Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8614/2020
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország teljes területe;Magyarország teljes területe;Magyarország teljes területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrei Gabriella
Telefon: +36 18963038
E-mail: gabriella.szendrei@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001358652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001358652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MÁV-START - kommunikációs, rendezvénysz. szolg.
Hivatkozási szám: EKR001358652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés - „Kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása a MÁV-START Zrt. részére” tárgyban,
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 379142000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁV START projekt-kommunikáció és rendezvények 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komm. kampányok megval.: Kreatív terv., grafikai terv. és szövegírás
Az érintett projektek média-megjelenés vásárlásaihoz kapcsolódóan a print,online,közterületi,rádiós és televíziós kreatív koncepcióik,kreatív tervek kidolgozása.A kreatív koncepció része az egyes médiaeszközökre (sajtóhirdetés, online, közösségi, közterületi hirdetés, TV és rádiószpot) alkalmazott kreatívok kidolgozása, és az ezekkel összefüggő grafikai tervezési feladatok ellátása(sajtóhirdetések, szórólapok, animációs filmek stb. vonatkozásában),a hirdetések szövegezése, a rádióreklám szövegének és a TV szpot szinopszisának, illetve storyboard-jának összeállítása.
Gyártás – Nyomda:A tervezett közterületi média-megjelenésekhez kötődő óriásplakátok és citylight plakátok, szórólapok, brosúrák,valamint dekorációs és marketingeszközök stb. gyártási feladatainak teljes körű ellátása.Az érintett projektekhez tartozó „B” és „D” típusú tájékoztató és emlékeztető táblák besz. és nyomdai kivitelezése,a „B” típusú táblák esetében kiegészítve az állomási/projekt helyszíne szerinti telepítéssel, lábon álló tartószerkezet gyártásával és telepítéssel együtt.
Gyártás – Reklámajándékok
Reklámajándéktárgyak beszerzése és logózása.
Gyártás – Filmgyártás és rádióreklám gyártás, fotózás
Az érintett projektek köt. kommunikációs aktivitásaihoz kapcs. filmgyártási és rádióreklám-gyártási feladatainak teljes körű ellátása,beleértve a szükséges stockzenék díját és az utómunkákat is.Projektenként tervezett 1-3 db 25-30 mp hosszú TV szpotnak televíziós adásra és online terjesztésre egyaránt alkalmasnak kell lennie.
Projektenként 1-3 db 25-30 mp-es rádiószpot gyártása, 2 fő narrátor közreműködésével, stockzene aláfestéssel, keveréssel, adásanyag elkészítésével.Ezen felül Megrendelő igénye alapján készülhet a legyártott videóanyag hanganyagából is rádiós sugárzáshoz szükséges kópia,adásfile.Eseti jelleggel előfordulhat a köt. kommunikációs feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az egyes projektet bemutató 3-6 perces webvideók gyártásának teljeskörű ellátása a szükséges utómunkákkal együtt. Feladat továbbá kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, projektenként 2 főbb eseményről, eseményenként 60 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.A tervezett rendezvényeket a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáción túl is dokumentálni kell fényképfelvételekkel, eseményenként 25-30 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.
PR ügynökségi feladatok:PR koncepció kidolgozása és megvalósítása.
Rendezvényszervezés: Rendezvények teljes körű előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő által, javaslat alapján kiválasztott helyszíneken.Tervezett rendezvénytípusok:
Sajtónyilvános események (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.), sajtótájékoztatók szervezése – 6 db,
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése – 4 db.
Résztvevők száma: eseménytől függően terv.50-100 fő.
Catering:eseménytől függően ásványvíz-bekészítés, kávészüneti vagy bővített kávészüneti bekészítés,hidegétkezés állófogadás jelleggel,hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel,vagy bővített állófogadás biztosítása.
Feladatok:A tervezett helyszín bemutatása fotókkal,alaprajzzal,a rendezvényhelyszín kiválasztása és előkészítése; A helyszín méretének és jellegének (kültéri, beltéri) megfelelő alaphangosítás és egyéb szükséges technikai berendezés, kültéri és beltéri világítástechnika biztosítása;
Médiatervezés és -vásárlás
Teljes körű médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása:
Médiamix kialakítása, médiaterv elkészítése, az elfogadott médiaterv alapján médiafelületek foglalása, a médiavásárlás dokumentálása,beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését.
Preferált médiakategóriák:print,online,rádiós és tévés csatornák,hiperlokális médiumok,közterületi felületek.
A nettó keretösszeg: 205.642.000,-HUF
A MÁV-START Zrt. a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Folyt. II.2.14-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1M.2.a) pontban bemutatott szakember komm. kampányhoz kapcsolódó TV és/vagy rádiószpot kreatív koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) max 5 db 50
2 2.2 M.2.b) pontban bemutatott szakember reklámszpot elkészítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) max 5 db 50
3 2.3 M.2.c) pontjában bemutatott szakember kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak megvalósításában szerzett meghat. tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (db)max 5db 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 205642000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2017-00026, IKOP-2.1.0-15-2017-00039, IKOP-2.1.0-15-2018-00051, IKOP-2.1.0-15-2019-00052
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
II.2.4. folytatása: A nyertes Ajánlattevőnek minden esetben legalább két kreatív koncepciót, illetve szövegváltozatot kell bemutatnia a Megrendelő számára.Rész. műszaki leírás a KD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: MÁV START projekt-kommunikáció és rendezvények 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komm. kampányok megvalósítása.: Kreatív terv., grafikai terv. és szövegírás
Az érintett projekt média-megjelenés vásárlásaihoz kapcsolódóan a print,online,közterületi,rádiós és televíziós kreatív koncepciók, kreatív tervek kidolgozása.A kreatív koncepció része az egyes médiaeszközökre (sajtóhirdetés, online, közösségi, közterületi hirdetés, TV és rádiószpot) alkalmazott kreatívok kidolgozása,valamint az ezekkel összefüggő grafikai tervezési feladatok ellátása (sajtóhirdetések,szórólapok,animációs filmek stb. vonatkozásában) és a hirdetések szövegezése,a rádióreklám szövegének és a TV szpot szinopszisának, illetve storyboard-jának összeállítása.
Gyártás – Nyomda
A tervezett közterületi média-megjelenésekhez kötődő óriásplakátok és citylight plakátok,valamint a szórólapok, brosúrák,valamint dekorációs és marketingeszközök stb. gyártási feladatainak teljes körű ellátása.
Az érintett projekthez tartozó „B” és „D” típusú tájékoztató és emlékeztető táblák beszerzése és nyomdai kivitelezése,a „B” típusú táblák esetében kiegészítve az állomási/projekt helyszíne szerinti telepítéssel, lábon álló tartószerkezet gyártásával és telepítéssel együtt.
Gyártás – Reklámajándékok
Reklámajándéktárgyak beszerzése és logózása.
Gyártás – Filmgyártás és rádióreklám gyártás, fotózás
Az érintett projekt köt. kommunikációs aktivitásaihoz kapcsolódó filmgyártási és rádióreklám-gyártási feladatainak teljes körű ellátása,beleértve a szükséges stockzenék díját és az utómunkákat is.A projekthez tervezett 1-3 db 25-30 mp hosszú TV szpotnak televíziós adásra és online terjesztésre egyaránt alkalmasnak kell lennie.
Projektenként 1-3 db 25-30 mp-es rádiószpot gyártása,2 fő narrátor közreműködésével, stockzene aláfestéssel, keveréssel, adásanyag elkészítésével. Ezen felül Megrendelő igénye alapján készülhet a legyártott videóanyag hanganyagából is rádiós sugárzáshoz szükséges kópia, adásfile.
Eseti jelleggel előfordulhat a köt. kommunikációs feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az egyes projektet bemutató 3-6 perces webvideók gyártásának teljeskörű ellátása, a szükséges utómunkákkal együtt.
Feladat továbbá kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 főbb eseményről,eseményenként 60 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.A tervezett rendezvényeket a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáción túl is dokumentálni kell fényképfelvételekkel, eseményenként 25-30 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.
PR ügynökségi feladatok:PR koncepció kidolgozása és megvalósítása.
Rendezvényszervezés
Rendezvények teljes körű előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő által,javaslat alapján kiválasztott helyszíneken. Tervezett rendezvénytípusok:Sajtónyilvános események (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.),sajtótájékoztatók szervezése – 3 db, Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése – 1 db,Résztvevők száma: eseménytől függően terv. 50-100 fő.
Catering:eseménytől függően ásványvíz-bekészítés,kávészüneti vagy bővített kávészüneti bekészítés,hidegétkezés állófogadás jelleggel,hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel, vagy bővített állófogadás biztosítása.
A tervezett helyszín bemutatása fotókkal, alaprajzzal, a rendezvényhelyszín kiválasztása és előkészítése; A helyszín méretének és jellegének (kültéri, beltéri) megfelelő alaphangosítás és egyéb szükséges technikai berendezés, kültéri és beltéri világítástechnika biztosítása;
Médiatervezés és -vásárlás
Teljes körű médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása:Médiamix kialakítása,médiaterv elkészítése,az elfogadott médiaterv alapján médiafelületek foglalása,A médiavásárlás dokumentálása, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését.
Preferált médiakategóriák: print, online,rádiós és tévés csatornák,hiperlokális médiumok, közterületi felületek.
A nettó keretösszeg: 150.000.000,-HUF
A MÁV-START Zrt.a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget
Folyt. II.2.14-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1M.2.a) pontban bemutatott szakember komm. kampányhoz kapcsolódó TV és/vagy rádiószpot kreatív koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata (db)max 5db 50
2 2.2 M.2.b) pontban bemutatott szakember reklámszpot elkészítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata (db)max 5db 50
3 2.3 M.2.c) pontban bemutatott szakember kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak megvalósításában szerzett meghat. tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (db)max 5db 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 150000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződés hatályát AK egyoldalú jognyilatkozattal legfelj.2 alk.meghosszabbíthatja.A hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt tám. szerz-ben rögzített fizikai megvalósítás határidejéhez,azonban az így meghosszabbított Telj. Hat. sem lehet későbbi,mint 2023.04.30.Ebben az esetben nem kell vizsg. a Kbt. 141. § (6) bek-ben foglalt felt. fennállását a Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2014-HU-TMC-0611-W
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
II.2.4. folytatása: A nyertes Ajánlattevőnek minden esetben legalább két kreatív koncepciót, illetve szövegváltozatot kell bemutatnia a Megrendelő számára.Rész. műszaki leírás a KD-ben.

II.2.1)
Elnevezés: MÁV START projekt-kommunikáció és rendezvények 3.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kommunikációs kampány megvalósítása: Kreatív tervezés, grafikai tervezés és szövegírás
Az érintett projekt média-megjelenés vásárlásaihoz kapcsolódóan a print, online, közterületi és rádiós kreatív koncepcióinak, kreatív terveinek kidolgozása. A kreatív koncepció része az egyes médiaeszközökre (sajtóhirdetés, online, közösségi, közterületi hirdetés, rádiószpot) alkalmazott kreatívok kidolgozása, valamint az ezekkel összefüggő grafikai tervezési feladatok ellátása és a hirdetések, rádióreklámok szövegezése.
A nyertes Ajánlattevőnek minden esetben legalább két kreatív koncepciót, illetve szövegváltozatot kell bemutatnia a Megrendelő számára.
Gyártás – Nyomda
A tervezett közterületi média-megjelenésekhez kötődő óriásplakátok és citylight plakátok, valamint a szórólapok, brosúrák, valamint dekorációs és marketingeszközök stb. gyártási feladatainak teljes körű ellátása.
Az érintett projekthez tartozó „B” és „D” típusú tájékoztató és emlékeztető táblák beszerzése és nyomdai kivitelezése, a „B” típusú táblák esetében kiegészítve az állomási/projekt helyszíne szerinti telepítéssel, lábon álló tartószerkezet gyártásával és telepítéssel együtt.
Gyártás – Reklámajándékok
Reklámajándéktárgyak beszerzése és logózása.
Gyártás – Rádióreklám gyártás, fotózás
1-3 db 25-30 mp-es rádiószpot gyártása, 2 fő narrátor közreműködésével, stockzene aláfestéssel, keveréssel, adásanyag elkészítésével.
A nyertes Ajánlattevő feladata kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 főbb eseményről, eseményenként 60 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.
A tervezett rendezvényeket a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáción túl is dokumentálni kell fényképfelvételekkel, eseményenként 25-30 db válogatott, utómunkázott fotó erejéig.
PR ügynökségi feladatok
PR koncepció kidolgozása és megvalósítása.
Rendezvényszervezés
Rendezvények teljes körű előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő által, javaslat alapján kiválasztott helyszíneken. Tervezett rendezvénytípusok: Sajtónyilvános események (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.), sajtótájékoztató – 1 db, Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése – 1 db, Résztvevők száma: eseménytől függően tervezetten 50-100 fő.
Catering: eseménytől függően ásványvíz-bekészítés, kávészüneti vagy bővített kávészüneti bekészítés, hidegétkezés állófogadás jelleggel, hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel, vagy bővített állófogadás biztosítása.
Feladatok:A tervezett helyszín bemutatása fotókkal, alaprajzzal, a rendezvényhelyszín kiválasztása, előkészítése. A helyszín méretének és jellegének (kültéri, beltéri) megfelelő alaphangosítás és egyéb szükséges technikai berendezés, kültéri és beltéri világítástechnika biztosítása.
Médiatervezés és -vásárlás
Teljes körű médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása:
Médiamix kialakítása, médiaterv elkészítése,
az elfogadott médiaterv alapján médiafelületek foglalása, A médiavásárlás dokumentálása, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését.
Preferált médiakategóriák: print, online, rádiós csatornák, hiperlokális médiumok, közterületi felületek.
A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.
A nettó keretösszeg: 23.500.000,- HUF
A MÁV-START Zrt. a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 M.2.a) pontban bemutatott szakember kommunikációs kampányhoz kapcsolódó rádiószpot kreatív koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) max 5db 75
2 2.2 M.2.b) pontban bemutatott szakember kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak megvalósításában szerzett meghat. tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (db)max 5 db 75
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 23500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Szerződés hatályát AK egyoldalú jognyilatkozattal legfelj.2 alk.meghosszabbíthatja.A hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt tám. szerz-ben rögzített fizikai megvalósítás határidejéhez,azonban az így meghosszabbított Telj. Hat. sem lehet későbbi,mint 2023.12.31.Ebben az esetben nem kell vizsg. a Kbt. 141. § (6) bek-ben foglalt felt. fennállását a Kbt. 141. § (4) a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Jegyautomaták beszerzése, telepítése II. szakasz, 4,7 Mrd Ft értékben (JKA II.) tárgyú projekt
II.2.14) További információ:
1.AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
2.AK a Kbt. 75. § (2)bekezdés e) pontját alkalmazza.
3.AK a Kbt. 53. § (6)bekezdése alapján az eljárást feltételes közbeszerzésként folytatja le tekintettel arra,hogy az eljárás megindításakor a szerződés fedezetét biztosító forrás nem állt a Megrendelő rendelkezésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mind a 3 rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mind a 3 rész tekintetében: Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.
AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben).
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő (AT, közös AT) vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő egyik rész tekintetében sem.
Folyt. III.1.3. Alkalmassági minimumköv.
3.rész
a) legalább 1 fő kreatív feladatokat ellátó szakemberrel, aki legalább 3 év kreatív területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b) legalább 1 fő médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal.
AK médiatervezési és vásárlási feladatok alatt az alábbiakat érti:
médiamix meghatározása, médiaterv készítése, médiafelületek foglalása az elfogadott médiaterv alapján, kampány megvalósulásának nyomon követése és dokumentálása (igazolása) megrendelő felé.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett. A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egyszer veszi figyelembe.

III.1.3. M1 fogalommeghatározás:
AK kommunikációs kampány alatt az alábbiakat érti:
meghatározott célcsoport (ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek médiafelületen történő megjelenítését.
AK PR koncepció alatt az alábbiakat érti:Egy szervezet meghatározott időre szóló, önálló PR tevékenységét, valamint a más projektekhez (pl: reklámkampányokhoz, rendezvényekhez) nyújtott PR feladatokat összefoglaló és részletező szakmai dokumentum.
2. rész tekintetében a II.2.7 ponthoz kapcsolódóan:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy támogatási szerződés-módosítást nyújtott be - feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Folyt. III.2.2 pontból:
A Vállalkozó, olyan okból melyért felelős, a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága VI.1. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 50.000- Ft / alkalom.
Fizetés: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek. Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. von. rendelkezései. Az ellenszolg. teljesítésére szállítói finanszírozással kerül sor. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %. Előleg: A Vállalkozó a Megrendelés szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 30%-ának megfelelő összegű előlegre tarthat igényt. A részszámlázás feltételei az egyedi megrendelések során kerülnek meghatározásra.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
2. rész tekintetében:
AK a szerz. terv.-ben előír késedelmi kötbért (mértéke a kötbéralap 2%-a/naptári nap, órában meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 0,5%-a/óra,összesen maximum a teljesítéssel érintett Megrendelés ellenértékének 15%-a lehet), hibás teljesítési kötbért (a kötbér alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó ellenértéke, mértéke 30%.), és meghiúsulási kötbért. (A kötbér alapja a jelen Szerződés szerinti Keretösszeg 70%-ából a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott rész. A kötbér mértéke: 30%.) A Vállalkozó, olyan okból melyért felelős, a Megrendelő és / vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága VI.1. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 50.000- Ft / alkalom.
Fizetés: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek. Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. von. rendelkezései. Az ellenszolg. teljesítésére utófinanszírozással kerül sor. AK előleget nem biztosít. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
1-2. rész tekintetében:
A Kbt. 132. § (1) bek. alapján a szerződéskötés feltétele ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványmásolata benyújtása.
Továbbá a szerződéskötés feltétele legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű adatbázisok, szoftverek meglétének igazolása:
a) Nielsen - televíziós nézettségi és televíziós reklámköltési adatok, továbbá Arianna szoftver
b) NOK/Kantar-Hoffman/M-Meter - Nemzeti Olvasottság Kutatási utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBAszoftver
c) NMHH/Kantar-Hoffman/M-Meter - Rádióhallgatottsági kutatás utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBAszoftver
d) Kantar-Hoffman - TGI utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver
e) DKT/Gemius - Online utolsó teljes naptári éves közönségmérési adatbázis és szoftver
f) Kantar-Hoffman/OH - Közterületi tervező adatbázis és Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizálószoftver.
További feltételek a szerz. tervezetben.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben Ajánlattevő az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli. AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) 1-3. részek tekintetében: A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság - 1-2. rész M1) pont a), b) és c) alpontja, 3 . rész M1) a) és b) alpontja - szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2) 1-3 részek tekintetében: A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint a szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M.2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
1- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama évben és hónapban (év/hónap) megadva kerüljön feltüntetésre;
2- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
3- a szakember nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. További információ a KD-ben található.
Figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdéseiben, és a Kr. 21. § (3a) a) pont, és 22. § (5) bekezdéseiben foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal, amelyek legalább az alábbi feladatokat együttesen (vagyis az 1-2. rész vonatkozásában az a) és b) és c) pontokban rögzítettek mindegyikének ellátását, illetve a 3. rész vonatkozásában az a) és b) pontokban rögzítettek mindegyikének ellátását ) foglalták magukba:
1-2.rész
a) legalább 1 db kommunikációs kampány megvalósítására vonatkozó referenciával, amelynek keretében sor került legalább 3 médiakategóriára vonatkozó kreatív koncepció tervezésére.
b) legalább 1 db olyan referenciával, amely rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozott, és amelynek keretében sor került legalább 1 darab sajtónyilvános esemény teljes körű rendezvényszervezési feladatainak ellátására.
c) legalább 1 db PR koncepció kidolgozására és megvalósítására vonatkozó referenciával, melynek keretében sor került PR koncepció kidolgozására és megvalósítására.
3.rész
a) legalább 1 db kommunikációs kampány megvalósítására vonatkozó referenciával, amelynek keretében sor került print és/vagy online és/vagy közterületi és/vagy rádiós médiakategóriára vonatkozó kreatív koncepció tervezésére.
b) legalább 1 db olyan referenciával, amely rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozott, és amelynek keretében sor került legalább 1 darab sajtónyilvános esemény teljes körű rendezvényszervezési feladatainak ellátására.
AK teljes körű rendezvényszervezés alatt az alábbiakat érti: rendezvény előkészítése, helyszín előkészítése és berendezése, technikai háttér (hangosítás) biztosítása, catering biztosítása.
AK médiakategória alatt a következőket érti: nyomtatott sajtó, televízió, rádió, közterületi média, online média.
AK kreatív koncepció tervezés alatt a következőket érti: egy adott célcsoport vagy célcsoportok számára meghatározott üzenet(ek) célba juttatására alkalmas vizuális és ezzel szerves egységet képező tartalmi (szöveges) javaslat, keretrendszer, amely alapján megvalósul a médiatípus szerinti médiaeszközökön alkalmazandó hirdetések tervezése. Fogalom folyt. III.1.2-ben.
Ajánlattevő az előírást 1-2. rész esetében legfeljebb 3 darab, 3. rész esetében legfeljebb 2 db referenciával teljesítheti. Több részre történő ajánlattétel esetében ugyanazon referencia bemutatható.Amennyiben a referencianyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Kr. 21/A §-t alkalmazza. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.(Kr. 21.§ (3a) a) pont)
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű alábbi szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges:
1-2. rész
a) legalább 1 fő kreatív feladatokat ellátó szakemberrel, aki legalább 3 év kreatív területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b) legalább 1 fő filmrendező szakemberrel, aki legalább 3 év filmrendezői tapasztalattal rendelkezik.
c) legalább 1 fő médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal.
d) legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki legalább 3 év grafikusi tapasztalattal rendelkezik.
Folyt. III.1.2.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1;3 részek tekintetében:
AK a szerz. terv.-ben előír késedelmi kötbért (mértéke a kötbéralap 2%-a/naptári nap,órában meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbéralap 0,5%-a/óra,összesen max. a teljesítéssel érintett Megrendelés ellenértékének 15%-a lehet),hibás teljesítési kötbért (a kötbér alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó ellenértéke,mértéke 30%.), ésmeghiúsulási kötbért.(A kötbér alapja a jelen Szerződés szerinti Keretösszeg 70%-ából a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott rész.A kötbér mértéke: 30%.)Előleg-visszafizetési biztosíték:mértéke az előleg összege, csökkentve a Megrendelés szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával,amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja, ill. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint nyújtható.
Folyt. III.1.2 alkalmassági minimum követelmények pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001358652019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-KR 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbesz. elj.-t a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra.
2. A KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) alapján. A KD a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR rendszerben.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Minden rész tekintetében: Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont illetve alszempont esetében egyaránt: 0-10 pont
Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén fordított arányosítás, a 2. részszempont és alszempontjai esetén egyenes arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. részszempont és annak alszempontjai M2) szakemberek tapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-5 darab.
6. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését minden rész tekintetében.
7. Kieg. táj.: A Kbt. 56. § (1) szerint.
8. AK a Kbt. 71.§ szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: mindhárom részben: III.1.3) M1) – M2)
10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. részéről kerülnek megkötésre.
11. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
12. FAKSZ: Szendrei Gabriella (lajstromszám: 00926.)
13. Az ajánlatba a Kbt. 65.§ (7) bek.-e szerinti nyilatk.-ot (nemleges válasz esetén is) egyaránt csatolni szükséges.
14. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
15. Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot – részenként - teljes körűen beárazva. A beárazott Ártáblázat a szakmai ajánlat részét képezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
16. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
17. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. § szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, lakcímének feltüntetése mellett.
18. Az EKR használatával kapcs. útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/
19. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcs. bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcs. telefonhívások fogadására fenntartott hívószám elérhető: https://nekszt.hu/elerhetosegek/
20. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
Folyt. VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3. pont folytatás:
21.A II. 2. 5.) ponthoz tartozó Ár szempont Ajánlati ár értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok a következők:.
1-2.rész: 1. Kreatív tervezés, grafikai tervezés és szövegírás (súlyszám 100) 2. Gyártás - Nyomda (súlyszám:60)3. Gyártás - Reklámajándékok (súlyszám:50) 4. Gyártás - Filmgyártás és rádióreklám gyártás, fotózás (súlyszám:80)5. PR ügynökségi feladatok (súlyszám:70) 6. Rendezvényszervezés (súlyszám:90) 7. Médiavásárlás – Megyei napilapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:45) 8. Médiavásárlás – Országos napilapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:50) 9. Médiavásárlás – Heti, kétheti és havi lapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:50)10. Médiavásárlás – Hiperlokális médiumok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:45)11. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60)12. Médiavásárlás – Rádiós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:50)13. Médiavásárlás – Televíziós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60)14. Médiavásárlás – Közterületi hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:40)
3. rész: 1. Kreatív tervezés, grafikai tervezés és szövegírás (súlyszám 100) 2. Gyártás - Nyomda (súlyszám:60)3. Gyártás - Reklámajándékok (súlyszám:50) 4. Gyártás - Rádióreklám gyártás, fotózás (súlyszám:80)5. PR ügynökségi feladatok (súlyszám:70) 6. Rendezvényszervezés (súlyszám:90) 7. Médiavásárlás – Megyei napilapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:55) 8. Médiavásárlás – Országos napilapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60) 9. Médiavásárlás – Heti, kétheti és havi lapok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60)10. Médiavásárlás – Hiperlokális médiumok kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:55)11. Médiavásárlás – Online és közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60)12. Médiavásárlás – Rádiós hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:60)13. Médiavásárlás – Közterületi hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (súlyszám:50)
II.2.5 ponthoz: A minőségi szempontok karakterkorlátra tekintettel részletesen a KD-ben.
22. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot egyik rész tekintetében sem ír elő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák