Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8681/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gesztely Község Önkormányzata
Teljesítés helye:A közbeszerzés első része: 3715 Gesztely-Újharangod, Béke utca 33. (1647 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gesztely Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36559747
Postai cím: Szabadság Tér 17
Város: Gesztely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3715
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon István
Telefon: +36 46450111
E-mail: hivatal@gesztely.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gesztely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő építése és felújítása
Hivatkozási szám: EKR001051122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A közbeszerzés első része: 3715 Gesztely-Újharangod, Béke utca 33. (1647 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés első része: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése
Az Ajánlatkérő célja a Gesztely-Újharangod belterületén a Béke utca 33. szám (1647 hrsz.) található ingatlanon orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének építése.
A telken már található az óvoda épület. A kiskapu az óvoda bejárást, a nagykapu az új épületbe történő bejárást fogja biztosítani. Új közúti bejáratok nem készülnek. Az új épület el lesz kerítve az óvoda udvarról helyszín rajzon tervezettek szerint. Az új épület földszint kialakítású.
A terület sík, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a gázellátás és a szennyvízelvezetés biztosított.
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem, geodéziai felmérés készült.
A kiindulási alappont a telek előtt található akna fedlap + -0,00 m (mBf:133,27)
Az épület melletti járdaszint: -0,30 (mBf: 133,27)
Az épület földszintje:+-0,00(mBf:133,57)
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 225
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00043

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19901 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962042
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: lasped2@gmail.com
Telefon: +36 206248400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17309461
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45321000-3
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A közbeszerzés első része: 3715 Gesztely-Újharangod, Béke utca 33. (1647 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés első része: Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése
Az Ajánlatkérő célja a Gesztely-Újharangod belterületén a Béke utca 33. szám (1647 hrsz.) található ingatlanon orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének építése.
A telken már található az óvoda épület. A kiskapu az óvoda bejárást, a nagykapu az új épületbe történő bejárást fogja biztosítani. Új közúti bejáratok nem készülnek. Az új épület el lesz kerítve az óvoda udvarról helyszín rajzon tervezettek szerint. Az új épület földszint kialakítású.
A terület sík, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a gázellátás és a szennyvízelvezetés biztosított.
Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény nem, geodéziai felmérés készült.
A kiindulási alappont a telek előtt található akna fedlap + -0,00 m (mBf:133,27)
Az épület melletti járdaszint: -0,30 (mBf: 133,27)
Az épület földszintje:+-0,00(mBf:133,57)
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 327
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17309461
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962042
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: lasped2@gmail.com
Telefon: +36 206248400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2. A vállalkozó díj mértéke a közbeszerzési eljárás első részében (Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése) 17.309.461,- Ft+ÁFA, azaz Tizenhétmillió-háromszázkilencezer-négyszázhatvanegy forint+ÁFA. A tevékenység építési hatósági engedély-köteles tevékenység, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik, így Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.”
Szerződő Felek a szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a végszámla benyújtásának lehetőségét érintően az alábbiak szerint módosítják:
„19. A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. az első részszámla benyújtásának lehetősége: 2020.02.28. napjáig a teljesítés legalább 50 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben az előleg 100 %-ának elszámolásával;
2. a második részszámla (végszámla) benyújtásának lehetősége: 2020.08.31. napjáig a teljesítés 100 %-os készültségi fokának elérése esetén a teljesítéssel arányosan, az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelő, legfeljebb a szerződés megvalósult értékét elérő összegben, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.”
Szerződő Felek a szerződésük „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a végteljesítési határidőt érintően az alábbiak szerint módosítják:
„1. Szerződő felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét jelen szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 327 napban, de legkésőbb 2020.08.31. napjában állapítják meg. Az előteljesítés megengedett.
A munkaterületet a szerződés aláírásának a napján adja át az Önkormányzat a nyertes ajánlattevőnek. A kivitelezési időtartam kezdő napja a munkaterület átadásának a napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás ténybeli alapja egyrészt az, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Osztály 2. által folytatott vizsgálat során a hatóság kérte az általános forgalmi adó megfizetésének (fordított adózás) külön jelzését a 2. pontban.
A módosítás ténybeli alapja másrészt az, hogy a vállalkozó 2020.04.29. napján jelezte, hogy a koronavírus magyarországi megjelenése és a Magyarország területén elrendelt veszélyhelyzet miatt a beszállítóik részben leálltak, illetve a későbbiekben leállhatnak, az alapanyagok beszállításának határideje meghosszabbodott, több beszállító is jelezte, hogy a gyártó cégek a korábban vállalt szállítási határidőket nem tudják tartani, így az építkezések alapanyag ellátása nem biztosított teljes egészében.
Emiatt az előre nem látható, de a kivitelezői munka elvégzéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükséges körülmény miatt a Vállalkozó kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17309461 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17309461 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben