Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8558/2020
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537296
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II
Hivatkozási szám: EKR001012972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
földkiemelés, visszatöltés tömörítéssel ~50 m3
munkaárok dúcolása és bontása 108 m2
D 315 KPE cső bontása ~30 m
D 250 öv cső építés (különböző átmérők) ~25,5 m
D 250 a.c és öv. csövek tisztítása és bélelése ~475,8 m
meglévő föld alatti tűzcsapok bontása 3 db
D100 föld feletti tűzcsapok kiépítése 4 db
szivárgótest kiépítés tűzcsapokhoz 4 db
térkő burkolat bontása és helyre állítása 25 m2
meglévő tolózáraknák szerelvényeinek bontása és cseréje 4 db
csőátvezetések szigeteléseinek javítása
meglévő aknák vízzáró vakolása 75 m2
aknahágcsó beépítés 25 db
kitámasztó betontömbök 8 db
vízvezeték nyomáspróba, fertőtlenítés, vízminta 504,7 m
ideiglenes melléklétesítmények (védőkorlát, forgalomtechnika, közúti hidak)
(A részletes mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.)
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.
Karakterkorlát miatt a VI. 3.4.) pont kiegészítése:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati
ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70-fordított arányosítás. M/1. pont szerinti követelmény
igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél
nagyobb szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati
idő/ legmagasabb gyakorlati időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30-egyenes arányosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00407 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@konstruktor.hu
Telefon: +36 209336113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16707546
Postai cím: Damjanich János Utca 10.
Város: Ostoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3326
Ország: Magyarország
E-mail: agriapipe@agriapipe.hu
Telefon: +36 36531009
Internetcím(ek): (URL) www.agriapipe.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85842122
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
földkiemelés, visszatöltés tömörítéssel ~50 m3
munkaárok dúcolása és bontása 108 m2
D 315 KPE cső bontása ~30 m
D 250 öv cső építés (különböző átmérők) ~25,5 m
D 250 a.c és öv. csövek tisztítása és bélelése ~475,8 m
meglévő föld alatti tűzcsapok bontása 3 db
D100 föld feletti tűzcsapok kiépítése 4 db
szivárgótest kiépítés tűzcsapokhoz 4 db
térkő burkolat bontása és helyre állítása 25 m2
meglévő tolózáraknák szerelvényeinek bontása és cseréje 4 db
csőátvezetések szigeteléseinek javítása
meglévő aknák vízzáró vakolása 75 m2
aknahágcsó beépítés 25 db
kitámasztó betontömbök 8 db
vízvezeték nyomáspróba, fertőtlenítés, vízminta 504,7 m
ideiglenes melléklétesítmények (védőkorlát, forgalomtechnika, közúti hidak)
(A részletes mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.)
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.
Karakterkorlát miatt a VI. 3.4.) pont kiegészítése:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati
ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70-fordított arányosítás. M/1. pont szerinti követelmény
igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél
nagyobb szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati
idő/ legmagasabb gyakorlati időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30-egyenes arányosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85842122
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@konstruktor.hu
Telefon: +36 209336113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16707546
Postai cím: Damjanich János Utca 10.
Város: Ostoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3326
Ország: Magyarország
E-mail: agriapipe@agriapipe.hu
Telefon: +36 36531009
Internetcím(ek): (URL) www.agriapipe.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő – figyelemmel az Előzményekben foglaltakra – az eddig elvégzett munkák díját a Vállalkozónak megfizeti.
2. A II.1. pontban foglaltak alapján Felek a Szerződés IV.4. pontját közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:
„Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj – ide nem értve az Előleget – az alábbiak szerint kerül kifizetésre:
- Részszámla: a Vállalkozó a szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés 40 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén nettó 34.336.849,- Ft+ÁFA, azaz nettó harmincnégymillió-háromszázharminchatezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 43.607.798,- Ft, azaz bruttó negyvenhárommillió-hatszázhétezer-hétszázkilencvennyolc forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani,
- Végszámla: a Vállalkozó a szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 51.505.273,- Ft+ÁFA, azaz nettó ötvenegymillió-ötszázötezer-kettőszázhetvenhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 65.411.697,- Ft, azaz bruttó hatvanötmillió-négyszáztizenegyezer-hatszázkilencvenhét forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. január 6. napján vállalkozási szerződés – továbbiakban: Szerződés – jött létre Székesfehérváron, a Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása elvégzésére.
2. Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében 2020. március 11. napjától.
Karakterkorlát miatt folytatása a VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85842122 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85842122 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pont folytatása karakter korlát:
A Székesfehérvár közigazgatási területén víziközmű szolgáltatást ellátó FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) jelezte, hogy a járvány terjedésének lassítása érdekében a humánerőforrást optimalizálta.Tekintettel a jelenleg munkát végző dolgozóinak létszámára több helyszínen sem tud a tervezett ütemben munkaterületet biztosítani a városban zajló víziközmű beruházásokhoz, továbbá nem tudja ellátni a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, a víziközművek üzemeltetésének körébe tartozó feladatait, különösen a megépült ivóvízvezeték szakaszokon az élőre kötést és az üzemből kivonást. 
3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban foglaltakra figyelemmel a Vállalkozó a megkezdett munkákat bizonytalan ideig nem tudja folytatni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben