Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8571/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balmazújváros 5151/2 hrsz., 5179 hrsz., 4286/17 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:COM-RON Steel Mérnöki és Fémipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93212160
Postai cím: Kossuth Tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedus Péter
Telefon: +36 52580102
E-mail: kerekestamas@balmazujvaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termálvíz hasznosítása Balmazújvároson
Hivatkozási szám: EKR000689612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Balmazújváros Hévízkút kísérő gáz hasznosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231221-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújváros 5151/2 hrsz., 5179 hrsz., 4286/17 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Gázkezelés gáz szeparáció kialakítása
Amely a termálkút kútáramában lévő földgáz leválasztására és olyan mélységű kezelésére alkalmas, hogy az így kezelt földgáz kettő Micro CHP egység gázmotorja számára tüzelőanyagaként álljon rendelkezésre.
2. CHP technológia kialakítása
2 db. Micro CHP egység telepítésével alkalmas egyidejű villamos és hőenergia termelés létesítése: névleges villamos teljesímény:49 kW névleges hő teljesítmény: 69 kW
3. Hő központok műszaki megoldása
Hő felhasználó létesítmények: uszoda, stadion (pályafűtési rendszer)
• gépészet 1 hőközpont: B-202 kút hő hasznosítása T-03 termálvíz tároló tartály hőenergiáját juttatja el a gépészet 2 hőközpontba
• gépészet 2 hőközpont: stadion pályafűtés + gázmotor 1 hőhasznosítása
• gépészet 2 hőközpont: uszoda hőellátását biztosítja+ gázmotor 2 hőhasznosítása
4. Távvezeték
GH-0 jelű helyszínrajzon feltüntetettek alapján létesítendő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18998 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Balmazújváros Hévízkút kísérő gáz hasznosítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COM-RON Steel Mérnöki és Fémipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35068097
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: comronekr@gmail.com
Telefon: +36 703900363
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184090204
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231221-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújváros 5151/2 hrsz., 5179 hrsz., 4286/17 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Gázkezelés gáz szeparáció kialakítása
Amely a termálkút kútáramában lévő földgáz leválasztására és olyan mélységű kezelésére alkalmas, hogy az így kezelt földgáz kettő Micro CHP egység gázmotorja számára tüzelőanyagaként álljon rendelkezésre.
2. CHP technológia kialakítása
2 db. Micro CHP egység telepítésével alkalmas egyidejű villamos és hőenergia termelés létesítése: névleges villamos teljesímény:49 kW névleges hő teljesítmény: 69 kW
3. Hő központok műszaki megoldása
Hő felhasználó létesítmények: uszoda, stadion (pályafűtési rendszer)
• gépészet 1 hőközpont: B-202 kút hő hasznosítása T-03 termálvíz tároló tartály hőenergiáját juttatja el a gépészet 2 hőközpontba
• gépészet 2 hőközpont: stadion pályafűtés + gázmotor 1 hőhasznosítása
• gépészet 2 hőközpont: uszoda hőellátását biztosítja+ gázmotor 2 hőhasznosítása
4. Távvezeték
GH-0 jelű helyszínrajzon feltüntetettek alapján létesítendő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184090204
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COM-RON Steel Mérnöki és Fémipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35068097
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: comronekr@gmail.com
Telefon: +36 703900363
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vonatkozó vállalkozási szerződés 2. rész 9. pontja értelmében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint:
„Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A nyertes ajánlattevő által benyújtott, az ajánlat részét és az ajánlati ár alapját képező árazott költségvetés egyes pontjaiban olyan módosítás volt, melyek a teljes ajánlati árat, vállalkozói díjat nem érintik, azonban a költségvetésen belüli egyes tételek műszaki tartalmának módosítását eredményezik.
A Felek által kölcsönösen elfogadott árazott költségvetés a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (6) bekezdésének, tekintettel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 184090204 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184090204 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben