Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8868/2020
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Tata Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206. 2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EP Konstruktív Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372990
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Michl József
Telefon: +36 34588665
E-mail: kozbeszerzestata@tata.hu
Fax: +36 34587078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tata.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tata.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000818692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak:34928500-3
45223300-9
45233120-6
45233260-9
45247130-0
45312310-3
45315100-9
45315300-1
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műemléki épület teljeskörű rekonstrukciója 527,51 m2
Új épület építés 99,09 m2
Épületgépészeti munkák
Szennyvíz rákötés
Elektromos munkák
Villámvédelem
Fazekas u. közlekedésépítés
Fazekas utcán 15+1 parkoló építése
Fazekas u. közvilágítás felújítás
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23260 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 218477339
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak:34928500-3
45223300-9
45233120-6
45233260-9
45247130-0
45312310-3
45315100-9
45315300-1
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műemléki épület teljeskörű rekonstrukciója csökentett műszaki tartalommal 378,51 m2
Új épület építés 99.09 m2
Épületgépészeti munkák
Szennyvíz rákötés
Elektromos munkák
Villámvédelem
Fazekas u. közlekedésépítés
Fazekas utcán 15+1 parkoló építése
Fazekas u. közvilágítás felújítása
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkákat a műszaki tartalom módosítással kialakított 6.számú melléklet árazott költségvetése tartalmazza.”
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Pótmunka:
Talajcsere 7,5m3
Falak sótalanítás 18m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 589
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 220170845
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 2.pontja A SZERZŐDÉS ÖSSZEG alábbi szövegrészének helyére
“Az 1.pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj(szerződéses ár)1-A 2.szerződésmódosítás során módosított ár
nettó 218.087.867 HUF +Áfa
azaz nettó kettőszáztizennyolcmillió-nyolcvanhétezer-nyolcszázhatvanhét HUF + Áfa, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár”
az alábbi szövegrész lép:

“Az 1.pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj(szerződéses ár) : nettó 220.170.845 HUF +Áfa, azaz nettó kettőszázhúszmillió- százhetvenezer-nyolcszáznegyvenöt HUF + Áfa, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár”

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. szerződésmódosítást követően a 3. pontja A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE alábbi szövegének helyére
„2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
NUTS-kód: HU212
Első részteljesítési határidő: tereprendezés(udvar utcafronti rész) és kapcsolódó munkák elvégzésére a Megrendelő hivatalos értesítését követő 1 hónapon belül.
Második részteljesítési határidő: a tereprendezés(udvar utcafronti rész) és kapcsolódó munkák kivételével, a szerződés hatálybalépésétől számított 17 hónap és 10 napon belül.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.”
az alábbi rendelkezés lép:
„2890 Tata, Fazekas u. 62. - Hrsz.: 206.
2890 Tata, Fazekas u. - Hrsz.: 199.
NUTS-kód: HU212
Első részteljesítési határidő: tereprendezés(udvar utcafronti rész) és kapcsolódó munkák elvégzésére a Megrendelő hivatalos értesítését követő 1 hónapon belül.
Második részteljesítési határidő: a tereprendezés(udvar utcafronti rész) és kapcsolódó munkák kivételével, a szerződés hatálybalépésétől számított 19 hónap és 12 napon belül.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A falakban mért sótartalom mértéke az április 09-én vett minták alapján még mindíg magas volt és nem közelítette meg az irányelvben meghatározott 1m% alatti értéket. A talajközeli mintavételből kettő 2m% feletti, egy pedig 1,7 m% értéket mutatott. A talajból vett mintavétel 1,2m% értékű, mely alapján beigazolódott, hogy a talaj is szennyezetté vált és talajcsere elvégzése szükséges a falszárító rendszer működésének hatékonysága érdekében. A Reversion Falszárító Kft. levelében iránymutatást adott a talajcserére vonatkozóan.
A falszárítás és sótalanítás folyamatának elhúzódása miatt új ütemterv készült, mely alapján az épület felújítására vonatkozóan új részteljesítési határidő került meghatározásra, mely a második részteljesítés határidejét két hónappal és két nappal növeli. Az épület új részteljesítési határideje a módosítás következtében 2020.május 15-ről 2020. július 17-re módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 218477339 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 220170845 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben