Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8857/2020
CPV Kód:32420000-3
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Géptermi és munkaállomás switching rendszer ...
Hivatkozási szám: EKR000391852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32420000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Géptermi és munkaállomás switching rendszer bővítése és EoS eszközök kiváltása
Megnevezés Mennyiség
C9200L-24P-4X-E + SFP-10G-SR-S (2 db/klt) vagy azzal egyenértékű termék 4 készlet
C9200L-48P-4X-E + SFP-10G-SR-S (2 db/klt) vagy azzal egyenértékű termék 3 készlet
C9300-24P-E + C9300-NM-8X + SFP-10G-SR-S (8 db/klt) vagy azzal egyenértékű termék 1 készlet
C9300-48P-E + C9300-NM-8X + SFP-10G-SR-S (4 db/klt) vagy azzal egyenértékű termék 5 készlet
ISR4221-SEC/K9 vagy azzal egyenértékű termék 1 db
NK9-C93108TC-FX, QFSP-40G-SR-BD (4 db/klt), QSFP-H40G-AO5M vagy azzal egyenértékű termék 2 készlet
A műszaki leírásban részletezett konfiguráció – fődarabok és tartozékok – szerint.
12 hónap gyártói támogatással

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07900 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2020/06/19
Helyesen:
2020/07/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Dokumentáció alábbi részei módosulnak:
- II. fejezet Iratminták 1. számú iratminta – Tételes árajánlat
- 1. tétel táblázat 1.2. tétel mennyisége,
- 2. tétel táblázat 2.2. tétel mennyisége,
- 3. tétel táblázat 3.2. tétel mennyisége,
- 4. tétel táblázat 4.2. tétel mennyisége,
- 5. tétel táblázat 5.2. tétel mennyisége,
- 6. tétel táblázat 6.2. tétel mennyisége,
- 6. tétel táblázat 6.11. tétel mennyisége;
- IV. fejezet Műszaki leírás (követelményspecifikáció)
- 3.1. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.2. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.3. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.4. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.5. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.6. táblázat második sorában a mennyiség,
- 3.6. táblázat tizenegyedik sorában a mennyiség.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben