Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8740/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárospataki Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Tolcsva, Kossuth L. utca 37. Hrsz.: 537;3934 Tolcsva, Kossuth Lajos út 62. hrsz.: 549
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23527421
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 44.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Donkó József Béla
Telefon: +36 47795214
E-mail: sarospatak@kk.gov.hu
Fax: +36 47795214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/sarospatak
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános iskola építése és felújítása Tolcsván
Hivatkozási szám: EKR000337012020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész:
Új általános iskola épületének építése (felső tagozat) 1291m2 nettó alapterületen.
A középület rendeltetése: négy osztállyal működő általános iskola és tornaterem, az MSZE 24203-2 előszabvány előírásait figyelembe véve és az építtető igényei, valamint a tervezési program alapján. A telken belül elhelyezésre kerül egy futballpálya, körülötte futópálya, a terep adottságait kihasználó lelátó valamint egy kézilabda pálya.
Alapozás: - beton sávalap vasalt talpgerendával, ill. pontalap a pillérek alatt,
Szerkezeti falak: - 44, ill. 30 cm vtg vázkerámia falak
Kiváltások, gerendák: - előregyártott, ill. monolit vb. kiváltók
Födém: előregyártott vb. palló födém
Pillérek: - kisméretű téglából falazott pillérek, ill.vasbeton pillérek
Tetőszerkezet: - oktatási épületnél hagyományos jellegű ácsolt faszerkezetű fedélszék, szimmetrikus kontyolt nyeregtető - tornatermi épület: 3,7 méterenkénti rétegelt ragasztott fa főtartókon nyugvó szelemenek, és fa ácsszerkezet, szimmetrikus nyeregtető - előteret fedő tetőszerkezet alacsony hajlású, egymást keresztező, rétegelt ragasztott fa tartók
Válaszfalak: - hangszigetelő tégla, 10 és 12 cm-es válaszfal tégla ill gipszkarton válaszfal,
Nyílászárók: - homlokzati ablakok: hőszigetelt faszerkezetű ablakok - belső ajtók: fa borított pallótokos belső ajtók
Tetőhéjalás: - nyeregtetőknél egyenes vágású hódfarkú hornyolt agyagcserép, natúr - enyhe hajlású tetőknél: palazuzalékos bitumenes vastag lemez
Bádogozás, eresz kialakítás: - hagyományos horganyzott acéllemez bádogozás és eresz
Homlokzati vakolat: - normál simított vakolat szilikátfestékkel festve, törtfehér, lábazat kapart jellegű cementvakolat, szürke színben
Hőszigetelés: - padlóban: lépésálló EPS100 tábla, 12 cm - padlásfödémben: táblás ásványgyapot, 25 cm. - lapostetőben: 30 cm ásványgyapot hőszigetelés szaruzat között - tornatermi magastetőben: 30 cm ásványgyapot hőszigetelés szaruzat között
Vízszigetelések: -padlók alatt egy réteg, az oldalfalakon, a falak és oszlopok alatt 2 réteg hegeszthető APP modifikált bitumenes vastaglemez (min. 4,2 mm vtg.) talajnedvesség elleni vízszigetelés: poliészterfátyol betétes teljes felületén lángolvasztással ragasztva - PE fólia technológiai szigetelés - tetőben páraáteresztő tetőfólia
Padlóburkolatok: - Padlóburkolatok az alaprajzokon jelöltek szerint készülnek igényes anyaggal, kialakítással és rakásmóddal. - tantermeknél: linóleum burkolat ragasztva - tornateremnél: sportpadló műgyanta felső és gumiörlemény alsó rétegekkel - egyéb helyiségben: gránitkerámia padló burkolat, közösségi terekben és közlekedőkben igényes lapokból 30x60 cm méretben, lépcsőn lépcsőlapokból, falaknál lekerekített lábazati lapokból.
Belső falburkolatok: - A belső oldalfalak mindenhol vakoltak és simítottak, gletteltek, festettek, a gipszkarton felületek festettek. - Csempeburkolat készül vizes helyiségekben és a teakonyhában matt fehér 20/30 cm-es csempéből
Külső homlokzati burkolatok: - A homlokzati falak többnyire ásványi vakolattal vakoltak, festettek. - Homlokzatfestés: A homlokzatok festettek páraáteresztő szilikátfestékkel, alapozással. - A külső lábazat mindenütt kapart cementvakolat lesz 3 cm vastagságban
Mennyezetburkolatok: - A helyiségek mennyezete vakolt glettelt, vagy gipszkarton, és fehérre festett.
Belső nyílászárók: Borított pallótókos faanyagú ajtók és ablakok, váztáblás szárnnyal.
Külső nyílászárók: 3 rétegű szárított rétegragasztott borovi fenyő
Épületen kívüli szerkezetek - térkő burkolatú közlekedő terület - gabion kő támfal - angolakna horganyzott ráccsal - aszfalt burkolatú telken belüli behajtó út - acél oszlopos drótkerítés - parkosított területrészek - Kossuth utca felől kerítés faragott ternéskő pillérekkel, kovácsolt kerítéselemekkel - József A. utca felől léckerítés, tolókapu.
2. rész Meglévő épület felújítása (alsó tagozat) 350,94 m2 nettó alapterületen.
Az érintett épület saroktelken található, tehát a telepítése adott. A jelenlegi iskola számos olyan elemet nélkülöz, amely a működéséhez feltétlenül szükséges lenne. Nincs például vizescsoport, nincs az épületnek zárt belső közlekedője, kicsi a nevelői szoba. A felújítás ezeket a funkciókat érinti.
Szerkezetek:
Az épületen belüli szerkezeti változásokat tekintve csupán néhány utólagos nyíláskiváltás, illetve nyílás befalazás történik
Tűzvédelem:
A kiürítés a megadott létszámadatok (4x25 fő) mellett biztosítható. A zárt folyosó mindkét végén min. 0,8-0,8 m szabad nyílásméretű ajtót kell elhelyezni.
Épületgépészet:
A jelenlegi fűtési rendszert csupán annyiban érintett, amennyiben azt a funkcióváltások igénylik, illetve a jelenlegi két kazán lecserélésre kerül két korszerű, kondenzációs gázkazánra.
Épületvillamosság:
A főmérőt át kell helyezni, mert a jelenlegi helyére egy bejárati ajtó kerül. A meglévő világítási rendszer - a helyiségek változásai miatt – már nem lenne megfelelő, ezért egy teljesen új LEDes rendszer kerül kialakításra.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Új építés (felső tagozat épülete):
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tolcsva, Kossuth L. utca 37. Hrsz.: 537
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új általános iskola épületének építése 1291m2 nettó alapterületen.
A középület rendeltetése: négy osztállyal működő általános iskola és tornaterem, az MSZE 24203-2 előszabvány előírásait figyelembe véve és az építtető igényei, valamint a tervezési program alapján. A telken belül elhelyezésre kerül egy futballpálya, körülötte futópálya, a terep adottságait kihasználó lelátó valamint egy kézilabda pálya.
Alapozás: - beton sávalap vasalt talpgerendával, ill. pontalap a pillérek alatt,
Szerkezeti falak: - 44, ill. 30 cm vtg vázkerámia falak
Kiváltások, gerendák: - előregyártott, ill. monolit vb. kiváltók
Födém: előregyártott vb. palló födém
Pillérek: - kisméretű téglából falazott pillérek, ill.vasbeton pillérek
Tetőszerkezet: - oktatási épületnél hagyományos jellegű ácsolt faszerkezetű fedélszék, szimmetrikus kontyolt nyeregtető - tornatermi épület: 3,7 méterenkénti rétegelt ragasztott fa főtartókon nyugvó szelemenek, és fa ácsszerkezet, szimmetrikus nyeregtető - előteret fedő tetőszerkezet alacsony hajlású, egymást keresztező, rétegelt ragasztott fa tartók
Válaszfalak: - hangszigetelő tégla, 10 és 12 cm-es válaszfal tégla ill gipszkarton válaszfal,
Nyílászárók: - homlokzati ablakok: hőszigetelt faszerkezetű ablakok - belső ajtók: fa borított pallótokos belső ajtók
Tetőhéjalás: - nyeregtetőknél egyenes vágású hódfarkú hornyolt agyagcserép, natúr - enyhe hajlású tetőknél: palazuzalékos bitumenes vastag lemez
Bádogozás, eresz kialakítás: - hagyományos horganyzott acéllemez bádogozás és eresz
Homlokzati vakolat: - normál simított vakolat szilikátfestékkel festve, törtfehér, lábazat kapart jellegű cementvakolat, szürke színben
Hęőzigetelés: - padlóban: lépésálló EPS100 tábla, 12 cm - padlásfödémben: táblás ásványgyapot, 25 cm. - lapostetőben: 30 cm ásványgyapot hőszigetelés szaruzat között - tornatermi magastetőben: 30 cm ásványgyapot hőszigetelés szaruzat között
Vízszigetelések: -padlók alatt egy réteg, az oldalfalakon, a falak és oszlopok alatt 2 réteg hegeszthető APP modifikált bitumenes vastaglemez (min. 4,2 mm vtg.) talajnedvesség elleni vízszigetelés: poliészterfátyol betétes teljes felületén lángolvasztással ragasztva - PE fólia technológiai szigetelés - tetőben páraáteresztő tetőfólia
Padlóburkolatok: - Padlóburkolatok az alaprajzokon jelöltek szerint készülnek igényes anyaggal, kialakítással és rakásmóddal. - tantermeknél: linóleum burkolat ragasztva - tornateremnél: sportpadló műgyanta felső és gumiörlemény alsó rétegekkel - egyéb helyiségben: gránitkerámia padló burkolat, közösségi terekben és közlekedőkben igényes lapokból 30x60 cm méretben, lépcsőn lépcsőlapokból, falaknál lekerekített lábazati lapokból.
Belső falburkolatok: - A belső oldalfalak mindenhol vakoltak és simítottak, gletteltek, festettek, a gipszkarton felületek festettek. - Csempeburkolat készül vizes helyiségekben és a teakonyhában matt fehér 20/30 cm-es csempéből
Külső homlokzati burkolatok: - A homlokzati falak többnyire ásványi vakolattal vakoltak, festettek. - Homlokzatfestés: A homlokzatok festettek páraáteresztő szilikátfestékkel, alapozással. - A külső lábazat mindenütt kapart cementvakolat lesz 3 cm vastagságban
Mennyezetburkolatok: - A helyiségek mennyezete vakolt glettelt, vagy gipszkarton, és fehérre festett.
Belső nyílászárók: Borított pallótókos faanyagú ajtók és ablakok, váztáblás szárnnyal.
Külső nyílászárók: 3 rétegű szárított rétegragasztott borovi fenyő
Épületen kívüli szerkezetek - térkő burkolatú közlekedő terület - gabion kő támfal - angolakna horganyzott ráccsal - aszfalt burkolatú telken belüli behajtó út - acél oszlopos drótkerítés - parkosított területrészek - Kossuth utca felől kerítés faragott ternéskő pillérekkel, kovácsolt kerítéselemekkel - József A. utca felől léckerítés, tolókapu.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
3 M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00124
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő indikatív módon kéri csatolni a műszaki és pénzügyi ütemtervet, de az nem képezi a szakmai ajánlat részét. A II.2.5. értékelési szempontok esetében (szakmai többlettapasztalat) a párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Szakmai tapasztalat esetében csak egész szám ajánlható meg. Az ajánlatok értékelési, bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. A kiosztható értékelési pontszám: 0-100. A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. - alapján.). A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.2.1), M.2.2.). M.2.3.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember tapasztalatát értékeli, mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyeneses arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. - alapján.). Az értékelési módszerre vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) Elnevezés: Felújítás (alsó tagozat épülete):
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos út 62. hrsz.: 549
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület felújítása (alsó tagozat) 350,94 m2 nettó alapterületen.
Az érintett épület saroktelken található, tehát a telepítése adott. A jelenlegi iskola számos olyan elemet nélkülöz, amely a működéséhez feltétlenül szükséges lenne. Nincs például vizescsoport, nincs az épületnek zárt belső közlekedője, kicsi a nevelői szoba. A felújítás ezeket a funkciókat érinti.
Szerkezetek:
Az épületen belüli szerkezeti változásokat tekintve csupán néhány utólagos nyíláskiváltás, illetve nyílás befalazás történik
Tűzvédelem:
A kiürítés a megadott létszámadatok (4x25 fő) mellett biztosítható. A zárt folyosó mindkét végén min. 0,8-0,8 m szabad nyílásméretű ajtót kell elhelyezni.
Épületgépészet:
A jelenlegi fűtési rendszert csupán annyiban érintett, amennyiben azt a funkcióváltások igénylik, illetve a jelenlegi két kazán lecserélésre kerül két korszerű, kondenzációs gázkazánra.
Épületvillamosság:
A főmérőt át kell helyezni, mert a jelenlegi helyére egy bejárati ajtó kerül. A meglévő világítási rendszer - a helyiségek változásai miatt – már nem lenne megfelelő, ezért egy teljesen új LEDes rendszer kerül kialakításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
3 M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00124
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő indikatív módon kéri csatolni a műszaki és pénzügyi ütemtervet, de az nem képezi a szakmai ajánlat részét. A II.2.5. értékelési szempontok esetében (szakmai többlettapasztalat) a párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Szakmai tapasztalat esetében csak egész szám ajánlható meg. Az ajánlatok értékelési, bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. A kiosztható értékelési pontszám: 0-100. A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. - alapján.). A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.2.1), M.2.2.). M.2.3.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember tapasztalatát értékeli, mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyeneses arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. - alapján.). Az értékelési módszerre vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja) hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja) az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott esetben az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerinti előírás alapján. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás megküldését megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy az árbevétel adat mindkét részre felhasználható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az 1. rész esetében: eléri összesen legalább 300 millió forintot, a 2. rész esetében: eléri összesen legalább a 70 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§ által hivatkozott 22.§ ( 3) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30. ) Korm . rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: - a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több pozícióban is bemutatható), a szakemberek közötti átfedés megengedett. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik . A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, 1. rész esetében: legalább nettó 600 m2 alapterületű, míg a 2. rész esetében: legalább nettó 200 m2 alapterületű épület építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújításából származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat.
Mindkét rész esetében:
M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti " MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik; M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉG Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉG" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII . 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon referencia - feltéve, hogy az adott résznél előírt minimum feltételnek megfelel - mindkét rész esetben felhasználható. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon szakember mindkét részben bemutatható. Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy köteles az ajánlatot a Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. VI. Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér - meghiúsulási kötbér Késedelmi kötbér (Ptk. 6 :186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a, melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell Vállalkozónak megfizetni. A Ptk. VI. Könyv XXIV. Fejezet szerinti jótállás: Nyertes ajánlattevőnek 24 hónap jótállást kell vállalnia, mely időtartam alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a nyertes ajánlattevő tudomására kell hozni, a nyertes ajánlattevő pedig köteles haladéktalanul – az értesítést követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. A Kbt. szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi egyéb biztosítékokat köti ki: - teljesítési biztosíték - jóteljesítési biztosíték Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (2) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 3 %-a. Jóteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134 . § (3) bekezdésének értelmében jóteljesítési biztosíték nyújtásával jótállást vállalni a jótállási időszakra a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő összegben, az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. A jótállás idejére szóló biztosíték nyújtása a végszámla benyújtásának feltétele. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosítékok Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon: - óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, - biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítékokra vonatkozó részletes feltételeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában , illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: forint. Az ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik (támogatási intenzitás: 100%), a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előlegszámla: az ellenérték legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg 1. részszámla: legalább 10%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig 2. részszámla: legalább 20%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig 3. részszámla: legalább 30%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig 4. részszámla: legalább 40%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig 5. részszámla: legalább 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig 6. részszámla: legalább 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig, végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén. Az előlegszámlát a végszámlában egy összegben kell elszámolni. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő közös ajánlattevők esetében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337012020
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a szerződés fedezetének csak egy részével rendelkezik, a szükséges fedezet igénylése iránt többlet forrás igényt fog benyújtani. Ezen körülmény felfüggesztő feltételként is kikötésre kerül a megkötendő szerződésben.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész. 500.000 HUF; 2.rész: 500.000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10027006-00336592-30005101
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember tapasztalata: egyenes arányosítás; részletes információkat karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását ( projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt . 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 200 millió Ft/év és legalább 40 millió Ft/káresemény, 2.rész: legalább 50 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia. 9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés ( szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges