Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8586/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Orosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5900 Orosháza Gyopárosi út hrsz: 7505/9. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64095462
Postai cím: Szabadság Tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dávid Zoltán
Telefon: +36 68412022
E-mail: oroshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68415545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér
Hivatkozási szám: EKR000694502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45421130-4
45422000-1
45112700-2
45223300-9
45261310-0
45331000-6
45340000-2
45432100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5900 Orosháza Gyopárosi út hrsz: 7505/9. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Többfunkciós rendezvény tér kiépítése, mely során egy szabadtéri színpad, gyorsbüfé, vizesblokk, elárusító mobil pavilonok, a meglévő kör alakú épület rendezvény térbe való bevonását, a terület vízelvezetését, lehatárolását terveztük.
1. Szabadtéri színpad: Az épület szerkezete hagyományos falazott szerkezetű, a színpad fedés nélkül készül, mely árnyékolását napvitorlákkal vagy mobil szerkezettel lehet biztosítani. A színpad és kiszolgáló helyiségeinek hasznos nettó alapterülete: 289,93 m2.
2. Büfé épület: Az épület hagyományos szerkezettel épül, ragasztott fatartók alkalmazásával. A büfé épület akadálymentesen is megközelíthetően lett tervezve. Takarításra takarítószer tároló kerül elhelyezésre, mely takarítás az itt dolgozók fogják elvégezni. A büfé épület hasznos nettó alapterülete: 195,24 m2.
3. Vizesblokk: A vizesblokk akadálymentesen megközelíthető módon került megtervezésre és az akadálymentes WC mellett helyet kapott egy baba-mama szoba is. Az épület hagyományos szerkezetekkel kerül kialakításra. A vizesblokk hasznos nettó alapterülete: 147,54 m2.
4. Meglévő fogadó épület hasznosítása: Az épület bővítés utáni eredeti funkciója kávézó-büfé, melyet a továbbiakban is megtartunk. Az épület funkciójához szükséges helyiségek, belső fogyasztótér és vizesblokk rendelkezésre áll. Az épület kétszintes, emeleten irodák kaptak helyet. A bejárat felőli oldalon 50 m2 nyitott terasz, folytatásaként 10 m2 szintén térburkolatos emelvény készül. A felújítással érintett épület hasznos nettó alapterülete, emelettel együtt: 438,40 m2.
5. Elárusító pavilonok kialakítása (5 db) : mobil, könnyű, fa és acél szerkezetű árusító pavilonokat terveztünk, melyek mindegyike alá egy-egy beton fogadó alépítmény és elektromos csatlakozási lehetőség kerül kiépítésre. Egy pavilon hasznos nettó alapterülete: 8,14 m2
6. Terület közművesítése, csapadékvíz elvezetése:
A tervezett épületek közműcsatlakozásai a területen meglévő közműhálózat bővítésével kerül ellátásra. Az épületekről csapadékvíz elvezetését a meglévő zöldfelületekre terveztük, ahol az elszikkasztásra kerül.
7. Parkolók, beléptetők és kerítések kialakítása, terület kármentesítése:
Az újonnan kialakított parkolók burkolata nem szilárd burkolattal, hanem mulcs burkolatot kap, melyek keményfa szegéllyel lesznek lehatárolva zöld felületektől. Mérete: 15mx35m, mely a meglévő parkolók mellett további 28 személygépjármű elhelyezésére lesz alkalmas.
8. Megújuló energia hasznosítása és térvilágítás: Az elektromos energia kiszolgálására megújuló energia hasznosítása miatt napelemek kerülnek betervezése a fogadóépület tetejére.
A tervezett épületek és környezetének megvilágítására térvilágítás kerül betervezésre, melyek az épületekre kerülnek felszerelésre.
9. Akadálymentesítés: A tervezett létesítmények előtt, annak utcai főbejáratától 50 méterre meglévő parkolóban felfestéssel mozgáskorlátozott parkolót kell biztosítani, egy mozgáskorlátozott parkoló, amelynek szélessége 4,6 m. Az épület körüli megközelítésre szolgáló járdák szélessége minimum 1,20m, az új járdák csúszásmentes beton térkővel kialakított járó felülettel készülnek. A létesítmény udvarán valamint a bejáratoknál a burkolatban színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
Az alap kiviteli terveken felül, amennyiben a kivitelezést végző vállalkozó szükségesnek látja további kiegészítő tervek, részlettervek kidolgozását, úgy azokat saját költségén elkészíttetheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 azonosítósz. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01477 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 297905680
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45421130-4
45422000-1
45112700-2
45223300-9
45261310-0
45331000-6
45340000-2
45432100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5900 Orosháza Gyopárosi út hrsz: 7505/9. sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Többfunkciós rendezvény tér kiépítése, mely során egy szabadtéri színpad, gyorsbüfé, vizesblokk, elárusító mobil pavilonok, a meglévő kör alakú épület rendezvény térbe való bevonását, a terület vízelvezetését, lehatárolását terveztük.
1. Szabadtéri színpad: Az épület szerkezete hagyományos falazott szerkezetű, a színpad fedés nélkül készül, mely árnyékolását napvitorlákkal vagy mobil szerkezettel lehet biztosítani. A színpad és kiszolgáló helyiségeinek hasznos nettó alapterülete: 289,93 m2.
2. Büfé épület: Az épület hagyományos szerkezettel épül, ragasztott fatartók alkalmazásával. A büfé épület akadálymentesen is megközelíthetően lett tervezve. Takarításra takarítószer tároló kerül elhelyezésre, mely takarítás az itt dolgozók fogják elvégezni. A büfé épület hasznos nettó alapterülete: 195,24 m2.
3. Vizesblokk: A vizesblokk akadálymentesen megközelíthető módon került megtervezésre és az akadálymentes WC mellett helyet kapott egy baba-mama szoba is. Az épület hagyományos szerkezetekkel kerül kialakításra. A vizesblokk hasznos nettó alapterülete: 147,54 m2.
4. Meglévő fogadó épület hasznosítása: Az épület bővítés utáni eredeti funkciója kávézó-büfé, melyet a továbbiakban is megtartunk. Az épület funkciójához szükséges helyiségek, belső fogyasztótér és vizesblokk rendelkezésre áll. Az épület kétszintes, emeleten irodák kaptak helyet. A bejárat felőli oldalon 50 m2 nyitott terasz, folytatásaként 10 m2 szintén térburkolatos emelvény készül. A felújítással érintett épület hasznos nettó alapterülete, emelettel együtt: 438,40 m2.
5. Elárusító pavilonok kialakítása (5 db) : mobil, könnyű, fa és acél szerkezetű árusító pavilonokat terveztünk, melyek mindegyike alá egy-egy beton fogadó alépítmény és elektromos csatlakozási lehetőség kerül kiépítésre. Egy pavilon hasznos nettó alapterülete: 8,14 m2
6. Terület közművesítése, csapadékvíz elvezetése:
A tervezett épületek közműcsatlakozásai a területen meglévő közműhálózat bővítésével kerül ellátásra. Az épületekről csapadékvíz elvezetését a meglévő zöldfelületekre terveztük, ahol az elszikkasztásra kerül.
7. Parkolók, beléptetők és kerítések kialakítása, terület kármentesítése:
Az újonnan kialakított parkolók burkolata nem szilárd burkolattal, hanem mulcs burkolatot kap, melyek keményfa szegéllyel lesznek lehatárolva zöld felületektől. Mérete: 15mx35m, mely a meglévő parkolók mellett további 28 személygépjármű elhelyezésére lesz alkalmas.
8. Megújuló energia hasznosítása és térvilágítás: Az elektromos energia kiszolgálására megújuló energia hasznosítása miatt napelemek kerülnek betervezése a fogadóépület tetejére.
A tervezett épületek és környezetének megvilágítására térvilágítás kerül betervezésre, melyek az épületekre kerülnek felszerelésre.
9. Akadálymentesítés: A tervezett létesítmények előtt, annak utcai főbejáratától 50 méterre meglévő parkolóban felfestéssel mozgáskorlátozott parkolót kell biztosítani, egy mozgáskorlátozott parkoló, amelynek szélessége 4,6 m. Az épület körüli megközelítésre szolgáló járdák szélessége minimum 1,20m, az új járdák csúszásmentes beton térkővel kialakított járó felülettel készülnek. A létesítmény udvarán valamint a bejáratoknál a burkolatban színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
Az alap kiviteli terveken felül, amennyiben a kivitelezést végző vállalkozó szükségesnek látja további kiegészítő tervek, részlettervek kidolgozását, úgy azokat saját költségén elkészíttetheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 301453555
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek között 2019. január 17. napján Vállalkozási szerződés aláírására került sor az „Barnamezős területek rehabilitációja – közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn a TOP-2.1-1-15-BS1-2016-00006 projekt keretében” tárgyú építési beruházási munkálatok - kivitelezés- elvégzésére.
2. A kivitelezés időszakában a szerződésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből az alábbi pótmunkák váltak indokolttá:
• a rendezvénytér tervezetthez képest megnövekedett energiaszükséglete emelt tartalmú (növelt keresztmetszet, további csatlakozási pontok és nagyobb szerelvények) elektromos hálózat kiépítése.
A fenti munkák az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában foglalt definíciónak, azaz a szerződés alapján nem képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tételek, melyek így pótmunkának minősülnek.
3. Megrendelő a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 42/2020. (V. 7.) Polgármesteri határozatában döntött a 2. pontban meghatározott projekt pótmunkáira vonatkozó fedezet biztosításáról.
4. Felek a 2. és 3. pontra figyelemmel a Vállalkozási szerződés alábbi pontjait módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján:
4.1. A III. Vállalkozói díj és annak megfizetése 2. pont a szerződésben:
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért vállalkozói díjra jogosult, melynek mértéke:
Vállalkozói díj nettó 297.905.680,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj átalánydíj, amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján a közbeszerzési dokumentumok szerinti megvalósítási feladat tekintetében további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.
a módosítást követően:
Vállalkozó a szerződés teljesítéséért vállalkozói díjra jogosult, melynek mértéke:
Vállalkozói díj nettó 301.453.555,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj átalánydíj, amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján a közbeszerzési dokumentumok szerinti megvalósítási feladat tekintetében további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.
4.2. A VI. Teljesítési határidő 1. pontja:
Jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap. Felek rögzítik, hogy a fenti véghatáridő un. szigorú (fix) határidő, melynek Vállalkozó általi elmulasztása a Megrendelő érdekmúlását minden további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza.
a módosítást követően:
Jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 17 hónap. Felek rögzítik, hogy a fenti véghatáridő un. szigorú (fix) határidő, melynek Vállalkozó általi elmulasztása a Megrendelő érdekmúlását minden további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A kivitelezés időszakában a szerződésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből az alábbi pótmunkák váltak indokolttá:
• a rendezvénytér tervezetthez képest megnövekedett energiaszükséglete emelt tartalmú (növelt keresztmetszet, további csatlakozási pontok és nagyobb szerelvények) elektromos hálózat kiépítése.
A fenti munkák az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában foglalt definíciónak, azaz a szerződés alapján nem képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tételek, melyek így pótmunkának minősülnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 297905680 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 301453555 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben