Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8431/2020
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Madaras község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Madaras község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28949192
Postai cím: Báthori István Utca 1.
Város: Madaras
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 6456
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balla Csaba
Telefon: +36 79558001
E-mail: polgarmester@madaras.hu
Fax: +36 79458084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Prevenciós praxisközösségi szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000238502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi szolgáltatások beszerzése a 2021. számú „Három generációval az egészségért II.” – A jövő praxisközössége projekt keretében, megbízási szerződés keretében.
Főbb feladatok:
1-5. részek: prevenciós feladatokat ellátó praxisok (1 praxis: 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló):
- 40-65 év közötti férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása
- a dohányzást és az alkohol abúzust azonosítása, rögzítése – pszichológus bevonásával
- 55 év feletti vaszkuláris demencia szűrése neurológus bevonásával
- a szív-és érrendszeri megbetegedések rizikó-faktorainak szűrése, értékelése, a kockázati szint meghatározása (folyamatos vérnyomásmérés, vérzsír-szint ellenőrzés, boka-kar index mérés, pitvar-fibrilláció szűrés)
- kockázati szintnek megfelelő intervenció
- az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, az alkalmazott terápia áttekintése és a gyógyszeres terápia tekintetében a betegek terápiás adherenciájának javítása, az életmód-változtatás támogatása
- definitív gondozást támogató orvostechnikai eszközök alkalmazása
- következményes szervkárosodások preventív szűrése rizikósok körében: 55 év felett (vasculáris) demencia szűrése, boka-kar index és pitvarfibrilláció szűrés, háziorvosi indikálás alapján célzott kardiológiai, angiologiai konzílium (ergometria, Holter, CDS, ECHO, PAD kivizsgálás)
- lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre (emlőszűrés, méhnyakszűrés, vastagbél szűrés, tüdőrák szűrés)
- járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések
- a szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
6. rész: szakmai vezető
- Folyamatos kapcsolatot tart fenn a közösségben
- Vezeti a projektet
- Biztosítja a szakmai előrehaladást
- Elkészíti a praxisközösség szakmai beszámolóit
- Szakmailag képviseli a praxisközösséget
- Koordinálja és segíti a praxisközösség munkáját
- Részt vesz a helyszíni ellenőrzések során
- Felelős a projekt szakmai teljesítéséért
7. rész: dietetikus
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
8. rész: gyógytornász
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában,
felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
9. rész: praxisközösségi menedzser
- Praxisközösségi működés megszervezése
- Esetkezelés, betegútmenedzsment a háziorvosok irányítása mellett
- Szakmai partnerekkel (elsősorban Egészségfejlesztési Iroda, helyi civil szervezetek) való
kapcsolattartás a szakmai vezetői útmutatások szerint
- Részvétel a praxisközösség koordinációs feladataiban, különös tekintettel a praxisközösség praxisainak az ellátáshoz kapcsolódó együttműködésének szervezésében
- Részt vesz a praxisközösségi megbeszéléseken
- Közreműködik a projektadminisztráció elvégzésében, rögzítésében.
10. rész: külső színteres egészségfejlesztési szakértő
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok II. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év alatt
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok III. gyermekkori elhízást megelőzését célzó tevékenységek
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok VI. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év felett
- Lelki egészségvédelem
A járványügyi veszélyhelyzetben valamennyi szolgáltatás esetén nyújthatóak az adott szolgáltatások személyes kontakt felvételének elkerülése mellett (távmedicína) is, figyelembe véve az érintett szakterület szakmai kollégiumainak útmutatását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07921 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Egészségügyi szolgáltatások beszerzése a 2021. számú „Három generációval az egészségért II.” – A jövő praxisközössége projekt keretében, megbízási szerződés keretében.
Főbb feladatok:
1-5. részek: prevenciós feladatokat ellátó praxisok (1 praxis: 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló):
- 40-65 év közötti férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása
- a dohányzást és az alkohol abúzust azonosítása, rögzítése – pszichológus bevonásával
- 55 év feletti vaszkuláris demencia szűrése neurológus bevonásával
- a szív-és érrendszeri megbetegedések rizikó-faktorainak szűrése, értékelése, a kockázati szint meghatározása (folyamatos vérnyomásmérés, vérzsír-szint ellenőrzés, boka-kar index mérés, pitvar-fibrilláció szűrés)
- kockázati szintnek megfelelő intervenció
- az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, az alkalmazott terápia áttekintése és a gyógyszeres terápia tekintetében a betegek terápiás adherenciájának javítása, az életmód-változtatás támogatása
- definitív gondozást támogató orvostechnikai eszközök alkalmazása
- következményes szervkárosodások preventív szűrése rizikósok körében: 55 év felett (vasculáris) demencia szűrése, boka-kar index és pitvarfibrilláció szűrés, háziorvosi indikálás alapján célzott kardiológiai, angiologiai konzílium (ergometria, Holter, CDS, ECHO, PAD kivizsgálás)
- lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre (emlőszűrés, méhnyakszűrés, vastagbél szűrés, tüdőrák szűrés)
- járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések
- a szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
6. rész: szakmai vezető
- Folyamatos kapcsolatot tart fenn a közösségben
- Vezeti a projektet
- Biztosítja a szakmai előrehaladást
- Elkészíti a praxisközösség szakmai beszámolóit
- Szakmailag képviseli a praxisközösséget
- Koordinálja és segíti a praxisközösség munkáját
- Részt vesz a helyszíni ellenőrzések során
- Felelős a projekt szakmai teljesítéséért
7. rész: dietetikus
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
8. rész: gyógytornász
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában,
felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
9. rész: praxisközösségi menedzser
- Praxisközösségi működés megszervezése
- Esetkezelés, betegútmenedzsment a háziorvosok irányítása mellett
- Szakmai partnerekkel (elsősorban Egészségfejlesztési Iroda, helyi civil szervezetek) való
kapcsolattartás a szakmai vezetői útmutatások szerint
- Részvétel a praxisközösség koordinációs feladataiban, különös tekintettel a praxisközösség praxisainak az ellátáshoz kapcsolódó együttműködésének szervezésében
- Részt vesz a praxisközösségi megbeszéléseken
- Közreműködik a projektadminisztráció elvégzésében, rögzítésében.
10. rész: külső színteres egészségfejlesztési szakértő
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok II. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év alatt
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok III. gyermekkori elhízást megelőzését célzó tevékenységek
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok VI. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év felett
- Lelki egészségvédelem
A járványügyi veszélyhelyzetben valamennyi szolgáltatás esetén nyújthatóak az adott szolgáltatások személyes kontakt felvételének elkerülése mellett (távmedicína) is, figyelembe véve az érintett szakterület szakmai kollégiumainak útmutatását.
Helyesen:
Egészségügyi szolgáltatások beszerzése a 2033. számú „Három generációval az egészségért II.” – “Praxisközösség egy egészségesebb jövőért II.” projekt keretében, megbízási szerződés alapján.
Főbb feladatok:
1-5. részek: prevenciós feladatokat ellátó praxisok (1 praxis: 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló):
- 40-65 év közötti férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása
- a dohányzást és az alkohol abúzust azonosítása, rögzítése – pszichológus bevonásával
- 55 év feletti vaszkuláris demencia szűrése neurológus bevonásával
- a szív-és érrendszeri megbetegedések rizikó-faktorainak szűrése, értékelése, a kockázati szint meghatározása (folyamatos vérnyomásmérés, vérzsír-szint ellenőrzés, boka-kar index mérés, pitvar-fibrilláció szűrés)
- kockázati szintnek megfelelő intervenció
- az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, az alkalmazott terápia áttekintése és a gyógyszeres terápia tekintetében a betegek terápiás adherenciájának javítása, az életmód-változtatás támogatása
- definitív gondozást támogató orvostechnikai eszközök alkalmazása
- következményes szervkárosodások preventív szűrése rizikósok körében: 55 év felett (vasculáris) demencia szűrése, boka-kar index és pitvarfibrilláció szűrés, háziorvosi indikálás alapján célzott kardiológiai, angiologiai konzílium (ergometria, Holter, CDS, ECHO, PAD kivizsgálás)
- lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre (emlőszűrés, méhnyakszűrés, vastagbél szűrés, tüdőrák szűrés)
- járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések
- a szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
6. rész: szakmai vezető
- Folyamatos kapcsolatot tart fenn a közösségben
- Vezeti a projektet
- Biztosítja a szakmai előrehaladást
- Elkészíti a praxisközösség szakmai beszámolóit
- Szakmailag képviseli a praxisközösséget
- Koordinálja és segíti a praxisközösség munkáját
- Részt vesz a helyszíni ellenőrzések során
- Felelős a projekt szakmai teljesítéséért
7. rész: dietetikus
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
8. rész: gyógytornász
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart
- A háziorvos indikációja alapján kezelési tervet készít és hajt végre
- Közreműködik a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában,
felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Együttműködik a praxisközösségben működő többi szakemberrel.
- A szakmai előrehaladást rögzíti a projekt kapcsán készülő monitoring rendszerbe
9. rész: praxisközösségi menedzser
- Praxisközösségi működés megszervezése
- Esetkezelés, betegútmenedzsment a háziorvosok irányítása mellett
- Szakmai partnerekkel (elsősorban Egészségfejlesztési Iroda, helyi civil szervezetek) való
kapcsolattartás a szakmai vezetői útmutatások szerint
- Részvétel a praxisközösség koordinációs feladataiban, különös tekintettel a praxisközösség praxisainak az ellátáshoz kapcsolódó együttműködésének szervezésében
- Részt vesz a praxisközösségi megbeszéléseken
- Közreműködik a projektadminisztráció elvégzésében, rögzítésében.
10. rész: külső színteres egészségfejlesztési szakértő
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok II. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év alatt
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok III. gyermekkori elhízást megelőzését célzó tevékenységek
- Külső színtereken végzett egészségmegőrző programok VI. rendszeres örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását elősegítő tevékenységek 18 év felett
- Lelki egészségvédelem
A járványügyi veszélyhelyzetben valamennyi szolgáltatás esetén nyújthatóak az adott szolgáltatások személyes kontakt felvételének elkerülése mellett (távmedicína) is, figyelembe véve az érintett szakterület szakmai kollégiumainak útmutatását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: Minőségi szempont megnevezés
A következő helyett:
AAz M1. pontban bemutatott személyi állomány szakmai többlet tapasztalata (max. 24 hónap)
Helyesen:
Az M1. pontban bemutatott személyi állomány szakmai többlet tapasztalata (max. 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább: 1 fő,
- 1-8. és 10. rész esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel
- 9. rész esetében legalább középfokú végzettséggel
és legalább 12 hónap - a beszerzés tárgya szerinti - gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Felsőfokú végzettségnek minősülnek az alábbi és az azzal egyenértékű végzettségek:
- 1-6. részek: általános orvos,
- 7. rész: dietetikus,
- 8. rész: gyógytornász,
- 10. rész: mentálhigiénés szakember.
A beszerzés tárgya szerinti gyakorlatnak tekintendő:
- 1-6. részek: házirovosi gyakorlat,
- 7. rész: dietetikusi gyakorlat,
- 8. rész: gyógytornászi gyakorlat,
- 9. rész: praxisközösségi munkában szerzett gyakorlat,
- 10. rész: digitális önvédelem oktatásában, képzésében szerzett gyakorlat.
A részek közötti átfedés nem megengedett, kivéve a 6. rész tekintetében, ahol a bemutatott szakember lehet az 1-5. részek bármelyike tekintetében megajánlott szakember.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább: 1 fő,
- 1-8. és 10. rész esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel
- 9. rész esetében legalább középfokú végzettséggel
és legalább 12 hónap - a beszerzés tárgya szerinti - gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Felsőfokú végzettségnek minősülnek az alábbi és az azzal egyenértékű végzettségek:
- 1-6. részek: általános orvos,
- 7. rész: dietetikus,
- 8. rész: gyógytornász,
- 10. rész: mentálhigiénés szakember.
A beszerzés tárgya szerinti gyakorlatnak tekintendő:
- 1-6. részek: házirovosi gyakorlat,
- 7. rész: dietetikusi gyakorlat,
- 8. rész: gyógytornászi gyakorlat,
- 9. rész: praxisközösségi munkában szerzett gyakorlat,
- 10. rész: digitális önvédelem oktatásában, képzésében szerzett és/vagy mentálhigiénés gyakorlat.
A részek közötti átfedés nem megengedett, kivéve a 6. rész tekintetében, ahol a bemutatott szakember lehet az 1-5. részek bármelyike tekintetében megajánlott szakember.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben