Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8554/2020
CPV Kód:45112711-2
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Színház Park, hrsz.: 437/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Színház Park felújítása
Hivatkozási szám: EKR000961552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Színház park felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233253-7
45111200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Színház Park, hrsz.: 437/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dózsa György u. és a Rákóczi tér közötti fősor felújítási munkái
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással, elszállításával lerakóhelyre 2db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás 246m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás 1db
- Gyepnyesés a terület felén 41m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 21db
- Beton vízelvezetők bontás 40m2
- Térkő burkolat bontás 100m2
- Aszfalt burkolat bontás 759m2
- Beton szegély bontás 511fm
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 20db
- Lépcsők bontás és felújítás 38m2
- Villanyoszlopok bontás,2db
- Íves támfal felújítás 15m2
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 660fm
- Süllyesztett beton szegély építés 427fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra 903m2
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, classic szürke térkőből 985m2
- Bazalt kiskockakő burkolat raszter építés gyalogos forgalomra,71m2
- Lépcső építés, felújítás 35m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 2.843m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (2.843m2-en) 341m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 1db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 589m2
- Rózsák ültetés gödörásással, talajjavítással 190m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés talajjavítással a rózsakertben és a fősétány mellett 2.064m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre 5db
- Parkterület fenntartása átadásig 4.837m2
- Szökőkút gépészeti és villamos elemeit tartalmazó vasbeton akna fedlapjának cseréje, szintre emelése 1db
Utcabútorok, kandeláberek
- Támlás pad beszerzés és beépítés 26db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 11db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 2db
- Kandeláberek telepítés, elektromos hálózat kiépítésével 12db.
Északi, keleti és déli oldalát határoló terület felújítás
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással 38db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás,1299m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás,94db
- Gyepnyesés a terület felén 591m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 109db
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60,00m2
- Beton vízelvezetők bontás 62m2
- Aszfalt burkolat bontás 1713m2
- Beton szegély bontás,1258fm
- Beton lábazatos kerítés bontás 38m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 49db
- Lépcsők bontás és felújítás 49m2
- Ivókút bontás 1db
- Játszóeszközök bontás 5db
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 1018fm
- Süllyesztett bazalt kerti szegély építés kockakőből 29,50fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, szürke/antracit térkőből,1285m2
- Bazalt kiskockakő burkolat építés gyalogos forgalomra,302m2
- Lépcső építés, felújítás 24m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 12.033m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (12.033m2-en) 1.444m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 30db
- Örökzöldek kiültetés 11db
- Szoliter cserjék kiültetés 45db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 531m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés 11.502m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre 109db
- Parkterület fenntartása átadásig 13.644m2
Utcabútorok
- Támlás pad beszerzés és beépítés 20db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 23db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 4db
- Faveremrács beszerzés és beépítés 4db
- Ivókút beszerzés és beépítés 1db.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22518 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Színház park felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: benedekgeneral@gmail.com
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 136416455
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233253-7
45111200-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Színház Park, hrsz.: 437/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dózsa György u. és a Rákóczi tér közötti fősor felújítási munkái
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással, elszállításával lerakóhelyre 2db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás 246m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás 1db
- Gyepnyesés a terület felén 41m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 21db
- Beton vízelvezetők bontás 40m2
- Térkő burkolat bontás 100m2
- Aszfalt burkolat bontás 759m2
- Beton szegély bontás 511fm
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 20db
- Lépcsők bontás és felújítás 38m2
- Villanyoszlopok bontás,2db
- Íves támfal felújítás 15m2
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 660fm
- Süllyesztett beton szegély építés 427fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra 903m2
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, classic szürke térkőből 985m2
- Bazalt kiskockakő burkolat raszter építés gyalogos forgalomra,71m2
- Lépcső építés, felújítás 35m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 2.843m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (2.843m2-en) 341m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 1db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 589m2
- Rózsák ültetés gödörásással, talajjavítással 190m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés talajjavítással a rózsakertben és a fősétány mellett 2.064m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre 5db
- Parkterület fenntartása átadásig 4.837m2
- Szökőkút gépészeti és villamos elemeit tartalmazó vasbeton akna fedlapjának cseréje, szintre emelése 1db
Utcabútorok, kandeláberek
- Támlás pad beszerzés és beépítés 26db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 11db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 2db
- Kandeláberek telepítés, elektromos hálózat kiépítésével 12db.
Északi, keleti és déli oldalát határoló terület felújítás
Bontási és irtási munkák:
- Fakivágás tuskózással 38db
- Cserjék, sövények kivágás, tuskók eltávolítás,1299m2
- Szoliter cserjék kivágás, tuskók eltávolítás,94db
- Gyepnyesés a terület felén 591m3
- Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme 109db
- Bazalt kockakő burkolat bontás 60,00m2
- Beton vízelvezetők bontás 62m2
- Aszfalt burkolat bontás 1713m2
- Beton szegély bontás,1258fm
- Beton lábazatos kerítés bontás 38m2
- Hulladékgyűjtők, padok bontás 49db
- Lépcsők bontás és felújítás 49m2
- Ivókút bontás 1db
- Játszóeszközök bontás 5db
Utak kialakítás
- Süllyesztett beton kerti szegély építés 1018fm
- Süllyesztett bazalt kerti szegély építés kockakőből 29,50fm
Burkolatépítés
- Térkő burkolat építés gyalogos forgalomra, szürke/antracit térkőből,1285m2
- Bazalt kiskockakő burkolat építés gyalogos forgalomra,302m2
- Lépcső építés, felújítás 24m2
Kertészeti munkák
- Durva tereprendezés, terepegyengetés 12.033m2
- Termőföld helyszínre szállítása és terítése (12.033m2-en) 1.444m3
- Lombos fák ültetés gödörásással, talajjavítással,3 oldali karózással 30db
- Örökzöldek kiültetés 11db
- Szoliter cserjék kiültetés 45db
- Cserjék, évelők ültetés gödörásással, talajjavítással 531m2
- Gyepfelület létesítés, gyepesítés 11.502m2
- Meglévő, megmaradó lombos fák, örökzöldek ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre 109db
- Parkterület fenntartása átadásig 13.644m2
Utcabútorok
- Támlás pad beszerzés és beépítés 20db
- Hulladékgyűjtő beszerzés és beépítés tűzálló betéttel 23db
- Kutya WC beszerzés és beépítés 4db
- Faveremrács beszerzés és beépítés 4db
- Ivókút beszerzés és beépítés 1db.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 136416455
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: benedekgeneral@gmail.com
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 240 napon belül köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap).”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) számú kormányrendelettel 2020. március 11. napján-én 15 órától Magyarország területére veszélyhelyzet került kihirdetésre az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére kiterjedő hatállyal.
Ezen veszélyhelyzet az építőipari ágazatot, ezen belül a Vállalkozó és az alvállalkozók tevékenységét is érinti, a határidőben történő teljesítés megnehezült részben lehetetlenné vált, a Vállalkozó értesítése alapján. A megrendelt anyagok szállítása terén nehézségek léptek fel, a szállító partnerek szolgáltatásaikat egyre kevésbé tudják a szükséges ütemben és módon, megfelelő határidőben teljesíteni. A beszállítók 45-60 nap késedelemmel szállítanak.
A vállalkozó és az alvállalkozó munkaerőinek rendelkezésre állása korlátozódott, több dolgozó is karanténba kényszerült.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 136416455 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 136416455 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben