Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:8416/2020
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sopia-NET Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kuizs Vivien
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hálózat-építéshez használatos anyagok és hálózatépítési munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hálózat-építéshez használatos anyagok és hálózatépítési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő telephelyein, a Megrendelő egyedi megrendelései alapján gyengeáramú hálózatok kiépítésére, felújítására, valamint eseti hibajavítására. A keretösszeg a Szerződés teljes időtartamára: nettó 63.002.000,- Forint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9038 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sopia-NET Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mohácsi út 107/4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország:
E-mail: vukmann.attila@sopianet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25 700 000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem telephelyei.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő telephelyein, a Megrendelő egyedi megrendelései alapján gyengeáramú hálózatok kiépítésére, felújítására, valamint eseti hibajavítására. A Keretösszeg a Szerződés teljes időtartamára: nettó 63.002.000,- Forint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 1119
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68 319 536
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sopia-NET Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mohácsi út 107/4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország:
E-mail: vukmann.attila@sopianet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy szerződésmódosításukat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozzák.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés keretösszege nettó 5 317 536, - Forinttal növekedne - amely a Vállalkozó részére eddig ténylegesen kifizetett ellenértékhez, 53 712 485, - Forinthoz képest 9,9%-os értéket jelent - ezért a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os maximális növekedési feltételnek.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással a Felek kizárólag az Alapszerződés szerinti keretösszeget, és ezzel összefüggésben a szerződés időbeli hatályát kívánják - 108 naptári nappal -módosítani, a szerződésmódosítás más változást nem eredményez, így az nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő azonos tárgyban a Kbt. alapján közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, azonban az új közbeszerzési eljárás várhatóan nem kerül lezárásra az Alapszerződés időbeli hatálya alatt.
Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Felek az Alapszerződés keretösszegét a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani akként, hogy a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek.
A fent leírtakra, illetve a Közbeszerzések Tanácsának 2017. évi 81. számú „a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” tárgyú útmutatójában foglaltakra, miszerint „Egységárakat tartalmazó szerződések esetében a Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Kbt. 141. § szerinti ellenszolgáltatásnak nem az egységár minősül, tekintettel arra, hogy az egységár az annak alapján ténylegesen teljesítendő ajánlatkérői ellenszolgáltatás összegével nem feltétlenül egyezik meg. Ellenszolgáltatásnak az minősül, amit az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a Kbt. 135. § alapján kifizetett, vagy biztosan ki fog fizetni.” figyelemmel az Alapszerződés keretösszegét és időbeli hatályát - a keretösszeg emelésével arányosan - jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Megrendelő azonos tárgyban a Kbt. alapján közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, azonban az új közbeszerzési eljárás várhatóan nem kerül lezárásra az Alapszerződés időbeli hatálya alatt.
Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Felek az Alapszerződés keretösszegét a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani akként, hogy a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek.
A fent leírtakra, illetve a Közbeszerzések Tanácsának 2017. évi 81. számú „a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” tárgyú útmutatójában foglaltakra, miszerint „Egységárakat tartalmazó szerződések esetében a Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Kbt. 141. § szerinti ellenszolgáltatásnak nem az egységár minősül, tekintettel arra, hogy az egységár az annak alapján ténylegesen teljesítendő ajánlatkérői ellenszolgáltatás összegével nem feltétlenül egyezik meg. Ellenszolgáltatásnak az minősül, amit az ajánlatkérő az ajánlattevőnek a Kbt. 135. § alapján kifizetett, vagy biztosan ki fog fizetni.” figyelemmel az Alapszerződés keretösszegét és időbeli hatályát - a keretösszeg emelésével arányosan - jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63 002 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64 129 962 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben