Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8590/2020
CPV Kód:42991200-1
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita ügyvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVP - Nyomdaipar eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001137242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Digitális nyomdatechnikai berendezések beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása elnevezésű projekt megvalósításához a Tanműhelyben elhelyezendő digitális nyomdatechnikai berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
Síkágyas tábla nyomtató, 1 db
Fekete-fehér digitális nyomógép + puhatáblás ragasztókötő könyvgyártó egység, 1 db
Színes digitális nyomógép (csak nyomtatás), 1 db
Nagyformátumú proof nyomtató, 1 db
Ajánlattevő feladata a leszállított eszköznek a teljesítés helyszínén történő üzembe helyezése és működésének betanítása. A betanítást maximum 10 fő részére kell biztosítani a működtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges időben - összesen 16 óra időtartamban mindegyik berendezésre, ragasztókötő könyvgyártó egységre 8 óra. Össz óraszám: 56 óra az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban.
Az eszközökre minimum 24 hónap gyártói jótállás, szoftver upgrade, valamint műszer kalibráció vállalása szükséges. Az eszközökre minimum 24 hónap időtartamra szervíz, kopó alkatrészek cseréjére vonatkozó szolgáltatás vállalása, valamint műszaki leírásban meghatározott mennyiségű nyomat elkészítéséhez szükséges kellékanyag (festék, tisztítóanyagok) biztosítása szükséges.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 120624

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Digitális nyomdatechnikai berendezések beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92574285
Postai cím: Záhony Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@canon.hu
Telefon: +36 12375900
Internetcím(ek): (URL) www.canon.hu
Fax: +36 12375901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 214711000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának napja: 2020.04.08.
A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57., hrsz. 1493/13
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása elnevezésű projekt megvalósításához a Tanműhelyben elhelyezendő digitális nyomdatechnikai berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
Síkágyas tábla nyomtató, 1 db
Fekete-fehér digitális nyomógép + puhatáblás ragasztókötő könyvgyártó egység, 1 db
Színes digitális nyomógép (csak nyomtatás), 1 db
Nagyformátumú proof nyomtató, 1 db
Ajánlattevő feladata a leszállított eszköznek a teljesítés helyszínén történő üzembe helyezése és működésének betanítása. A betanítást maximum 10 fő részére kell biztosítani a működtetés funkcióinak tisztázásához és elsajátításához szükséges időben - összesen 16 óra időtartamban mindegyik berendezésre, ragasztókötő könyvgyártó egységre 8 óra. Össz óraszám: 56 óra az oktatási intézménnyel egyeztetett beosztásban.
Az eszközökre minimum 24 hónap gyártói jótállás, szoftver upgrade, valamint műszer kalibráció vállalása szükséges. Az eszközökre minimum 24 hónap időtartamra szervíz, kopó alkatrészek cseréjére vonatkozó szolgáltatás vállalása, valamint műszaki leírásban meghatározott mennyiségű nyomat elkészítéséhez szükséges kellékanyag (festék, tisztítóanyagok) biztosítása szükséges.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 214711000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92574285
Postai cím: Záhony Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@canon.hu
Telefon: +36 12375900
Internetcím(ek): (URL) www.canon.hu
Fax: +36 12375901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződésben:
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határidőig a Vevő részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
5. rész: A szerződés aláírásától számított 4 hónap.
Módosított szerződésben:
„Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket az alábbi határidőig a Vevő részére átadja, üzembe helyezi és a 15. pont szerinti próbaüzemet megtartja:
5. rész: A szerződés aláírásától számított 5 hónap.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Modern Városok Program keretében megvalósuló Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása vonatkozásában a Tanműhely épületrész kivitelezésének elhúzódása miatt szükségessé vált az eszközbeszerzés tárgyú adásvételi szerződés módosítása.
Az eszközbeszerzésen nyertes eladókkal megkötött szerződés teljesítése ellehetetlenült a szerződésben előírt határidőben, mivel:
-a kivitelezés elhúzódása okán azon helyiségek nem készültek még el;
a szerződés részét képezi nem csak az eszközök leszállítása, hanem azok telepítése és az eszköz próbaüzemeltetése is;
- fentieknek megfelelően a tárgybeli beruházás kivitelezői tájékoztatása alapján a gépek, berendezések telepítésére 2020. június hónapban kerülhet sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 214711000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 214711000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben