Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8773/2020
CPV Kód:80531200-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(ek)n.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budácsik Szilvia Erika
Telefon: +36 17955639
E-mail: budacsik.szilvia@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT Szolgáltatásmenedzsment és műszaki képzések
Hivatkozási szám: EKR000435042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80531200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Műszaki képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80531200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(ek)n.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) tantermi oktatás (ICND1+ICND2 tanfolyamokkal). Hálózati alapismeretek kialakítása, Cisco hálózati eszközök ismerete, konfigurálási alapok elsajátítása, hálózati eszközök konfigurálása és menedzsmentje és CCNA vizsga
2. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Installation, Storage and Compute with Microsoft Windows Server 2016 (20740)
3. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Networking with Microsoft Windows Server 2016 (20741)
4. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Identity with Microsoft Windows Server 2016 (20742)
5. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Securing Microsoft Windows Server 2016 (20744)
6. Microsoft System Center 2012 Operations Manager tantermi oktatás (SCOM)
7. Administering System Center Configuration Manager tantermi oktatás
8. Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c használata (Install & upgrade Ed2) - felhasználói és üzemeltetői tantermi oktatás
9. Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c használata (Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Ed 2) - felhasználói és üzemeltetői tantermi oktatás, hivatalos Oracle D73244 tanfolyam
10. RedHat linux 7 RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) tantermi oktatás
11. RedHat Satellite 6 rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
12. RedHat Openstack alap szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
13. RedHat Openstack haladó szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
14. RedHat OpenStack / Openshift privát felhő tantermi oktatás
15. RedHat Cloudforms üzemeltetői és tervező szintű tantermi oktatás
16. RedHat JBOSS tantermi oktatás
17. Ruby on Rails programnyelv tantermi oktatás
18. Ansible tantermi rendszergazdai oktatás (automatizálás)
19. HP uCMDB üzemeltetői tantermi oktatás
20. HP uCMDB tervezői tantermi oktatás
21. HP BSM/Omi üzemeltetői tantermi oktatás
22. HP BSM/Omi tervezői tantermi oktatás
23. Alfresco Enterprise Edition dokumentumkezelő rendszer-üzemeltetői és felhasználói oktatás
24. Drupal tartalomkezelő rendszer haladó üzemeltetői és rendszeradminisztrációs oktatás
25. Moodle oktatási keretrendszer rendszerüzemeltetői és felhasználói oktatás
26. Axigen levelező és csoportmunka rendszerüzemeltetői és felhasználói oktatás
27. MongoDB NOSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői oktatás
28. MariaDB adatbázis kezelő haladó szintű rendszerüzemeltetői oktatás
29. PostgreSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői oktatás
30. Docker konténervirtualizációs program- és szolgáltatáscsomag üzemeltetői és rendszeradminisztráció oktatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23694 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1015534 Rész száma: 2 Elnevezés: Műszaki képzések
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25144653
Postai cím: Budafoki Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.muller@training360.com
Telefon: +36 306955340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33420000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80531200-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80531200-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(ek)n és/vagy távoktatás
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) tantermi oktatás (ICNDI+ICND2 tanfolyamokkal). Hálózati alapismeretek kialakítása, Cisco hálózati eszközök ismerete, konfigurálási alapok elsajátítása, hálózati eszközök konfigurálása és menedzsmentje és CCNA vizsga 1 turnusban
2. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Installation, Storage and Compute with Microsoft Windows Server 2016 (20740) 2 turnusban
3. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás —Networking with Microsoft Windows Server 2016 (20741) 2 tumusban
4. MS Windows Server 2016 távoktatás —Identity with Microsoft Windows Server 2016 (20742)
5. MS Windows Server 2016 távoktatás - Securing Microsoft Windows Server 2016 (20744)
6. Microsoft System Center 2012 Operations Manager távoktatás (SCOM)
7. Administering System Center Contiguration Manager tantermi és távoktatás
8. Oracle Enterprise Manager CloudControl13c használata (Install& Upgrade Ed2), felhasználói és üzemeltetői tantermi oktatás -1 turnusban
9.Oracle Enterprise Manager CloudControl 13c használata (Using Oracle EnterpriseManagerCloudControll3c Ed 2) - felhasználói és üzemeltetői tantermi oktatás, hivatalos Oracle D73244 tanfolyam 1 turnusban
10. RedHatlinux 7 RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) tantermi oktatás 2 turnusban
11. RedHatSatellite 6 rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 2 turnusban
12. RedHatOpenstack alap szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 2 turnusban
13. RedHatOpenstack haladó szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 2 turnusban
14. Red Hat OpenStack / Openshift privát felhő távoktatás
15. RedHatCloudforms üzemeltetői és tervező szintű táv- vagy tantermi oktatás 1 turnusban
16. RedHat JBOSS távoktatás 1 turnusban
17. RubyonRails programnyelv távoktatás 1 turnusban
18. Ansible tantermi rendszergazdai oktatás (automatizálás) 2 turnusban
19. HP uCMDB üzemeltetői tantermi oktatás 1 turnusban
20. HP uCMDB tervezői tantermi oktatás 1 turnusban
21. HP BSM/Omi üzemeltetői tantermi oktatás 1 turnusban
22. HP BSM/Orni tervezői tantermi oktatás 1 turnusban
23. AlfrescoEnterpriseEdition dokumentumkezelő rendszerüzemeltetői és felhasználói oktatás 1 turnusban
24. Drupal tartalomkezelő rendszer haladó üzemeltetői és rendszeradminisztrációs táv- vagy tantermi oktatás 1 turnusban
25. Moodle oktatási keretrendszer rendszerüzemeltetői és felhasználói táv- vagy tantermi oktatás 1 turnusban
26. Axigen levelező és csoportmunka rendszerüzemeltetői és felhasználói táv- vagy tantermi oktatás 1 turnusban
27. MongoDB NOSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői távoktatás 1 turnusban
28. MariaDB adatbázis kezelő haladó szintű rendszerüzemeltetői táv - vagy tantermi oktatás 1 turnusban
29. PostgreSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői tantermi oktatás 1 turnusban
30. Docker konténer-virtualizációs program- és szolgáltatáscsomag üzemeltetői és rendszeradminisztráció oktatás 1 turnusban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33420000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25144653
Postai cím: Budafoki Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.muller@training360.com
Telefon: +36 306955340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A távoktatás műszaki tartalmát a jelen szerződésmódosítás 1. sz., az Alapszerződéshez tartozó műszaki leírásnak a távoktatással kiegészített és egységes szerkezetben elkészített melléklete tartalmazza.
A távoktatásra tekintettel az Alapszerződés 2.7. pontjában meghatározott képzési terv a jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező oktatási tervre módosul.
Az Alapszerződés 2.9.; 5.3.; 5.4. pontja szerinti jelenléti ívet – az online oktatás keretében lefolytatott képzések esetén - Vállalkozó, a távoktatáshoz használt szoftver felületének azon részéről készült képernyőképpel helyettesíti, mely a Megrendelő munkavállalóinak az LVC felülethez történő csatlakozását mutatja az adott képzés vonatkozásában. Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, papír alapon és/vagy online formában, két példányban át kell adnia. Jelen pont szerinti átadási kötelezettség nem terjed ki a képzés során felhasznált tananyagokra, melyeket Vállalkozó az általa megfelelőnek tartott módon és formátumban ad át a Megrendelő képzésen részt vevő hallgatói részére a képzés céljának megfelelően.
Az Alapszerződés 2.7. pontjában említett képzési ütemezések elkészítésénél a szerződés teljesítéséből eltelt határidőre tekintettel nem kell a turnusok tervezésénél, az egyes turnusok közti két hetet betartania Vállalkozónak. Megrendelő eltekinthet a megvalósítás turnusonkénti bontásától, a turnusok összevonását engedélyezheti. A turnusok ütemezését Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetni köteles.
Felek a szerződés hatályát az Alapszerződés 1.2. pontjában meghatározott 2020. június 30-ig tartó hatályát 2020. december 31-ig hosszabbítják meg.
Felek az Alapszerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szabályokat az alábbiakkal egészítik ki:
Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a koronavírussal kapcsolatos gyakorlati igények, vagy hatósági rendelkezések nem gátolnak.
Felek távoktatás/online oktatás útján megtartott képzéseket az Alapszerződésben meghatározott személyes jelenléttel meghirdetett képzésekkel egyenértékűnek tekintik. Online oktatás esetében.
Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással és mellékleteivel nem érintette elemei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak a felek közt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlát miatt a módosítás indoklását a VII.1) További információk pont tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33420000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33420000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az Alapszerződés módosítást, a jelen módosítás előzmények részében kifejtett olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A körülmények a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során következtek be. A koronavírus járvány kezelése alapvetően megköveteli a személyes kontaktushelyzetek minimalizálását, amely mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó oldaláról új megoldások bevezetését, valamint a munka átszervezését igényli. A fentiek következményeként a felek a teljesítés alternatív módjában állapodnak meg, a szerződés tartalmának érintetlenül hagyása mellett. A kontaktushelyzetek minimalizálása miatt ugyanakkor a módosított oktatás mellett sem biztosít lehetőséget arra, hogy a szerződés teljes tartalma az Alapszerződésben meghatározott időtartamon belül megvalósuljon. A szerződés hatályának kiterjesztése kifejezetten a bekövetkezett vészhelyzettel áll ok-okozati kapcsolatban, a vészhelyzet bekövetkezése nélkül sem a Megrendelőnek nem jelentett volna gondot a szolgáltatás igénybe vétele, sem a Vállalkozónak a tartalom teljesítése. A megváltozott helyzet a szerződés forrását biztosító Támogatási Szerződés időtartamának módosításában is megjelent, mely szerint annak határideje 2021. március 31.-ére módosult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben