajánlattevő köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (NKM Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK fenntartja jogát annak, hogy az adásvételi keretmegállapodást további 12 hónap határozott időtartammal, egy alkalommal egyoldalú jognyilatkozatával meghosszabbítsa, amennyiben a keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartama alatt a termékek keretmennyiségei teljes mértékben nem kerülnek lehívásra.
Továbbiak a keretmegállapodás- tervezetben!
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretmennyiség kimerülésével megszűnik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kr. 8. § i) pont ib) pontja és a Kr. 10. § g pont gb) alpontjai szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról.) (EKR űrlap formájában).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT (közös AT) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (védőcsövek szállítása) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT (közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az AT a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (védőcsövek szállítása) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja:
- az 1. rész esetében: a nettó 1.695.000 ,-EUR-ot;
- a 2. rész esetében: a nettó 1.810.000 ,-EUR-ot;
- a 3. rész esetében: a nettó 55.000,-EUR-ot;
- a 4. rész esetében: a nettó 59.000,-EUR-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (5), 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (védőcsövek szállítása) szerinti nettó árbevétele nem éri el:
- az 1. rész esetében: a nettó 1.695.000 ,-EUR-ot;
- a 2. rész esetében: a nettó 1.810.000 ,-EUR-ot;
- a 3. rész esetében: a nettó 55.000,-EUR-ot;
- a 4. rész esetében: a nettó 59.000,- EUR-ot.
P/2. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Minden rész esetében: A P/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/2. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. Az AT (közös AT) csatoljon referenciaigazolást/nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: kábelvédő gégecsövek és tartozékaik szállítása; 2. rész KPE víznyomócsövek és tartozékaik szállítása; 3. rész: összepattintható PE védőcsövek szállítása; 4. rész: PVC védőcsövek szállítása) szállításáról. /321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint/
A referenciát a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával is igazolható.
M/2. Az AT (közös AT) csatolja az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó minőségirányítási rendszerére vonatkozó (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyezett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványát vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírása, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. /321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés d) pontja szerint/
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (5), 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Továbbiak a KD-ban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik részenként az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, alább felsorolt termékek
-az 1. rész esetében:
a) legalább 834.000 fm 63 mm és / vagy 90 mm és / vagy 110 mm és / vagy 160 mm külső átmérőjű hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső szállítására vonatkozó, és
b) legalább 30.000 db 63 mm és / vagy 90 mm és / vagy 110 mm és / vagy 160 mm külső átmérőjű hajlékony, lépésálló gégecsőhöz való toldóelem szállítására vonatkozó;
-a 2. rész esetében:
a) legalább 98.000 fm 63 mm és / vagy 90 mm és / vagy 110 mm és / vagy 160 mm külső átmérőjű KPE víznyomócsövek szállítására vonatkozó;
b) legalább 14.625 db 110 mm és / vagy 160 mm külső átmérőjű KPE víznyomócsőhöz való toldóelem és / vagy 110 mm és / vagy 160 mm átmérőjű KPE víznyomócsőhöz való iszapálló záródugó szállítására vonatkozó;
-a 3. rész esetében: legalább 1.200 db 110 mm és / vagy 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható PE védőcső szállítására vonatkozó;
-a 4. rész esetében: legalább 2.200 db 90 mm és / vagy 110 mm külső átmérőjű tömítő tok nélküli PVC védőcső szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával / referenciákkal. Fenti referencia követelménynek részenként több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
M/2. AT (közös AT) valamennyi rész esetén műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek gyártó üzemére és gyártási folyamatára vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőségbiztosítása érdekében tett egyéb intézkedéseknek a leírásával.
Minden rész esetében: az M/1pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M/2. követelményeknek elegendő, ha csak az egyik közös ajánlattevő felel meg.
Továbbiak a KD-ban!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minden rész esetében:
Jótállás: 24 hónap teljeskörű – kezdő időpontja a termék átadás-átvételének napja.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett Árukra vetített nettó Vételár 1 %-a/nap, de maximum a kötbér alap 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulással érintett Áru nettó ellenértékének 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Áru nettó ellenértékének 10%-a.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a termékek ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Előleg: AK előleget nem fizet. Előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett –a verseny újranyitásokat követő lehívások esetében.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: euró (EUR)
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz a verseny újranyitások során. Továbbiak a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden rész esetében: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d) bek-i alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Alkalmazandó a Kbt. 68. § (4), (6), (7) bek-i.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Minden rész esetében:
1)Az ajánlatot kizárólag elektr. úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dok-k/nyilat-k egyszerű elektr. másolatait – azaz a nem elektr. űrlap formájában rend-re álló nyilat-kat – szkennelt, .pdf formátumban benyújt. szíveskedjenek!
2)Az elj. nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került benyújt., úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújt. AK AT általi fordítását elfog.
3)Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállap-t.
4)Kieg. táj.: Kbt. 56.§.
5)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6)AK a Kbt.74.§(2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújt., ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt. A 307/2015.(X.27.)Kr. 5. §-a is alkal.
7)Az ajánlatnak tart. kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilat-t (EKR űrlap)
- Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilat-t (EKR űrlap)
- Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap)
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
- szakmai ajánlat részeként:
 műszaki táblázat(xls.) - cégszerűen aláírva
 mintadarabok benyújtása
Mintapéldány /fizikai modell/ benyújt: AT a szakmai ajánlata részeként köteles benyújt. a IV.2.2) pont szerinti hat.idő lejártáig a KD II.11.2. pontja szerint a termékekből 1-1 méter, illetőleg 1-1 db mintapéldányt. Benyújt.helye: 6728 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66. Kisapáti Sándornak címezve.
Mintapéldányok /fizikai modell/ vizsg.: AK a közbesz-i dok-k részeként kiadott Műszaki spec.-ban határozta meg azon vizsgálat módszereket, amelyek alapján az ajánlatok bírálata során, a benyújtott mintapéldányokon ellenőrizni fogja egyrészt a Műszaki spec-ban előírt műszaki min. követelményeknek való megfelelést.
 termékismertetők
 típusvizsg-i jkv-k
 CE igazolás (EU megfelelőségi nyilatkozat)
 teljesítmény nyilatkozat
 gyártói megfelelőségi nyilatkozat
- aláírási címpéldány/aláírás-mintát (AT, alkalm. ig-ra igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)
- adatkezelési nyilat-t - cégszerűen aláírva
8)AK a Kbt.71.§-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkal.
9)A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta az ajánlati ár esetében: 424/2017.(XII.19.) Kr.31.§(1)-(2) bek. szerint, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.
10)A III.1.2) és III.1.3)-P/1.,P/2. és M/1.,M/2.pontok szerinti alkalm-i feltételek és ezek előírt ig-i módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minős-i szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK nem alkal. a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját, figyelemmel a KD II.14. pontjában foglaltakra.
12)Irányadó idő: CET
13)Ha az AT, AV, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015.(X.27.) Kr. 321/2015.(X.30.) Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., Ptk.
15) .Jelen közbeszerzés során AK a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti, uniós értékhatár feletti, a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pont szerinti, nyílt, keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le évenkénti újranyitással.
16.) AK a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt termékek esetében olyan műszaki előírások kerültek rögzítésre, amely mellett az ár értékelési szemponton felül további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
17.) FAKSZ: Daka Vince (lsz.: 01105)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően. A részletes műszaki leírást, mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírás c. része tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák