Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8488/2020
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:8251 Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7; 022/26
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greska Szlávna
Telefon: +36 13010695
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://erzsebettaborok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000302892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8251 Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7; 022/26
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése”
Főbb kivitelezési paraméterek:
• Teniszpálya felújítás (3db) – a három salakos pálya összterülete 2025 m2
• Teniszpálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 675 m2
• Strandröplabda pálya felújítás (3db és továbbfejlesztés) – a 3 db pálya összesen 874 m2
• Röplabdapálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 413 m2
• Kosárlabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 692 m2
• Kézilabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 1 035 m2
• Kézilabda pálya felújítás – nem szilárd burkolat (2db) – 1498 m2
• Multifunkcionális ügyességi akadálypálya fejlesztése és közlekedési gyakorlópálya felújítása – 1424 m2 Kresz park, 411 m2 gokart pálya
• Stadion felújítása (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 3 743 m2
• Játszóterek fejlesztése (4db+1db) / 2 469 m2 – 55 db játszótéri elem
• Kültéri mászófal fejlesztése (1db) – 189 m2
• Központi gyülekező terület és színpad funkcionális rehabilitációja – 4 084 m2
• Pihenőterületek továbbfejlesztése (3db) – 1000 m2
• Strand és létesítményeinek felújítása – 4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm partvédmű korszerűsítés, felújítás, 289 m2 szabadtéri kondipark
• Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (10 db)
• Önálló akadálymentesítési feladatok
o Információs és eligazító táblák gyártása és kihelyezése
o Tapintható térkép gyártása és kihelyezése
o Láthatósági jelek gyártása és kihelyezése
o Öltöző, mosdó akadálymentesítés, rámpa kivitelezése
Rugalmas sportpálya burkolat m2 összesen: 6 558 m2
Játszóterek és szabadtéri edzőtermek m2 összesen: 2 758 m2
Parti védmű építés, lidósítás: 1 db (4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm)
A tábor működik a kivitelezés során!
A tábor helyszínén több beruházás is zajlik egyidőben.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban; 0 hónap–0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) 10
2 M/2.2. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap–0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) 5
3 M/2.3. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap–0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) 5
4 M/2.4. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap–0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12.17-2017-00006
II.2.14) További információ:
A II.2.1) pontban megjelölt elnevezés kibővített, pontos meghatározása: Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) – b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó előírás:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Igazolás módja:
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- a teljesítés helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került különös tekintettel a referencia tárgyát képező műemléképület műemlékvédelmi nyilvántartási adatait.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.1-5. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; kötelező tartalmi elem a tapasztatok év/hónap bontásban történő rögzítése, amennyiben a szakember az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot igazolja, illetőleg amennyiben az értékelési szempont szerinti többlet megajánlás kerül megtételre.
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai/szakmai névjegyzékben szerepel, mely nyilvántartási számmal;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
a) legalább 1000 m2 összes alapterületű;, rugalmas sportpálya burkolat teljes körű kivitelezésére vonatkozó referencia;
b) legalább 1 db, minimum 400 m2 alapterületű, közösségi szabadidős tevékenységet szolgáló játszótér vagy szabadtéri kondipark pálya építésére vonatkozó referencia;
c) legalább 1 db kikötőépítést- és/vagy partvédmű építést- és/vagy lidósítást magába foglaló beruházásra vonatkozó referencia.
Az M/1. a)-c) pont szerinti alkalmassági követelmény egy vagy több szerződésből történő teljesítéssel is igazolható, továbbá az M/1. a)-c) pont szerinti alkalmassági követelmények azonos vagy önálló szerződésből való teljesítéssel is igazolhatók.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;;
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;;
M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy MV-VZ-R – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy szakember több pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat valamennyi szakember esetén csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,1%-a késedelemmel érintett minden naptári nap után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10%-a.
Hibás teljesítési teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbér.
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a
A kötbérek összesen nem haladhatják meg a nettó vállalkozói díj 30%-át.
Jótállási idő: műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 30 hónap.
Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 5-5%-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) - (8) bekezdése szerint.
Előleg: 30%.
Tartalékkeret mértéke 2,0%.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A szerződés átalánydíj típusú.
Részszámlát legfeljebb havonta, de legalább 10%-ot elérő műszaki teljesítések esetén jogosult benyújtani Vállalkozó. A végszámla összege legalább 20%.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.
2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
3) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges tartalommal – kötelező.
4) Értékelési módszertan:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.
2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében: egyenes arányosítás.
5) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni excel formátumban és cégszerűen aláírt formátumban is. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
7) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
8) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 5 millió Ft. Ajánlatkérő fizetési számlája: 10300002-10668919-49020016 fizetési számlára történő teljesítés esetén csatolandó az átutalásról szóló igazolás.
9) A szerződéskötés feltétele legalább 500 millió forint/év és 300 millió forint/káresemény mértékű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) megléte, valamint az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg nyilvántartásokban való szereplés. Erre vonatkozóan nyilatkozat csatolandó az ajánlatban.
10) Ajánlatkérő a M1., M/2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.
11) Helyszíni bejárás: Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7, 022/26 Időpont: 2020. május 27. 11:00 óra
12) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül organizációs műszaki ütemtervet és pénzügyi ütemtervet köteles benyújtani Megrendelő részére.
13) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítés időtartama nem nyúlhat túl a projekt befejezési határidején, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7. pontban rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák