Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8504/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szerencsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:3860 Encs, Táncsics Mihály út 4. hrsz.: 1332/56 3860 Encs, Bem József utca 2. hrsz.: 990
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48026343
Postai cím: Ondi Utca 1
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Árpád
Telefon: +36 47795227
E-mail: arpad.szabo@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szerencs
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/szerencs
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztése az Encsi Zrinyi Ilona Ált Isk és AMI
Hivatkozási szám: EKR001655632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (cím: 3860 Encs, Táncsics Mihály út 4. hrsz.:1332/56)
Földszinten a beruházással érintett terület 717,25m2 , 1. emelet beruházással érintett terület 488,86 m2 , 2. emelet beruházással érintett terület 435,61 m2. Jelen megtervezett korszerűsítés során a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg, 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra. (Kiegészítve az épület előző korszerűsítésekor már passzív energetikai elemként megvalósított homlokzati hőszigetelést.) Megvalósul a vápalemezek részleges cseréje és szivacsolása, az aládeszkázás elkorhadt fafelületeinek cseréje, továbbá a héjazat helyenkénti javítása (így törött cserepek cseréje, pótlása). A akadálymentesítés érdekében mind az utcafronti főbejárat, mind az udvari hátsó kijárat mellett rámpa létesül, ennek érdekében mindkettő helyen a bejárat átalakítása szükséges. A rámpák kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- egy lejtőkar legfeljebb 0,50 m szintkülönbséget hidalhat át;- a lejtők meredeksége az áthidalandó szintkülönbség mértékétől függ;- 17,5 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához kétoldali korláttal ellátott maximum 5 %-os lejtésű rámpa alkalmazható. Az új helyiségkiosztás során, a középületek esetében előírt akadálymentesítés keretében a földszinten mozgáskorlátozott mosdó is helyet kap. Az érintett helyiségek burkolatbontás után folyékonyfólia szigetelést kapnak, amelyre épül az új kerámiaburkolat. A padló csúszásmentességét biztosítani kell. A felújítás során a meglévő radiátorok javítása is megvalósul. Az épület elektromos rendszere teljes átvizsgálásra kerül. Sor kerül szintelosztók és főelosztó szekrény cseréjére. Megvalósul a villamoselosztóberendezések cseréje, beleértve a fogyasztásmérés modernizálását. Burkolatok, szegélyek: A jelenlegi kialakítás jelentős burkolt felületi arányt mutat. A burkolt felületek vegyesen szegélyekkel határoltak, azonban egyes helyeken hiányoznak, mint az aszfalt udvar. Gyöngykavics borítás kerül a meglévő fák közvetlen környezetébe. A gyöngykavicsot 15 cm vastagságban kell elteríteni, termőtalajra fektetett geotextilre. A gyöngykavicságyat a növényágyás felől 40 x 15 x 8 cm méretű északi szürke színű, strukturált felületű, beton paliszádgyűrű határolja. A sportpálya területére 2 cm vastag öntött gumiburkolat kerül kialakításra. A megmaradó aszfaltburkolat vízelvezetését átfúrásokkal és dréncsövezéssel szükséges megoldani vonalvezetésű burkolatkialakítások mentén süllyesztett beton kerti szegély épül (100 x 20 x 5 cm), C12/16 beton alaptestbe fogva. A sportpálya körül 2 méter szélességben térkő burkolatot hozunk létre, szintén süllyesztett beton kerti szegély elhelyezésével. Ezen kívül elhelyezésre kerül a sportpályát elhatároló palánkrendszer, labdafogó háló és a pályát megvilágító oszlopokra rögzített nagyteljesítményű LED lámpák.
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bem József Utcai Telephelye (cím: 3860 Encs, Bem József utca 2. hrsz.:990)
Földszinten a beruházással érintett terület 228, 53m2 , 1. emelet beruházással érintett terület 256,63 m2 , 2. emelet beruházással érintett terület 271,70 m2. A akadálymentesítés érdekében mind az utcafronti főbejárat, mind az udvari hátsó kijárat mellett rámpa létesül. A rámpák kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- egy lejtőkar legfeljebb 0,50 m szintkülönbséget hidalhat át; - a lejtők meredeksége az áthidalandó szintkülönbség mértékétől függ; 17,5 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához kétoldali korláttal ellátott maximum 5 %-os lejtésű rámpa alkalmazható. A beépítésre kerülő belső nyílászáróknak alkalmasnak kell lennie a folyamatos és nagy igénybevételre, továbbá azoknak a hangszigeteléssel szemben támasztott követelményeknek is meg kell felelniük. A meglévő szociális helyiségek mellett azonban a földszinten mozgáskorlátozott mosdó létesül a korábban szolgálati helyiség konyhája terhére. A jelenleg teakonyhaként funkcionáló helyiség a zeneszoba és folyosója felől lezárásra kerül, s a lépcső melletti folyosóból megközelíthetően érhető el a követelményeknek megfelelő méretű mozgáskorlátozott mosdó. A mozgáskorlátozott mosdó kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- Biztosítva legyen a hajtott kerekesszéket használó részére a 180 fokos megfordulás lehetősége. A maximális helyigény elérése érdekében a mosdó illetve WC csésze alatti szabad terület, mint átfedési terület használható. A WC csésze típusától függően a talphoz közeli részen 0,15 m használható, mint átfedett terület. Mosdó esetében 0,15 m a két oldalon, míg a homlokélnél 0,40 m mély terület használható.- A WC úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átültetése (transzferje) lehetséges legyen. Továbbá az esetlege segítős személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve kissé mellette. Sor kerül szintelosztók és főelosztó szekrény cseréjére. Megvalósul a villamoselosztóberendezések cseréje, beleértve a fogyasztásmérés modernizálását. A tantermekben, közösségi helyiségekben (közlekedőkön szociális helyiségekben) továbbá a tornateremben sor kerül a világítóberendezések korszerűsítésére, ennek keretében a lámpatestek részleges cseréje valósul meg. Cseréljük az épület elavult vezetékhálózatát. Új strukturált hálózat (számítógépes terem) épül ki. A játszófelületeken ütéscsillapítás céljából többszínű öntött gumiburkolatok kerülnek kialakításra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298749926 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztése az Encsi Zrinyi Ilona Ált Isk és AMI
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3860 Encs, Táncsics Mihály út 4. hrsz.: 1332/56
3860 Encs, Bem József utca 2. hrsz.: 990
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (cím: 3860 Encs, Táncsics Mihály út 4. hrsz.:1332/56)
Földszinten a beruházással érintett terület 717,25m2 , 1. emelet beruházással érintett terület 488,86 m2 , 2. emelet beruházással érintett terület 435,61 m2. Jelen megtervezett korszerűsítés során a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg, 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra. (Kiegészítve az épület előző korszerűsítésekor már passzív energetikai elemként megvalósított homlokzati hőszigetelést.) Megvalósul a vápalemezek részleges cseréje és szivacsolása, az aládeszkázás elkorhadt fafelületeinek cseréje, továbbá a héjazat helyenkénti javítása (így törött cserepek cseréje, pótlása). A akadálymentesítés érdekében mind az utcafronti főbejárat, mind az udvari hátsó kijárat mellett rámpa létesül, ennek érdekében mindkettő helyen a bejárat átalakítása szükséges. A rámpák kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- egy lejtőkar legfeljebb 0,50 m szintkülönbséget hidalhat át;- a lejtők meredeksége az áthidalandó szintkülönbség mértékétől függ;- 17,5 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához kétoldali korláttal ellátott maximum 5 %-os lejtésű rámpa alkalmazható. Az új helyiségkiosztás során, a középületek esetében előírt akadálymentesítés keretében a földszinten mozgáskorlátozott mosdó is helyet kap. Az érintett helyiségek burkolatbontás után folyékonyfólia szigetelést kapnak, amelyre épül az új kerámiaburkolat. A padló csúszásmentességét biztosítani kell. A felújítás során a meglévő radiátorok javítása is megvalósul. Az épület elektromos rendszere teljes átvizsgálásra kerül. Sor kerül szintelosztók és főelosztó szekrény cseréjére. Megvalósul a villamoselosztóberendezések cseréje, beleértve a fogyasztásmérés modernizálását. Burkolatok, szegélyek: A jelenlegi kialakítás jelentős burkolt felületi arányt mutat. A burkolt felületek vegyesen szegélyekkel határoltak, azonban egyes helyeken hiányoznak, mint az aszfalt udvar. Gyöngykavics borítás kerül a meglévő fák közvetlen környezetébe. A gyöngykavicsot 15 cm vastagságban kell elteríteni, termőtalajra fektetett geotextilre. A gyöngykavicságyat a növényágyás felől 40 x 15 x 8 cm méretű északi szürke színű, strukturált felületű, beton paliszádgyűrű határolja. A sportpálya területére 2 cm vastag öntött gumiburkolat kerül kialakításra. A megmaradó aszfaltburkolat vízelvezetését átfúrásokkal és dréncsövezéssel szükséges megoldani vonalvezetésű burkolatkialakítások mentén süllyesztett beton kerti szegély épül (100 x 20 x 5 cm), C12/16 beton alaptestbe fogva. A sportpálya körül 2 méter szélességben térkő burkolatot hozunk létre, szintén süllyesztett beton kerti szegély elhelyezésével. Ezen kívül elhelyezésre kerül a sportpályát elhatároló palánkrendszer, labdafogó háló és a pályát megvilágító oszlopokra rögzített nagyteljesítményű LED lámpák.
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bem József Utcai Telephelye (cím: 3860 Encs, Bem József utca 2. hrsz.:990)
Földszinten a beruházással érintett terület 228, 53m2 , 1. emelet beruházással érintett terület 256,63 m2 , 2. emelet beruházással érintett terület 271,70 m2. A akadálymentesítés érdekében mind az utcafronti főbejárat, mind az udvari hátsó kijárat mellett rámpa létesül. A rámpák kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- egy lejtőkar legfeljebb 0,50 m szintkülönbséget hidalhat át; - a lejtők meredeksége az áthidalandó szintkülönbség mértékétől függ; 17,5 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához kétoldali korláttal ellátott maximum 5 %-os lejtésű rámpa alkalmazható. A beépítésre kerülő belső nyílászáróknak alkalmasnak kell lennie a folyamatos és nagy igénybevételre, továbbá azoknak a hangszigeteléssel szemben támasztott követelményeknek is meg kell felelniük. A meglévő szociális helyiségek mellett azonban a földszinten mozgáskorlátozott mosdó létesül a korábban szolgálati helyiség konyhája terhére. A jelenleg teakonyhaként funkcionáló helyiség a zeneszoba és folyosója felől lezárásra kerül, s a lépcső melletti folyosóból megközelíthetően érhető el a követelményeknek megfelelő méretű mozgáskorlátozott mosdó. A mozgáskorlátozott mosdó kialakításakor figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, azaz- Biztosítva legyen a hajtott kerekesszéket használó részére a 180 fokos megfordulás lehetősége. A maximális helyigény elérése érdekében a mosdó illetve WC csésze alatti szabad terület, mint átfedési terület használható. A WC csésze típusától függően a talphoz közeli részen 0,15 m használható, mint átfedett terület. Mosdó esetében 0,15 m a két oldalon, míg a homlokélnél 0,40 m mély terület használható.- A WC úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átültetése (transzferje) lehetséges legyen. Továbbá az esetlege segítős személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve kissé mellette. Sor kerül szintelosztók és főelosztó szekrény cseréjére. Megvalósul a villamoselosztóberendezések cseréje, beleértve a fogyasztásmérés modernizálását. A tantermekben, közösségi helyiségekben (közlekedőkön szociális helyiségekben) továbbá a tornateremben sor kerül a világítóberendezések korszerűsítésére, ennek keretében a lámpatestek részleges cseréje valósul meg. Cseréljük az épület elavult vezetékhálózatát. Új strukturált hálózat (számítógépes terem) épül ki. A játszófelületeken ütéscsillapítás céljából többszínű öntött gumiburkolatok kerülnek kialakításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati Ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00127
II.2.9) További információ:
Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fejlesztése az Encsi Zrinyi Ilona Ált Isk és AMI
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL) http://polgarikft.hu
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298749926
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet, Épületvillamosság, FMV-Építésvezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
E-mail: abaepker@enternet.hu
Telefon: +36 46587299
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587300
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges