Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8768/2020
CPV Kód:38424000-3
Ajánlatkérő:ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU311;HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyutai Csaba
Telefon: +36 26502300
E-mail: info@emi.hu
Fax: +36 26311108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés FIEK projektben
Hivatkozási szám: EKR001345962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38424000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés FIEK projektben
Ajánlatkérő a „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben eszközbeszerzést kíván lefolytatni a jelen ajánlati felhívásban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 73100000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vizsgáló és mintavételi eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4 hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
1.1. 1 db Univerzális húzó-nyomó anyagvizsgáló berendezés
1.2. 1 db Fagyasztó-olvasztó vizsgáló berendezés
1.3. 1 db Vicat készülék
1.4. 1 db Roskadás vizsgáló készlet
1.5. 15 db Próbakocka sablon
1.6. 1 db Terülésmérő asztal
1.7. 1 db V-Tölcsér Öntömörödő betonhoz
1.8. 1 db Fékezőgyűrűs vizsgáló készlet
1.9. 1 db Automata betontörőgép
1.10. 1 db B típusú levegőtartalom mérő
1.11. 1 db Vebe készülék
1.12. 1 db Rázóasztal
1.13. 1 db Vízzárósági pad
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 4 óra időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - Kuplung nélküli meghajtású, holtjáték-mentes irányváltást biztosító terhelőkeret kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték).  5
2 - Erőmérő cella kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték). 5
3 - Keresztfej-pozíció mérésének felbontása (max. 0,001 mikron, min. 0,005 mikron, előny a kisebb érték).  5
4 - Extenzométer felbontás (max. 0,1 mikron, min. 0,5 mikron, előny a kisebb érték). 5
5 - Erőmérés pontossága (max. +/- 0,1%, min. +/- 0,5%, előny a kisebb érték).  5
6 - Nyomó vizsgáló keret maximális terhelő kapacitása (min. 3000 kN, max. 4000 kN kapacitás, előny a nagyobb érték).  5
7 - Hajlító vizsgálati keret maximális terhelő kapacitása (min. 200 kN, max. 350 kN kapacitás, előny a nagyobb érték).  5
8 - Függőleges mozgás maximális mértéke (min. 336 mm, max. 450 mm, előny a nagyobb érték).  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V.) pontja szerinti arányosítással.
2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Mérőkészülékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
További tárgyak:38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4 hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
2.1. 1 db Hővezetőképesség mérő készülék
2.2. 1 db Digitális precíziós ipari asztali mérleg
2.3. 1 db Digitális, analitikai mérleg
2.4. 1 db Magfúró
2.5. 1 db Schmidt kalapács
2.6. 1 db Üllő
2.7. 1 db Ultrahangos betonvizsgáló
2.8. 1 db Korróziós vizsgáló
2.9. 1 db Légkeveréses szárítószekrény
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 4 óra időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - Mérési pontosság (Mérési pontosság ≤ max. 0,5 %, min. 2 %, előny a kisebb érték). 5
2 - Ismételhetőség (Ismételhetőség ± max. 0,1 %, min. 0,5 %, előny a kisebb érték). 5
3 - Mérési tartomány alsó értéke (felső érték 1,0 W/mK, alsó érték max. 0,001 W/mK, min. 0,005 W/mK).  5
4 - Minta vastagság felső értéke (alsó érték 10 mm, felső érték min. 200 mm, max. 300 mm). 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V.) pontja szerinti arányosítással.
2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Éghetőség és nem éghetőség vizsgáló beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4 hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
3.1. 1 db Nem éghetőség vizsgáló eszköz
3.2. 1 db Éghetőség vizsgáló eszköz
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 2 óra időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során csatolnia is kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megajánlott eszközökre vonatkozó többletjótállás időtartama (12 hónapon felül, 0-24 hónap közt kerül értékelésre)  10
2 Éghetőség vizsgáló berendezésnél beépített időmérő eszköz pontossága (A beépített időmérő eszköz pontossága 1 óra alatt (századmásodpercre kerekítve, legjobb 50 századmásodperc (0,5 mp), legrosszabb 2 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
2. szakmai értékelési szempont szövege: Éghetőség vizsgáló berendezésnél beépített időmérő eszköz pontossága (A beépített időmérő eszköz pontossága 1 óra alatt (századmásodpercre kerekítve, legjobb 50 századmásodperc (0,5 mp), legrosszabb 200 századmásodperc (2 mp)))
Értékelés módszere: jótállás, pontosság - Útmutató V.) pontja szerinti arányosítás, ajánlati összár: 1. melléklet A.1.aa) pont

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 534291
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vizsgáló és mintavételi eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96993826
Postai cím: Diószegi Út 47/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: info@inteszt.hu
Telefon: +36 14683798
Internetcím(ek): (URL) www.inteszt.hu
Fax: +36 14683799
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67846087
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Mérőkészülékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021736 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Éghetőség és nem éghetőség vizsgáló beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021736 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész Nyertes ajánlattevő:
Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest Diószegi út 47/A.
13800233-2-43
Ajánlata:
1.Nettó ajánlati összár (Ft): 73.100.000 Ft
2. Szakmai ajánlat
Univerzális húzó-nyomó anyagvizsgáló berendezésre megajánlott eszköz szakmai jellemzői
-Kuplung nélküli meghajtású, holtjáték-mentes irányváltást biztosító terhelőkeret kapacitása (min.+/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - +/- kN-ban: 250
- Erőmérő cella kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - +/- kN-ban: 250
- Keresztfej-pozíció mérésének felbontása (max. 0,001 mikron, min. 0,005 mikron, előny a kisebb
érték) - mikronban: 0,005
- Extenzométer felbontás (max. 0,1 mikron, min. 0,5 mikron, előny a kisebb érték) - mikronban: 0,5
- Erőmérés pontossága (max. +/- 0,1%, min. +/- 0,5%, előny a kisebb érték) - százalékban 0,4
Automata betontörőgépre megajánlott eszköz szakmai jellemzői
- Nyomó vizsgáló keret maximális terhelő kapacitása (min. 3000 kN, max. 4000 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - kN-ban: 3000
- Hajlító vizsgálati keret maximális terhelő kapacitása (min. 200 kN, max. 350 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - kN-ban: 200
- Függőleges mozgás maximális mértéke (min. 336 mm, max. 450 mm, előny a nagyobb érték) -
mm-ben: 336
Ajánlattevők mnindhárom részben:
Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest Diószegi út 47/A.
13800233-2-43
2. és 3. rész eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be (Kbt. 75. § (1) b) pont alapján).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)