Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8877/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:5700 Gyula, Városház u. 26. 5700 Gyula, Nagyváradi út 59/B.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19901286
Postai cím: Városház U 26
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Melinda
Telefon: +36 303889750
E-mail: varga.melinda@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi, portaszolgálati feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001506482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek meg kell felelnie a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény személyi, tárgyi feltételeinek.
Napi 24 órás őrzési feladatok ellátása:
Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és módon:
- a Gyula, Nagyváradi út 59/B. szám alatti telephelyen (MBSZ és Gyulai Szakaszmérnökség) és a rajta található objektumokban a hét minden napján 00.00.-24.00. között 1 fő kutyás biztonsági őrrel;
- a Gyula, Nagyváradi út 59/B. szám alatti portán gépjármű Indítónapló napi vezetése, azaz bejegyezések írása a járművezető által megadottak szerint a kapun az adott napon ki- és behajtó hivatali járművekről.
- a Gyula. Sarkadi út 101. szám alatti objektum kamerán keresztül történő figyelése, illetve szükség esetén riasztás és kivonulás.
- A Kisdelta megnyitási hely, mint objektum kamerán történő figyelése, illetve szükség esetén riasztás és kivonulás.
- Kivonuló szolgálat biztosítása
Központi Irodaház éjszakai és hétvégi őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása
- Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és módon: a Gyula Városház u. 26. szám alatti Központi Irodaházban a hét minden munkanapján 22.00-06.00 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon 00.00 – 24.00 óráig 1 fő biztonsági őrrel
Továbbiak részletesen a műszaki leírásban, műszaki jellegű adatok esetén irányadó a műszaki leírás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi, portaszolgálati feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További tárgyak:98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Városház u. 26.
5700 Gyula, Nagyváradi út 59/B.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek meg kell felelnie a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény személyi, tárgyi feltételeinek.
Napi 24 órás őrzési feladatok ellátása:
Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és módon:
- a Gyula, Nagyváradi út 59/B. szám alatti telephelyen (MBSZ és Gyulai Szakaszmérnökség) és a rajta található objektumokban a hét minden napján 00.00.-24.00. között 1 fő kutyás biztonsági őrrel;
- a Gyula, Nagyváradi út 59/B. szám alatti portán gépjármű Indítónapló napi vezetése, azaz bejegyezések írása a járművezető által megadottak szerint a kapun az adott napon ki- és behajtó hivatali járművekről.
- a Gyula. Sarkadi út 101. szám alatti objektum kamerán keresztül történő figyelése, illetve szükség esetén riasztás és kivonulás.
- A Kisdelta megnyitási hely, mint objektum kamerán történő figyelése, illetve szükség esetén riasztás és kivonulás.
- Kivonuló szolgálat biztosítása
Központi Irodaház éjszakai és hétvégi őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása
- Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és módon: a Gyula Városház u. 26. szám alatti Központi Irodaházban a hét minden munkanapján 22.00-06.00 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon 00.00 – 24.00 óráig 1 fő biztonsági őrrel
Továbbiak részletesen a műszaki leírásban, műszaki jellegű adatok esetén irányadó a műszaki leírás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (tov.II.2.13) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF/fő/óra) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) pont minőségi értékelési részszempontjához, figyelemmel a karakterkorlátra: 1. Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (egész hónap, min. 0 hónap – max. 36 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Őrzés-védelmi, portaszolgálati feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 2020.04.07. napján a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság felettes szerve, az Országos Vízügyi Igazgatóság 21392-0003/2020 „A gazdaság újraindítására átcsoportosítandó 2020. évi források” tárgyú levelében az alábbiakról tájékoztatta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Ajánlatkérőt.
„Hivatkozással Banai Péter Benő úr, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának átiratára, az alábbiakról tájékoztatom: A koronavírus járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a 2020. évi költségvetés végrehajtására nem az eredeti formájában kerül sor, hanem az – a megváltozott gazdasági helyzethez igazodva – ún. költségvetési eltéréssel valósul meg. Ennek megfelelően az intézményi kiadások eredeti előirányzataira vetítve – a fejezetek között egységesen – a dologi kiadásokon 10%-os, a felhalmozási kiadásokon 15%-os elvonás kerül érvényesítésre. A megtakarítás elvonását – a támogatási előirányzat terhére – a Pénzügyminisztérium hajtja végre.
A fentiek leírtakra tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
„(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés]”
A fentebb leírtaknak megfelelően Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált, tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány hatására jelentős mértékű forrás került elvonásra.
Tájékoztatás a Kbt. 75. § (3) bekezdése szerint jelenleg a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 14.800.000,- Ft.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Delta Biztonságszolgálat Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63621644
Postai cím: Berzsenyi Dániel Utca 20
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14274341204

Hivatalos név: Gyepes és Társa Személy- és Vagyonvédelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38988062
Postai cím: Cinka Panna Utca 8
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20604046204

Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15996954
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664241

Hivatalos név: Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17226590
Postai cím: Ady Endre Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12955945243

Hivatalos név: BON-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73079781
Postai cím: Thököly Út 105-107. A. ép. 2. em. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14118746242

Hivatalos név: "Szabó Biztonságszolgáltató "Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54538056
Postai cím: Kölcsey Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23344246204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges