Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8821/2020
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tokaj közig. területe:Ladányi út térsége: Érintett területek (hrsz.): 0181; 0179; 0176; 0173; 1048; 1047/20; 1047/4; 1372/5. (Natura 2000 terület a 0181; 0179; 0176 és a 0173.) Benedek Pál utca: Érintett területek (hrsz.): 673; 696. Csalogány utca : Érintett területek (hrsz.): 593; 584/1; 583; 579/21; 579/2,579/6, 573, 574. Dienes utca: Érintett területek (hrsz.): 032/8; 1539; 1540; 036/2; 2436/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj - Bel- és csapadékvíz védelmi rendszer
Hivatkozási szám: EKR001072172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tokaj - Bel- és csapadékvíz védelmi rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj közig. területe:Ladányi út térsége: Érintett területek (hrsz.): 0181; 0179; 0176; 0173; 1048; 1047/20; 1047/4; 1372/5. (Natura 2000 terület a 0181; 0179; 0176 és a 0173.)
Benedek Pál utca: Érintett területek (hrsz.): 673; 696.
Csalogány utca : Érintett területek (hrsz.): 593; 584/1; 583; 579/21; 579/2,579/6, 573, 574.
Dienes utca: Érintett területek (hrsz.): 032/8; 1539; 1540; 036/2; 2436/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj Város belterületi csapadékvíz elvezetése
- Ladányi út térsége 2-0-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 466 m
Meglévő földárok meder helyreállítása: 451 m3
Medertározó: 600 m3
- Benedek Pál utca 3-0-0/1, 3-0-0/2, 3-1-0, NY-3 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 227 m
Átemelő műtárgy: 1 db
- Csalogány utca 5-0-0, 5-1-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 346 m
- Dienes utca 6-0-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény 833 m
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély(ek), a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00020

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20636 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tokaj - Bel- és csapadékvíz védelmi rendszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32062412
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Legyesbénye
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3904
Ország: Magyarország
E-mail: tobiasangelika@csker.com
Telefon: +36 47360025
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98663488
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj közig. területe:Ladányi út térsége: Érintett területek (hrsz.): 0181; 0179; 0176; 0173; 1048; 1047/20; 1047/4; 1372/5. (Natura 2000 terület a 0181; 0179; 0176 és a 0173.)
Benedek Pál utca: Érintett területek (hrsz.): 673; 696.
Csalogány utca : Érintett területek (hrsz.): 593; 584/1; 583; 579/21; 579/2,579/6, 573, 574.
Dienes utca: Érintett területek (hrsz.): 032/8; 1539; 1540; 036/2; 2436/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj Város belterületi csapadékvíz elvezetése
- Ladányi út térsége 2-0-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 466 m
Meglévő földárok meder helyreállítása: 451 m3
Medertározó: 600 m3
- Benedek Pál utca 3-0-0/1, 3-0-0/2, 3-1-0, NY-3 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 227 m
Átemelő műtárgy: 1 db
- Csalogány utca 5-0-0, 5-1-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény: 346 m
- Dienes utca 6-0-0 jelű ág
Nyomvonalas létesítmény 833 m
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély(ek), a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 115
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98663488
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32062412
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Legyesbénye
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3904
Ország: Magyarország
E-mail: tobiasangelika@csker.com
Telefon: +36 47360025
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
"1.2. Szerződő felek a fenti tárgykörben 2019. október 15. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: szerződés), melyet egy alkalommal 2019.12.19. napján a hátrányos helyzetű lakosok bevonása vonatkozásában módosítottak.
1.3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés ismételt módosításának indokoltsága merült fel, melyet az alábbi indokok támasztanak alá:
A COVID-19 (koronavírus) járvánnyal, illetve az azzal kapcsolatos hazai, kormányzati intézkedésekkel összefüggésben felmerülő magyarországi beszerzési akadályok késedelmet okoztak a Vállalkozó egyes beszállítóinál. A beszállító cégeknél felmerült ezen körülmények mind a Vállalkozó, mind annak érintett beszállítói ellenőrzési körén kívül esnek, és azok a szerződő felek egyike által sem voltak előre láthatóak. Vállalkozó beszállítói a felmerült, előre nem látható körülményekre tekintettel nem tudják tartani a korábban Vállalkozó felé vállalt szállítási határidőt. Ebből kifolyólag a szerződés 5.1. pontja szerinti teljesítési határidő sem betartható Vállalkozó által.
A műszaki ellenőr a Vállalkozó által beterjesztett követelést megvizsgálta, az abban foglaltakat megalapozottnak találta azzal, hogy az előre nem látható körülmények miatti akadályoztatás műszaki ellenőr által elfogadott időtartama 25 naptári nap (tehát ezzel a műszaki ellenőr által elfogadott új teljesítési határidő 2020.05.22. napja). Ennek igazolására a műszaki ellenőr a jelen okiratot aláírásával látja el.
2. MÓDOSÍTÁS
2.1. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 5.1. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják (egységes szerkezetben):
5.1. Teljesítési (kivitelezési) határidő: 90+25 naptári nap, a jelen szerződés hatályba lépésétől számítva. A teljesítési határidőbe nem számít bele a 2019. november 15. napjától 2020. február 28. napjáig terjedő időszak (mint tervezett időszak) azzal, hogy az érintett út és csapadékvíz-hálózat illetékes kezelő szervezetének jóváhagyásával az időjárási körülmények függvényében ezen dátumok megváltozhatnak. A teljesítési határidőbe bele nem számító tervezett időszak időjárási körülményeknek megfelelő esetleges aktualizálása nem minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak, ilyen esetben az időszak kezdő és záró időpontjáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Megrendelő az előteljesítéshez hozzájárulását adja."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: "Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés ismételt módosításának indokoltsága merült fel, melyet az alábbi indokok támasztanak alá:
A COVID-19 (koronavírus) járvánnyal, illetve az azzal kapcsolatos hazai, kormányzati intézkedésekkel összefüggésben felmerülő magyarországi beszerzési akadályok késedelmet okoztak a Vállalkozó egyes beszállítóinál. A beszállító cégeknél felmerült ezen körülmények mind a Vállalkozó, mind annak érintett beszállítói ellenőrzési körén kívül esnek, és azok a szerződő felek egyike által sem voltak előre láthatóak. Vállalkozó beszállítói a felmerült, előre nem látható körülményekre tekintettel nem tudják tartani a korábban Vállalkozó felé vállalt szállítási határidőt. Ebből kifolyólag a szerződés 5.1. pontja szerinti teljesítési határidő sem betartható Vállalkozó által."
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98663488 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98663488 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A szerződéses ellenérték nem került módosításra.
2. Tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban van az alábbiak szerint. A szerződés módosításának jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja:
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (a módosítás tartalma az alapszerződés jellegével teljes összhangban van);
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (az ellenérték nem került módosításra).
3. A Szerződés jelen módosító okirattal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben