Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8588/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2065 MÁNY, MÁTYÁS TELEP PINCE U.., hrsz: 02/4;2065 MÁNY, KOSSUTH U. 9 hrsz: 654 2065 MÁNY, MÁTYÁS TELEP U. 54., hrsz: 535 2065 Mány, Mester sor 2., hrsz: 151
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság;Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77418216
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 67
Város: Mány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ugron Zoltán
Telefon: +36 22350143
E-mail: polgarmester@many.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal
Hivatkozási szám: EKR000141512020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I rész új ház építése pince u.
Alapadatok:
Övezeti besorolás: Lf1
O (K) oldalhatáron álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %
ill.450 m2+az 1500 m2 feletti rész 15%,de max.1000 m2
Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %
Épületmagasság legnagyobb mértéke: 5,00 m
A telek helyrajzi száma: 02/4
A telek területe: 3151 m2
Tervezett adatok:
Tervezett két lakás és gk.beálló földszinti bruttó alapterülete: 173,53 m2
Tervezett beépítettség: 5,5 %
Tervezett terepszint alatti beépítettség: nincs
Tervezett szintterület: m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 2911 m2 / 92,3 %
Tervezett építménymagasság ~4,50 m
Az épület ismertetése
Az új épületek funkciója 2 db lakás, a földszinten a nappali, a tetőtérben a háló funkciókkal.
A két azonos, tömegében eltolt földszint+tetőtér beépítéses fő épülettömeget egy földszintes nyaktag kapcsolja össze, tömegarányaiban harmonikusan illeszkedve a hagyományos faluképhez.
Tervezett létszám: lakásonként 2 fő felnőtt + 2-3 fő gyerek

II rész Csillag ház, Csillag pont, Kossuth u.
Csillag ház
Épület általános leírása:
A művelődési ház Mány központjában, a Sajgó patak mellett a Mester sor és a Rákóczi Ferenc utca sarkán
helyezkedik el. Az épület az 1950-es években épült, az akkori TSz beruházásával. Az épületszerkezetek az
1950-es évek korának megfelelőek, de az akkori szűkös anyagi lehetőségek miatt több fajta szerkezeti
elemből épült, pl: tetőszerkezet, stb.
Az épület 2016-ban energetikai pályázaton vett részt sikertelenül. Jelen tervdokumentáció kizárólag a tetőés
színházfödém felújításával és a tetőhéjazat cseréjével foglalkozik. Ezek a munkálatok nem
engedélyköteles a tevékenységek.
Az épület parkosított területen található, szabadon álló épület.
Az épület egy T alakú, nagy belmagasságú egyszintes épület, melyhez a T lábánál keresztirányú kétszintes
épület csatlakozik. A kétszintes épületrész harántfőfalas, acélgerendák közötti vasbeton lemezes födémmel,
betonvasból kialakított térbeli rácsostartós tetőszerkezetes, azbeszt pala fedéssel. Az egyszintes épületrész
alápincézett, földszint és egyemeletes épület, acélgerendák közötti fagerendás födémmel, két állószékes fa
tetőszerkezettel, és szintén azbeszt pala fedéssel. A külső nyílászárók kapcsolt gerébtokos fa ablakok és fa
ajtók.
Az egész épület tetőszerkezete, és a színháztér feletti födém megerősítésre kerül, és a tető új héjazatot kap.
Beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek
A  0,00 = 107,20 m.B.f. a földszinti padlóvonal
A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek megnevezése tájékoztató jellegű. Alkalmazásuk a
velük egyenértékű minőségű és minősítésű termékekkel kiváltható!
Az építés során csak ÉMI által bevizsgált, I. osztályú építőanyagot lehet beépíteni. Azon tervező által kiírt, vagy a
kivitelező által javasolt, tervező és kivitelező által jóváhagyott építőanyagoknál, ahol ez a feltétel nem teljesül, az
egyéb európai minőségnormák (pl. Din, ISO) a mérvadóak, a Tervező és Beruházó hozzájárulásával.
Az alkalmazástechnikai előírásokat, kivitelezési és bedolgozási utasításokat a kivitelezés során pontosan be kell
tartani!
Bontási munkák ( a nem építési engedély köteles bontások nem kerülnek felsorolásra):
- használaton kívüli kémények visszabontása a padlástérig.
- tetőhéjazat bontása (azbeszt pala – veszélyes hulladék!, csak a Kormány Hivatal engedélyével, munka és
egészségvédelmi terv alapján végezhető)
Csillag pont
Alapadatok:
Övezeti besorolás: Lf2
O (K) oldalhatáron álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %
ill.415 m2+az 1500 m2 feletti rész 10%,de max.600 m2
Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %
Épületmagasság legnagyobb mértéke: 5,00 m
A telek helyrajzi száma: 535
A telek területe: 1988 m2
Tervezett adatok:
Tervezett két lakás és gk.beálló földszinti bruttó alapterülete: 180,42 m2
Tervezett beépítettség: 9,1 %
Tervezett terepszint alatti beépítettség: nincs
Tervezett szintterület: m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 1613 m2 / 81,13 %
Tervezett építménymagasság 3,15 m
Az épület ismertetése
A meglévő, megmaradó épületrésznél 3 fő részére alkalmas iroda lesz kialakítva két helységben,
valamint itt kerülnek elhelyezésre a két nemenkénti wc és az akadálymentes zuhanyzó wc is. Az új és a
régi épületrészeket összekötő nyaktagba tervezzük a főbejáratot, fogadó előteret és a tároló, kazán
helységet. Az új épületrészbe kerül a 30 fős közösségi tér teakonyhával. A főbejárat tengelyére
tervezünk egy gyalogos járdát, mellette egy 8 beállós parkolóval, amiből 1 akadálymentes.
Kossuth u.
A terület ismertetése
Előírások:
Övezeti besorolás: Vt1
Beépítési mód: szabadon álló
A telek legnagyobb beépíthetősége %-ban: 60 %
Minimális zöldterület %-ban: 30 %
Maximális építménymagasság: 7,5 m
Alapadatok:
A telek területe: 1166 m2
A meglévő épület bruttó alapterülete: 372,4 m2
A jelenlegi beépítés: 32 %
A jelenlegi zöldfelület területe: 793,6 %
A jelenlegi zöldfelület %-ban: 68 %
Tervezett adatok:
A földszinti alapterület: 449,95 m2
A beépítés: 8 %
A zöldfelület területe: 601,32 m2
Az épületmagasság : 3,48 m
Parkoló mérleg:
A parkoló helyek számítása az OTÉK 42. § (1) és (2) bekezdése alapján, a szükséges parkolóhelyek száma a
4. sz. melléklet 5. pontja alapján:
A tervezett bővítés során 1 db többlet parkolóhelyet kell biztosítani, mely a telken belül biztosítható.
Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldások,
energetikai követelmények
Az új épületrész a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint lesz kialakítva.
Energetikai számítást mellékletben csatoljuk
Égéstermék elvezetés
A tervezett lakásokban és a felújított épületrészben egy –egy zárt égésterű kondenzációs fűtő fali gázkazán lesz
elhelyezve, melyhez saját alumínium égéstermék elvezető rendszer lesz biztosítva.
Részletek a dokumentáció műszaki részében. A dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok típusok a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 269135226 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: új ház építése Pince u.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: 2065 MÁNY, MÁTYÁS TELEP PINCE U.., hrsz: 02/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I rész új ház építése pince u.
Alapadatok:
Övezeti besorolás: Lf1
O (K) oldalhatáron álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %
ill.450 m2+az 1500 m2 feletti rész 15%,de max.1000 m2
Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %
Épületmagasság legnagyobb mértéke: 5,00 m
A telek helyrajzi száma: 02/4
A telek területe: 3151 m2
Tervezett adatok:
Tervezett két lakás és gk.beálló földszinti bruttó alapterülete: 173,53 m2
Tervezett beépítettség: 5,5 %
Tervezett terepszint alatti beépítettség: nincs
Tervezett szintterület: m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 2911 m2 / 92,3 %
Tervezett építménymagasság ~4,50 m
Az épület ismertetése
Az új épületek funkciója 2 db lakás, a földszinten a nappali, a tetőtérben a háló funkciókkal.
A két azonos, tömegében eltolt földszint+tetőtér beépítéses fő épülettömeget egy földszintes nyaktag kapcsolja össze, tömegarányaiban harmonikusan illeszkedve a hagyományos faluképhez.
Tervezett létszám: lakásonként 2 fő felnőtt + 2-3 fő gyerek
Részletek a dokumentáció műszaki részében. A dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok típusok a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték; min:0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap) 15
2 A felhívás III.1.3. M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min:0 hó, legkedvezőbb: 36 hó) (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó átalányár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00085
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csillag ház, Csillag pont, Kossuth u.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: 2065 MÁNY, KOSSUTH U. 9 hrsz: 654
2065 MÁNY, MÁTYÁS TELEP U. 54., hrsz: 535
2065 Mány, Mester sor 2., hrsz: 151
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész Csillag ház, Csillag pont, Kossuth u.
Csillag ház
Épület általános leírása:
A művelődési ház Mány központjában, a Sajgó patak mellett a Mester sor és a Rákóczi Ferenc utca sarkán
helyezkedik el. Az épület az 1950-es években épült, az akkori TSz beruházásával. Az épületszerkezetek az
1950-es évek korának megfelelőek, de az akkori szűkös anyagi lehetőségek miatt több fajta szerkezeti
elemből épült, pl: tetőszerkezet, stb.
Az épület 2016-ban energetikai pályázaton vett részt sikertelenül. Jelen tervdokumentáció kizárólag a tetőés
színházfödém felújításával és a tetőhéjazat cseréjével foglalkozik. Ezek a munkálatok nem
engedélyköteles a tevékenységek.
Az épület parkosított területen található, szabadon álló épület.
Az épület egy T alakú, nagy belmagasságú egyszintes épület, melyhez a T lábánál keresztirányú kétszintes
épület csatlakozik. A kétszintes épületrész harántfőfalas, acélgerendák közötti vasbeton lemezes födémmel,
betonvasból kialakított térbeli rácsostartós tetőszerkezetes, azbeszt pala fedéssel. Az egyszintes épületrész
alápincézett, földszint és egyemeletes épület, acélgerendák közötti fagerendás födémmel, két állószékes fa
tetőszerkezettel, és szintén azbeszt pala fedéssel. A külső nyílászárók kapcsolt gerébtokos fa ablakok és fa
ajtók.
Az egész épület tetőszerkezete, és a színháztér feletti födém megerősítésre kerül, és a tető új héjazatot kap.
Beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek
A  0,00 = 107,20 m.B.f. a földszinti padlóvonal
A terveken és rétegrendekben alkalmazott termékek megnevezése tájékoztató jellegű. Alkalmazásuk a
velük egyenértékű minőségű és minősítésű termékekkel kiváltható!
Az építés során csak ÉMI által bevizsgált, I. osztályú építőanyagot lehet beépíteni. Azon tervező által kiírt, vagy a
kivitelező által javasolt, tervező és kivitelező által jóváhagyott építőanyagoknál, ahol ez a feltétel nem teljesül, az
egyéb európai minőségnormák (pl. Din, ISO) a mérvadóak, a Tervező és Beruházó hozzájárulásával.
Az alkalmazástechnikai előírásokat, kivitelezési és bedolgozási utasításokat a kivitelezés során pontosan be kell
tartani!
Bontási munkák ( a nem építési engedély köteles bontások nem kerülnek felsorolásra):
- használaton kívüli kémények visszabontása a padlástérig.
- tetőhéjazat bontása (azbeszt pala – veszélyes hulladék!, csak a Kormány Hivatal engedélyével, munka és
egészségvédelmi terv alapján végezhető)
Csillag pont
Alapadatok:
Övezeti besorolás: Lf2
O (K) oldalhatáron álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30 %
ill.415 m2+az 1500 m2 feletti rész 10%,de max.600 m2
Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %
Épületmagasság legnagyobb mértéke: 5,00 m
A telek helyrajzi száma: 535
A telek területe: 1988 m2
Tervezett adatok:
Tervezett két lakás és gk.beálló földszinti bruttó alapterülete: 180,42 m2
Tervezett beépítettség: 9,1 %
Tervezett terepszint alatti beépítettség: nincs
Tervezett szintterület: m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 1613 m2 / 81,13 %
Tervezett építménymagasság 3,15 m
Az épület ismertetése
A meglévő, megmaradó épületrésznél 3 fő részére alkalmas iroda lesz kialakítva két helységben,
valamint itt kerülnek elhelyezésre a két nemenkénti wc és az akadálymentes zuhanyzó wc is. Az új és a
régi épületrészeket összekötő nyaktagba tervezzük a főbejáratot, fogadó előteret és a tároló, kazán
helységet. Az új épületrészbe kerül a 30 fős közösségi tér teakonyhával. A főbejárat tengelyére
tervezünk egy gyalogos járdát, mellette egy 8 beállós parkolóval, amiből 1 akadálymentes.
Kossuth u.
A terület ismertetése
Előírások:
Övezeti besorolás: Vt1
Beépítési mód: szabadon álló
A telek legnagyobb beépíthetősége %-ban: 60 %
Minimális zöldterület %-ban: 30 %
Maximális építménymagasság: 7,5 m
Alapadatok:
A telek területe: 1166 m2
A meglévő épület bruttó alapterülete: 372,4 m2
A jelenlegi beépítés: 32 %
A jelenlegi zöldfelület területe: 793,6 %
A jelenlegi zöldfelület %-ban: 68 %
Tervezett adatok:
A földszinti alapterület: 449,95 m2
A beépítés: 8 %
A zöldfelület területe: 601,32 m2
Az épületmagasság : 3,48 m
Parkoló mérleg:
A parkoló helyek számítása az OTÉK 42. § (1) és (2) bekezdése alapján, a szükséges parkolóhelyek száma a
4. sz. melléklet 5. pontja alapján:
A tervezett bővítés során 1 db többlet parkolóhelyet kell biztosítani, mely a telken belül biztosítható.
Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldások,
energetikai követelmények
Az új épületrész a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint lesz kialakítva.
Energetikai számítást mellékletben csatoljuk
Égéstermék elvezetés
A tervezett lakásokban és a felújított épületrészben egy –egy zárt égésterű kondenzációs fűtő fali gázkazán lesz
elhelyezve, melyhez saját alumínium égéstermék elvezető rendszer lesz biztosítva.
Részletek a dokumentáció műszaki részében. A dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok típusok a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték; min:0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap) 15
2 A felhívás III.1.3. M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min:0 hó, legkedvezőbb: 36 hó) (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó átalányár Súlyszám - 15
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00085
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján a vállalkozási szerződést megszünteti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: új ház építése Pince u.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
E-mail: gazmodul@invitel.hu
Telefon: +36 205313411
Internetcím(ek): (URL) www.gazmodulweisz.hu
Fax: +36 25462569
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39290908
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92317344
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, Dobos József ev.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

Hivatalos név: PLE Group Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75919933
Postai cím: Szépvölgyi Út 72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11870993241

Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Széchenyi Utca 152.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207

Hivatalos név: Ablakunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69202577
Postai cím: Hadiárva Utca 10
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12877474207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Csillag ház, Csillag pont, Kossuth u.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
E-mail: gazmodul@invitel.hu
Telefon: +36 205313411
Internetcím(ek): (URL) www.gazmodulweisz.hu
Fax: +36 25462569
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132509965
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 176817882
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, Dobos József ev
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

Hivatalos név: PLE Group Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75919933
Postai cím: Szépvölgyi Út 72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11870993241

Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Széchenyi Utca 152.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges