Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8765/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Váci Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:2600 Vác, Naszály u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Ajánlatkérő a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja sze
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Váci Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28203980
Postai cím: Naszály Út 8.
Város: Vác
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juharos Róbert
Telefon: +36 13184032
E-mail: juharos.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 13184032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.juharos.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Ajánlatkérő a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja sze
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés, új víz nyomóvezeték építés
Hivatkozási szám: EKR000114262020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája főépületének csapadékvíz elvezetése és új víz nyomóvezeték és csatlakozó szerelvényeinek építése a műszaki dokumentációban, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Főbb mennyiségek:
Csapadékvíz:
Földkiemelés 198 m3
Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés 50 db
Vasalt lemezalap készítése Heszínen kevert betonból folyóka alá 4 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 46,8 m3
Lábazati cementvakolat készítése 1,5 cm vastagságban, durva kivitelben lábazati fal szigetelése alatti vakolat 281 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen 117 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 130 m2
Polimerbeton vízelvezető rendszer 130 m
Zúzottkő alap készítése térkő járda alá 72 m3
Térburkolat készítése rendszerkövekből 200 m2
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása 9,23 m3
Egyrétegű út- és térburkolat készítése 16,8 m3
Vízvezeték csere:
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 460 m3
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése 2 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 97 m2
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül 280 m
Nagykő, betonkocka burkolat készítése 80 m2
Épületben meglévő tűzcsapok átkötése az új vezetékre, tűzcsaponként 1 db "T" idommal és 2 db könyökkel 3 db

Fő CPV-kód: 4500000-7
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés, új víz nyomóvezeték építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, Naszály u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája főépületének csapadékvíz elvezetése és új víz nyomóvezeték és csatlakozó szerelvényeinek építése a műszaki dokumentációban, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Főbb mennyiségek:
Csapadékvíz:
Földkiemelés 198 m3
Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés 50 db
Vasalt lemezalap készítése Heszínen kevert betonból folyóka alá 4 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 46,8 m3
Lábazati cementvakolat készítése 1,5 cm vastagságban, durva kivitelben lábazati fal szigetelése alatti vakolat 281 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen 117 m2
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 130 m2
Polimerbeton vízelvezető rendszer 130 m
Zúzottkő alap készítése térkő járda alá 72 m3
Térburkolat készítése rendszerkövekből 200 m2
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása 9,23 m3
Egyrétegű út- és térburkolat készítése 16,8 m3
Vízvezeték csere:
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 460 m3
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése 2 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 97 m2
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül 280 m
Nagykő, betonkocka burkolat készítése 80 m2
Épületben meglévő tűzcsapok átkötése az új vezetékre, tűzcsaponként 1 db "T" idommal és 2 db könyökkel 3 db

Fő CPV-kód: 4500000-7
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés, új víz nyomóvezeték építés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 61.124.222 Ft), melyre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bartók-Trans Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67927537
Postai cím: Deákvári Fasor 10
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14779310213

Hivatalos név: Generál Office Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44959382
Postai cím: Dr. Csányi László Krt 29/b
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23933743213

Hivatalos név: Uni Bau Logistic Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97114921
Postai cím: Csikász I. Utca 4/B
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24320917219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges