Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8420/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Szerencsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:A Szerencsi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében és a közbeszerzési eljárás műszaki – szakmai – leírásában a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese által meghatározottak alapján a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszínen.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tantender Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22719636
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 125.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rubi Zsoltné
Telefon: +36 47200123
E-mail: centrum@szerencsiszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szerencsiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szerencsiszc.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások a Szakképzési Centrumban
Hivatkozási szám: EKR001586082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Életrevaló '7 szokás' pedagógus továbbképzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80500000-9
80590000-6
80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A Szerencsi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében és a közbeszerzési eljárás műszaki – szakmai – leírásában a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese által meghatározottak alapján a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Életrevaló ’7 szokás’ program bevezetéséhez kapcsolódó továbbképzés 25 fő, 6 alkalommal (10 óra/alkalom), összesen 60 óra (1 képzés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00034 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05020 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Életrevaló '7 szokás' pedagógus továbbképzés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tantender Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89519833
Postai cím: Madarász Viktor Utca 11. földszint 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: zuggonikolett@gmail.com
Telefon: +36 301941132
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80500000-9
80590000-6
80530000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A Szerencsi Szakképzési Centrum valamennyi intézményében és a közbeszerzési eljárás műszaki – szakmai – leírásában a Szerencsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese által meghatározottak alapján a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszínen.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Életrevaló ’7 szokás’ program bevezetéséhez kapcsolódó továbbképzés 25 fő, 6 alkalommal (10 óra/alkalom), összesen 60 óra (1 képzés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés határidejének meghosszabbítása, valamint a teljesítés módjának módosítása a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet és a Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontjával összhangban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon, mely befolyásolja a felek által korábban megkötött szerződésben foglaltak teljesítését, ezért, úgy határoztak, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás aláírásával hozzájárulnak a korábban megkötött szerződés Kbt. 141. §. (4) bekezdés c) pontja alapján történő módosításához.
Tekintettel arra nézve, hogy a szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, valamint a szerződésben rögzített ellenértéket nem módosítja.
Továbbá a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 1. §. a) pontja egyértelműen rögzíti, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, ezért a szerződés teljesítésének sikere érdekében a Vállalkozó hozzájárult, hogy a vészhelyzet ideje alatt a szerződésben rögzített felőttképzés. tv. hatálya alá tartozó tevékenységeket a 70/2020. (III.26.) Korm. rendelet 2. §. (1)bekezdésében rögz. szer.végzi
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben