Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8753/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Cserkeszőlő Tópart utca 7. (0265/4 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82339214
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Cserkeszőlő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5465
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Kitti
Telefon: +36 56568453
E-mail: palyazat@cserkeszolo.hu
Fax: +36 56568462
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://cserkekastely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítása
Hivatkozási szám: EKR000362852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Cserkeszőlő Tópart utca 7. (0265/4 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Födémfeltöltések bontása: 36,7 m3
Beton aljzatok bontása: 327,8 m2
Fa tetőszerkezet bontása, építése: 390 m2
Tetőlécezés bontása, építése: 796 m2
Vakolat leverése: 879,2 m2
Beton aljzat készítése: 1568,4 m2
Vakolat készítése: 2630 m2
Kémény felújítás: 4 db
Padlóburkolat készítés: 165,7 m2
Svédpadló fektetés: 494,6 m2
Függő ereszcsatorna és lefolyó szerelése: 153 m
Beltéri ajtó elhelyezése: 22 db
Beltér festése 3 rétegben: 2070 m2
Biomassza kazán elhelyezése: 2 db
Beltéri split elhelyezése: 16 db
Erősáramú földkábelek elhelyezése: 65 m
Erősáramú földkábelek elhelyezése beltérben: 4120 m
Homlokzati ablak gyártása elhelyezése: 30 db
Napelem rendszer kiépítése: 265W névleges teljesítménnyel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11277 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31450953
Postai cím: Sugár Utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: gyarmati.szilvia@makorkft.hu
Telefon: +36 703344880
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 251598566
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Cserkeszőlő Tópart utca 7. (0265/4 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Födémfeltöltések bontása: 36,7 m3
Beton aljzatok bontása: 327,8 m2
Fa tetőszerkezet bontása, építése: 390 m2
Tetőlécezés bontása, építése: 796 m2
Vakolat leverése: 879,2 m2
Beton aljzat készítése: 1568,4 m2
Vakolat készítése: 2630 m2
Kémény felújítás: 4 db
Padlóburkolat készítés: 165,7 m2
Svédpadló fektetés: 494,6 m2
Függő ereszcsatorna és lefolyó szerelése: 153 m
Beltéri ajtó elhelyezése: 22 db
Beltér festése 3 rétegben: 2070 m2
Biomassza kazán elhelyezése: 2 db
Beltéri split elhelyezése: 16 db
Erősáramú földkábelek elhelyezése: 65 m
Erősáramú földkábelek elhelyezése beltérben: 4120 m
Homlokzati ablak gyártása elhelyezése: 30 db
Napelem rendszer kiépítése: 265W névleges teljesítménnyel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 251598566
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31450953
Postai cím: Sugár Utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: gyarmati.szilvia@makorkft.hu
Telefon: +36 703344880
Internetcím(ek): (URL) www.makor.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés alábbi pontjai módosulnak:
2.1-es pont:
A munkálatok, befejezésének határideje jelen szerződés hatálybalépésétől számított: 18 hónap. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
3. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek:
A vállalkozási szerződés végösszege nem változik, kizárólag a 3.1-es pont a b), c), d) és e) pontján belül található összegek módosulnak.
Jelen módosítás a fentieken kívül az alábbiakat tartalmazza:
- pótmunka elrendelés
- elmaradó munka megállapítása
- egyenértékű tételek megállapítása
- műszaki tartalom módosítása
- költségvetés módosítása
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdésén alapul.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 251598566 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 251598566 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben