Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8514/2020
CPV Kód:35112000-2
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694443
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árvízvédelmi modulok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001584882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35112000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Árvízvédelmi modulok beszerzése az EU Komplex polgári védelmi modulok tárgyú projekt eljáráshoz egyes részei (I. rész – Mentőhajó és utánfutó, II. rész – Búvár felszerelések és ruha) adásvételi szerződés(ek) keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 006175 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 070 - 166362
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1) ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő közbeszerzés tárgya szerinti, egy vagy több szerződésből összeadódó szállítási referenciákkal
-az I. rész tekintetében legalább 1 darab mentőhajó és/vagy mentőhajó utánfutó szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal
-a II. rész tekintetében összesen legalább 180 darab búvár felszerelés (a II.2.4. pontban részletezett felszereléseket értve) szállítására vonatkozó referenciával/ referenciákkal
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Ajánlatkérő alkalmazza a Kr.21/A. §-ban foglaltakat.
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként teljesített referencia bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltak szerint amennyiben a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást kéri ajánlatkérő részéről figyelembe venni, úgy köteles nyilatkozni az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy pontosan mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó köt.váll-t tart. okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1) ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő közbeszerzés tárgya szerinti, egy vagy több szerződésből összeadódó szállítási referenciákkal
-az I. rész tekintetében legalább 1 darab mentőhajó és/vagy mentőhajó utánfutó szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal
-a II. rész tekintetében összesen legalább 180 darab búvár felszerelés (a II.2.4) pontban részletezett felszereléseket értve) szállítására vonatkozó referenciával/ referenciákkal
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) b) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Ajánlatkérő alkalmazza a Kr.21/A. §-ban foglaltakat.
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként teljesített referencia bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltak szerint amennyiben a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást kéri ajánlatkérő részéről figyelembe venni, úgy köteles nyilatkozni az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy pontosan mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó köt.váll-t tart. okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra
Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat a Kbt. 40-41/C. § és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, AK ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
4) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
5) Ajánlathoz csatolni kell
a) felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF) (EKR űrlap kitöltésével),
b) az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint). AK felhívja a figyelmet, hogy a részletes árajánlatban megadásra kerülő áraknak valamennyi, szerződés szerinti árú és szolgáltatás ellenértékét tartalmazniuk kell, nyertes ajánlattevő a teljesítés során további költséget nem érvényesíthet. Az I. rész tekintetében az a részletes árajánlatban megadásra kerülő árnak tartalmaznia kell a műszaki vizsga és a forgalomba helyezés (rendszámkiváltás) költségét is. A részletes árajánlat mindösszesen összegének meg kell egyeznie a felolvasólap egyösszegű ajánlati árával!
c) Az I. rész tekintetében: gyártói tájékoztatót, amelynek tartalmaznia kell a jármű gyártóját, származási helyét és pontos típusmegnevezését
d) Az I. rész tekintetében a motor és a hajótest CE bizonyítványát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára.
e) Az ajánlathoz csatolni kell az II. rész tekintetében
- a búvárszemüveg
- a búvármaszk
– a légzőautomata
– a búvár regulátor
– az analóg műszerkonzol
– a búvár szárazruha
- a búvárruha
- a búvárpalack
- és a búvárkompresszor magyar nyelvű kezelési és használati útmutatóját
f) EEKD-t (EKR űrlapokat)
g) a Kbt. 66.§ (2), (67.§ (4), 66.§ (6) és 65. § (7) szerinti EKR űrlapokat
h) ,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot
i) ,, Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot
j) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása és a fordításról szóló EKR űrlap is csatolandó
k) közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
l) AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
m) amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)
A nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani
6) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
8) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
Folytatás a VI.4.3) pontban
Helyesen:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra
Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat a Kbt. 40-41/C. § és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, AK ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
4) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
5) Ajánlathoz csatolni kell
a) felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF) (EKR űrlap kitöltésével),
b) az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint). AK felhívja a figyelmet, hogy a részletes árajánlatban megadásra kerülő áraknak valamennyi, szerződés szerinti árú és szolgáltatás ellenértékét tartalmazniuk kell, nyertes ajánlattevő a teljesítés során további költséget nem érvényesíthet. Az I. rész tekintetében az a részletes árajánlatban megadásra kerülő árnak tartalmaznia kell a műszaki vizsga és a forgalomba helyezés (rendszámkiváltás) költségét is. A részletes árajánlat mindösszesen összegének meg kell egyeznie a felolvasólap egyösszegű ajánlati árával!
c) Az I. rész tekintetében: gyártói tájékoztatót, amelynek tartalmaznia kell a jármű gyártóját, származási helyét és pontos típusmegnevezését
d) Az I. rész tekintetében a motor és a hajótest CE bizonyítványát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára.
e) Az ajánlathoz csatolni kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a II. rész tekintetében
- a búvárszemüveg
- a búvármaszk
– a légzőautomata
– a búvár regulátor
– az analóg műszerkonzol
– a búvár szárazruha
- a búvárruha
- a búvárpalack
- és a búvárkompresszor magyar nyelvű kezelési és használati útmutatóját
f) EEKD-t (EKR űrlapokat)
g) a Kbt. 66.§ (2), (67.§ (4), 66.§ (6) és 65. § (7) szerinti EKR űrlapokat
h) ,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot
i) ,, Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot
j) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása és a fordításról szóló EKR űrlap is csatolandó
k) közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
l) AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
m) amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)
A nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani
6) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
8) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
Folytatás a VI.4.3) pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai, a közbeszerzési dokumentum, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ