Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8432/2020
CPV Kód:50510000-3
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU23
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Grundfos South East Europe Kft.;Bakony Búvárszivattyú Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01930
Postai cím: Tanácsház utca 7.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 20368 0287
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +3684501263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk eseti javítása, valamint aszennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk eseti javítása, valamint aszennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Javítás esetében: Balatonszéplak- alsó, Központi Raktár. 8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi bejáró. Éves karbantartása esetében: DRV Zrt. teljes üzemeltetési területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása.
Teljesítési határidő szennyvíz szivattyú javítás esetében:
1. teljesítmény tartomány szerint, amely 1,0 kW-10 kW: 15 munkanap;
2. teljesítmény tartomány szerint, amely 10,01 kW- 25 kW: 20 munkanap;
3. teljesítmény tartomány szerint, amely 25,01 kW-tól és felette: 25 munkanap.
Teljesítési határidő szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk karbantartása esetében:
A karbantartási ütemterv alapján a megadott kapcsolattartóval történő egyeztetés szerint.
A szivattyújavítás folyamata:
- a DRV Zrt. üzemeltetési szakterülete üzembiztonsági megfontolásai alapján kerülnek kijelölésre a javítandó szivattyúk,
- a Vállalkozó heti ütemezésben szállítja el a javítandó szivattyúkat a tárgyi eszköz raktárból és szállítja vissza a javított szivattyúkat ugyanoda,
- a javításra kijelölt, meghibásodott szivattyún, szivattyúkon állapotfelmérést végez, és a szükséges javításokról részletes összefoglalót, tételes ajánlatot küld a megrendelő képviselőjének az átvételt követő 1 héten belül. Több szivattyú egyidejű beszállítása estén DRV Zrt. meghatározhatja a szivattyú kezelés sorrendjét.Az összefoglalóban szerepelnie kell a cserélendő és/vagy javítandó alkatrészek listájának, illetve az egyes munkafolyamatok és anyagárak összegének. Nagy értékű javítások (felújításoknak minősülőbeavatkozások)esetén javaslatot köteles tenni a javítandóval megegyező műszaki paraméterű új szivattyúbeszerzésére, annak árának közlésével, amely javaslatot az összefoglaló mellé csatol,
- a Vállalkozó minden esetben köteles ellenőrizni a tárgyi szivattyú hőkioldó kábelezését, annak hiánya estén azt pótolni,
- amennyiben nincs beépítve hőérzékelő és a szivattyú alkalmas ennek fogadására, akkor Vállalkozónak be kell építenie az érzékelőt kábelezéssel együtt,
- a javítás megrendelése esetén a szivattyút, a megrendeléstől számítva a megrendelés szerinti határidőn belül megjavítva visszaszállítja a tárgyi eszköz raktárba,
- a Vállalkozó digitális, fényképes dokumentálást végez a szivattyújavítás előtt és után a beavatkozást igénylő,feltárt hibák külön rögzítésével, melyet elhelyez az internetes tárhelyen,
- amennyiben a javítás gazdaságtalan, és a Megrendelő a javítást nem rendeli meg 60 naptári napon belül,úgy a szivattyút összeszerelve a Vállalkozó köteles a 60 napot követő 2 héten belül a Megrendelő raktárába visszaszállítani. Az állapotfelmérés egységdíját a szivattyú javítás díjtáblázatában kell megadni,
- amennyiben a szivattyú javítása gazdaságtalan Vállalkozó új szivattyú beszerzésre vonatkozó műszaki javaslatot ad Megrendelőnek, melyben megadja a meghibásodott szivattyú helyettesítésére alkalmas berendezés műszaki adatait, árát.
A Vállalkozó feladata, hogy évente 1 alkalommal, az átemelőkbe épített szennyvíz szivattyúk karbantartását az alábbi ellenőrzőlista alapján elvégezze. A szennyvíz szivattyúk karbantartási tevékenységének költség tervezése során az alábbi résztevékenységeket veheti figyelembe az Ajánlattevő:
- Tárgyi helyszínre történő kiszállás (gépjármű költség),
- Az átemelőben lévő szivattyúk kiszerelése, kiemelése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- Szivattyúk ellenőrzése, kisjavítása, próbajáratása (munkadíj, szükség szerinti anyagköltség),
- Szivattyúk visszaépítése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- A beépítés gépészeti környezetének szemrevételezéssel történő ellenőrzése (munkadíj),
- Jegyzőkönyv készítése (munkadíj),
- A helyszínen feltárt hibákat, javasolt beavatkozásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges,
- Digitális fényképes dokumentálás a szivattyúellenőrzés előtt és után a beavatkozást igénylő, feltárt hibák külön rögzítésével.
Az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk éves karbantartásának szakmai szempontjai és további információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 117 - 266896

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valaminta szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása tárgyban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Grundfos South East Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 8.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Bakony Búvárszivattyú Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület hrsz.: 073/15.
Város: Nyírád
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8454
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 700000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
Grundfos South East Europe Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 8., adószáma: 10764211-2-13) és Bakony Búvárszivattyú Kft. (székhelye: 8454 Nyirád, külterület hrsz.: 073/15., adószáma: 12949524-2-19) közös ajánlattevők
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Grundfos South East Europe Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 8., adószáma: 10764211-2-13) és Bakony Búvárszivattyú Kft. (székhelye: 8454 Nyirád, külterület hrsz.: 073/15., adószáma: 12949524-2-19)közös ajánlattevők
2. Collin Center Plusz Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2/A., adószáma: 11474810-2-11)
3. VABEKO Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Fő u. 260., adószáma:10484830-2-14) és a VETRAFORCE Szerelő Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42., adószáma:22962629-2-42) közös ajánlattevők
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: ---
A megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5. szám
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5. szám
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50510000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50510000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Javítás esetében: Balatonszéplak- alsó, Központi Raktár. 8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi bejáró. Éves karbantartása esetében: DRV Zrt. teljes üzemeltetési területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása.
Teljesítési határidő szennyvíz szivattyú javítás esetében:
1. teljesítmény tartomány szerint, amely 1,0 kW-10 kW: 15 munkanap;
2. teljesítmény tartomány szerint, amely 10,01 kW- 25 kW: 20 munkanap;
3. teljesítmény tartomány szerint, amely 25,01 kW-tól és felette: 25 munkanap.
Teljesítési határidő szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk karbantartása esetében:
A karbantartási ütemterv alapján a megadott kapcsolattartóval történő egyeztetés szerint.
A szivattyújavítás folyamata:
- a DRV Zrt. üzemeltetési szakterülete üzembiztonsági megfontolásai alapján kerülnek kijelölésre a javítandó szivattyúk,
- a Vállalkozó heti ütemezésben szállítja el a javítandó szivattyúkat a tárgyi eszköz raktárból és szállítja vissza a javított szivattyúkat ugyanoda,
- a javításra kijelölt, meghibásodott szivattyún, szivattyúkon állapotfelmérést végez, és a szükséges javításokról részletes összefoglalót, tételes ajánlatot küld a megrendelő képviselőjének az átvételt követő 1 héten belül. Több szivattyú egyidejű beszállítása estén DRV Zrt. meghatározhatja a szivattyú kezelés sorrendjét.Az összefoglalóban szerepelnie kell a cserélendő és/vagy javítandó alkatrészek listájának, illetve az egyes munkafolyamatok és anyagárak összegének. Nagy értékű javítások (felújításoknak minősülőbeavatkozások)esetén javaslatot köteles tenni a javítandóval megegyező műszaki paraméterű új szivattyúbeszerzésére, annak árának közlésével, amely javaslatot az összefoglaló mellé csatol,
- a Vállalkozó minden esetben köteles ellenőrizni a tárgyi szivattyú hőkioldó kábelezését, annak hiánya estén azt pótolni,
- amennyiben nincs beépítve hőérzékelő és a szivattyú alkalmas ennek fogadására, akkor Vállalkozónak be kell építenie az érzékelőt kábelezéssel együtt,
- a javítás megrendelése esetén a szivattyút, a megrendeléstől számítva a megrendelés szerinti határidőn belül megjavítva visszaszállítja a tárgyi eszköz raktárba,
- a Vállalkozó digitális, fényképes dokumentálást végez a szivattyújavítás előtt és után a beavatkozást igénylő,feltárt hibák külön rögzítésével, melyet elhelyez az internetes tárhelyen,
- amennyiben a javítás gazdaságtalan, és a Megrendelő a javítást nem rendeli meg 60 naptári napon belül,úgy a szivattyút összeszerelve a Vállalkozó köteles a 60 napot követő 2 héten belül a Megrendelő raktárába visszaszállítani. Az állapotfelmérés egységdíját a szivattyú javítás díjtáblázatában kell megadni,
- amennyiben a szivattyú javítása gazdaságtalan Vállalkozó új szivattyú beszerzésre vonatkozó műszaki javaslatot ad Megrendelőnek, melyben megadja a meghibásodott szivattyú helyettesítésére alkalmas berendezés műszaki adatait, árát.
A Vállalkozó feladata, hogy évente 1 alkalommal, az átemelőkbe épített szennyvíz szivattyúk karbantartását az alábbi ellenőrzőlista alapján elvégezze. A szennyvíz szivattyúk karbantartási tevékenységének költség tervezése során az alábbi résztevékenységeket veheti figyelembe az Ajánlattevő:
- Tárgyi helyszínre történő kiszállás (gépjármű költség),
- Az átemelőben lévő szivattyúk kiszerelése, kiemelése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- Szivattyúk ellenőrzése, kisjavítása, próbajáratása (munkadíj, szükség szerinti anyagköltség),
- Szivattyúk visszaépítése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- A beépítés gépészeti környezetének szemrevételezéssel történő ellenőrzése (munkadíj),
- Jegyzőkönyv készítése (munkadíj),
- A helyszínen feltárt hibákat, javasolt beavatkozásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges,
- Digitális fényképes dokumentálás a szivattyúellenőrzés előtt és után a beavatkozást igénylő, feltárt hibák külön rögzítésével.
Az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk éves karbantartásának szakmai szempontjai és további információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 730000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Grundfos South East Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 8. szám
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Bakony Búvárszivattyú Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület hrsz.: 073/15.
Város: Nyírád
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8454
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a keretszerződés Keretösszegét 2020. május 06-án kelt módosítás útján nettó 700 000 000,-HUF összegről nettó 730 000 000,-HUF összegre emelték, minden egyéb rendelkezés változatlanul hagyása mellett.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a de minimis szabálynak megfelel a módosítás
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 700000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 730000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben